Αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Νοέμβριο

Στο 9,2% η ανεργία στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τα ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο αυξήθηκαν σε 9,2% το Νοέμβριο του 2018 (8,9% στους άνδρες και 9,6% στις γυναίκες), κάτι που αντιστοιχεί σε 41 000 άτομα, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 που ήταν 8,8% ή 39 000 άτομα, αλλά παραμένουν χαμηλότερα από τον ίδιο μήνα του 2017 (10,2% ή 43 000 άτομα). Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν τω μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 7,9% το Νοέμβριο του 2018, από 8,0% τον Οκτώβριο του 2018 και από 8,7% το Νοέμβριο του 2017. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Οκτώβριο του 2008. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 6,7% τον Νοέμβριο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 και από 7,3% το Νοέμβριο του 2017. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς μέτρησης της ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Η Eurostat εκτιμά ότι 16,491 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 13,040 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Νοέμβριο του 2018. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 107 000 στην ΕΕ28 και κατά 90 000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,489  εκατομμύρια στην ΕΕ28 και κατά 1,135 εκατομμύρια άτομα στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Νοέμβριο του 2018 καταγράφηκαν στην Τσεχία (1,9%), τη Γερμανία (3,3%) και τις Κάτω Χώρες (3,5%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,6% το Σεπτέμβριο του 2018) και στην Ισπανία (14,7%). Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Εσθονία, όπου παρέμεινε σταθερό. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κροατία (από 10,0% σε 7,8%), στην Ελλάδα (από 20,8% σε 18,6% μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2018) και στην Ισπανία (από 16,5% σε 14,7%). Το Νοέμβριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,7%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 και μειωμένο από 4,1% το Νοέμβριο του 2017.

Τον Νοέμβριο του 2018, 3,444 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,452 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 189.000 στην ΕΕ28 και κατά 90.000 στη ζώνη του ευρώ. Το Νοέμβριο του 2018, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,2% στην ΕΕ28 και το 16,9% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 16,1% και 17,8% αντίστοιχα το Νοέμβριο του 2017. Το Νοέμβριο του 2018 τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (4,9%) τη Γερμανία (6,1%) και τις Κάτω Χώρες (6,9%), ενώ τα υψηλότερα ήταν στην Ελλάδα (36,6% το Σεπτέμβριο του 2018), στην Ισπανία (34,1%) και στην Ιταλία (31,6%).

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, η ανεργία των νέων στην Κύπρο ανερχόταν στο 23,0% (8000 άτομα) τον Νοέμβριο του 2017 και 19,3% τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2018 (7000 άτομα).

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ