Εκτινάχθηκαν οι πωλήσεις της ΚΕΟ

Τα κέρδη της ΚΕΟ  έφτασαν τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ από 1,1 εκατομμύρια ευρώ πέρσι.

Αύξηση ύψους 36,3% κατέγραψαν οι πωλήσεις της ΚΕΟ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το συγκρότημα της Κυπριακής Εταιρείας Οίνου ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του χρόνου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε €27,4 εκατ. σε σύγκριση με €20,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καταγράφοντας αύξηση ύψους 36,3%.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς όπου οι αφίξεις τουριστών είχαν αισθητή αύξηση.

Κέρδη 1,6 εκατομμυρίων ευρώ

Τα κέρδη της ΚΕΟ  έφτασαν τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ από 1,1 εκατομμύρια ευρώ πέρσι.

Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε στα €8,5 εκατ. σε σύγκριση με €6,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το περιθώριο μικτού κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ανήλθε σε 31% το 2022 έναντι 33% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η μείωση στο περιθώριο μικτού κέρδους οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας αναφέρει το Συγκρότημα σημειώνοντας ότι η Εταιρεία επέλεξε να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων αποφεύγοντας τις αυξήσεις στις τιμές που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 το Συγκρότημα παρουσίασε κέρδος από εργασίες €1,2 εκατ. έναντι €334 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων από εργασίες του Συγκροτήματος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ