Εισαγωγή κυπριακών Γραμματίων Δημοσίου €25 εκατ. στο ΧΑΚ

Πότε θα αρχίσει η διαπραγμάτευσή τους

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του  περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 25.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 2ης έκδοσης, Σειράς 2024 (26/04/2024 – 26/07/2024) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €25 εκατ., που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 22 Απριλίου 2024.

Σε ανακοίνωσή του, το Χρηματιστήριο σημειώνει ότι έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων.  Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 26η Απριλίου 2024.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Β24/ ΤΒ13B24 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0240910816. Τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Profit taking στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τα ρεκόρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ