Αυξήθηκαν κι άλλο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα το γ΄τρίμηνο

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.488, 5.031 και 4.258 άτομα αντίστοιχα.

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταv στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 ήταν 66.698, παρουσιάζοντας αύξηση 1,57%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.
 
Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε το τρίτο τρίμηνο του 2018 στις 60.777, παρουσιάζοντας αύξηση 1,67% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.921.
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.488, 5.031 και 4.258 άτομα αντίστοιχα.
 
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.034 άτομα (1,57%).
 
Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 1.001 άτομα (1,80%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 37 άτομα (0,63%) ενώ μείωση παρατηρείται στις Τοπικές Αρχές κατά 4 άτομα (-0,09%).
 
Εξάλλου, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 1.338 άτομα (-1,97%).
 
Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε μείωση κατά 1.386 άτομα (-2,39%) ενώ οι Τοπικές Αρχές αυξήθηκαν κατά 26 άτομα (0,61%) και οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 22 άτομα (0,37%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ