Τόσος είναι ο μέσος μισθός στην Κύπρο

Αύξηση €100 ή 5% στις μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, εκτιμώνται στα €2.081 σε σύγκριση με €1.982 το δεύτερο τρίμηνο του 2021, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 5,0%.

Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 ήταν σε εφαρμογή τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μειωμένες οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, εφόσον το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2022 εκτιμούνται στα €2.163 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρατηρείται αύξηση 0,6%.

Από το 1ο τρίμηνο του 2022 και μετά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, εκτιμούνται στα €2.248 και των γυναικών στα €1.879.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 4,8% και 5,3% αντίστοιχα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ