ΕΚΚ: Αγορά υπηρεσιών για ξέπλυμα παράνομου χρήματος 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, με ανακοίνωση της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου πληροφορεί ότι έχει προβεί στην δημοσίευση του δημόσιου διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με εποπτεία και έλεγχο σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προσφορά μπορεί να βρεθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση http://www.cysec.gov.cy/el-GR/cysec/Προσφορές.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28ηΙανουαρίου 2019.