Ετήσια αύξηση 5,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κύπρο

Παρά μείωση -0,1% το Σεπτέμβρη.

Τον Οκτώβριο του 2018, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 0,7% στην ΕΕ28 και μειώθηκαν κατά -0,1 στην Κύπρο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, Ενωση. Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6% και στις δύο ζώνες και κατά 0,3% στην Κύπρο.

Τον Οκτώβριο του 2018, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, οι τιμές των βιομηχανικών παραγωγών αυξήθηκαν κατά 4,9% στη ζώνη του ευρώ, κατά 5,4% στην ΕΕ28 και κατά 5,8% στην Κύπρο.

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2018 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 2,7% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,2% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,1% για τα ενδιάμεσα αγαθά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1% μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας παρέμειναν σταθερές. Στην ΕΕ28, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,6% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,2% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,1% στα ενδιάμεσα αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και μειώθηκαν κατά 0,1% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+ 3,6%), στην Ιταλία (+ 1,8%), στη Ρουμανία (+ 1,6%) και στη Σλοβακία (+ 1,3%), ενώ παρατηρήθηκαν μειώσεις στην Εσθονία (-0,8%) τη Λετονία (-0,6%), τη Σλοβενία ​​(-0,2%) και την Κύπρο (-0,1%).

Οι τιμές παραγωγού στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2018 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017 αυξήθηκαν κατά 14,6% στον τομέα της ενέργειας, κατά 2,6% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και κατά 1,2% στα κεφαλαιουχικά αγαθά και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών παρέμειναν σταθερές. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%. Στην ΕΕ28, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 17,1% στον τομέα της ενέργειας, κατά 3,0% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 1,5% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,3% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,3% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,7%. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+ 10,4%), τη Δανία (+ 9,9%), την Ουγγαρία (+ 8,4%) και Ηνωμένο Βασίλειο (+ 7,7%), ενώ η μόνη μείωση καταγράφηκε στην Ιρλανδία (-2,7%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ