Στο 2,1% το ποσοστό των ακάλυπτων θέσεων εργασίας

Την ίδια ώρα, στη ζώνη του ευρώ κινήθηκε επίσης στο 2,1% το τρίτο τρίμηνο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο από 1,9% το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Κύπρο διαμορφώνεται στο 2,1%, αυξημένο από 1,4% το δεύτερο τρίμηνο και επίσης 1,4% το ίδιο τρίμηνο του 2017.

Την ίδια ώρα, στη ζώνη του ευρώ (EA19) κινήθηκε επίσης στο 2,1% το τρίτο τρίμηνο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο από 1,9% το τρίτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ΕΕ28, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,2% το τρίτο τρίμηνο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανεβασμένο από 2,0% το τρίτο τρίμηνο του 2017. 

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2018 ήταν 2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές (1,7% στην Κύπρο) και 2,3% στις υπηρεσίες (2,5% στην Κύπρο). Στην ΕΕ28, το ποσοστό ήταν 2,1% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 2,5% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία , τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκαν στην Τσεχία (5,9%), το Βέλγιο (3,6%), τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία (από 3,0%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,6%), στην Ισπανία (0,8%) και στη Βουλγαρία (0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε σε είκοσι δύο κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία, αλλά μειώθηκε στην Εσθονία (-0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λιθουανία (-0,1 πμ). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (+ 1,8 πμ), στην Κύπρο (+ 0,7πμ), στη Φινλανδία (+0,6 πμ), στη Λετονία και στις Κάτω Χώρες (και οι δύο +0,5 πμ).

Πηγή: ΚΥΠΕ