Εντός 2019 εξαγορές δυο μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

Μπουμ εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Κύπρο.

Υγεία, λιανικό εμπόριο και χρηματοπιστωτικός κλάδος στο επίκεντρο.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια αγορά, η αύξηση του προστατευτισμού και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως το Brexit, επηρεάζουν αναπόφευκτα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές σε τοπικό επίπεδο, καθώς βασίζονται κυρίως στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ωστόσο, η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, η συνεχής ανάπτυξη και η αναβάθμιση από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, επηρεάζουν θετικά την επενδυτική δραστηριότητα στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, μόλις επιστρέψει η κινητικότητα στη διεθνή αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Ενδιαφέρον για δύο ιδιωτικά νοσοκομεία 

Στην Κύπρο αρμόδιες πηγές εκτιμούν, λοιπόν, ότι το 2019 θα είναι χρονιά εξαγορών και συγχωνεύσεων κατά κύριο λόγο στον τομέα της υγείας και κατά δεύτερο στο λιανικό εμπόριο, στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Σ», ήδη στον τομέα της Υγείας μεγάλο επενδυτικό ταμείο αμερικανικών συμφερόντων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών για εξαγορά δύο μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και συγκεκριμένα του Απολλώνειου στην επαρχία Λευκωσίας και του Υγεία στη Λεμεσό. Στον τραπεζικό τομέα αναμένεται επίσης περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου τη φετινή χρονιά κυρίως μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων μικρότερων τραπεζών, με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την CDB Bank να θεωρούνται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι πιο πολύφερνες νύφες.

Οφέλη εξαγορών και συγχωνεύσεων 

Όπως δήλωσε στη «Σ» ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, το Επιμελητήριο ενθαρρύνει τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις εκεί όπου οι οικονομίες κλίμακος το δικαιολογούν. «Ως ΚΕΒΕ θεωρούμε ότι η λογική των εξαγορών και συγχωνεύσεων πρέπει να εξετάζεται σοβαρά, καθώς γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αυξάνεται η παραγωγικότητα, γίνονται πιο δυνατά σχήματα και αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό οι εξαγωγές και επεκτάσεις των εταιρειών στο εξωτερικό. Επιβάλλεται, όμως, κατά την άποψή μας, να γίνεται σωστή μελέτη από εξειδικευμένους οργανισμούς, η οποία θα δίνει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία στα ενδιαφερόμενα μέρη», υπογράμμισε.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Μάριος Τσιακκής εξέφρασε την άποψη ότι οι κλάδοι όπου υπάρχουν οι περισσότερες πιθανότητες να δούμε εξαγορές και συγχωνεύσεις εντός του 2019, είναι αυτοί των μικρών ιατρείων, ενόψει και της υιοθέτησης του ΓεΣΥ, και του λιανικού εμπορίου. «Στον τομέα των υπηρεσιών εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο να δούμε ουσιαστικές κινήσεις το 2019», πρόσθεσε.

Πού υπάρχει ενδιαφέρον 

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Αντωνίου, γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τόνισε στη «Σ» πως, παρά το ότι τα φορολογικά κίνητρα για εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Κύπρο δεν είναι ελκυστικά, κατά την άποψή του, εντούτοις θα δούμε αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών το 2019. «Οι ανάγκες για οικονομίες κλίμακας οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει καταγεγραμμένο ενδιαφέρον στον τομέα της Υγείας ιδιαίτερα σε κλινικά εργαστήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό. Παράλληλα και στις Υπεραγορές εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν συγχωνεύσεις εντός του 2019 λόγω του έντονου ανταγωνισμού, ενώ συγκεντρώσεις εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν επίσης στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο (λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα της αγοράς), όπως επίσης και την τριτοβάθμια εκπαίδευση», κατέληξε.

Η έρευνα της ΕΥ 

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, το 46% των στελεχών παγκοσμίως σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, ορισμένα στελέχη επιλέγουν να παγώσουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές λόγω κανονιστικής, εμπορικής και δασμολογικής αβεβαιότητας όπως το Brexit - αλλά παρόλα αυτά  το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος επενδυτικός προορισμός. Η έρευνα καταδεικνύει επίσης το ότι είναι ισχυρές οι μακροπρόθεσμες προοπτικές, καθώς νέες πηγές ιδιωτικών κεφαλαίων τροφοδοτούν τον ανταγωνισμό.

Σε τι διαφέρουν 

Με γενική έννοια, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι πολύ παρόμοιες εταιρικές πράξεις - συνδυάζουν δύο προηγουμένως ξεχωριστές επιχειρήσεις σε μία και μόνο νομική οντότητα. Σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα μπορούν να προκύψουν όταν συνδυάζονται δύο επιχειρήσεις και, στην πραγματικότητα, ο στόχος των περισσότερων συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι να βελτιωθεί η απόδοση των εταιρειών και η αξία των μετοχών μακροπρόθεσμα.

Τα κίνητρα για τη συνέχιση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς μπορεί να είναι σημαντικά. Μια εταιρεία που συνδυάζεται με μιαν άλλη μπορεί να βιώνει ενισχυμένες οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερα έσοδα από πωλήσεις και μερίδιο αγοράς στην αγορά της, διευρύνοντας τη διαφοροποίηση και αυξάνοντας τη φορολογική αποδοτικότητα. Ωστόσο, η βασική επιχειρηματική λογική και η μεθοδολογία χρηματοδότησης για συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Μια συγχώνευση περιλαμβάνει την αμοιβαία απόφαση δύο εταιρειών να συνδυάσουν και να γίνουν μία οντότητα. Η συνδυασμένη επιχείρηση, μέσω των διαρθρωτικών και λειτουργικών πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει η συγχώνευση, μπορεί να μειώσει το κόστος και να αυξήσει τα κέρδη, ενισχύοντας τις αξίες των μετοχών και για τις δύο ομάδες μετόχων. 

Από την άλλη πλευρά, η εξαγορά χαρακτηρίζεται από την αγορά μιας μικρότερης εταιρείας από μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία. Αυτός ο συνδυασμός "ανισοτήτων" μπορεί να αποφέρει τα ίδια οφέλη με τη συγχώνευση, αλλά δεν πρέπει υποχρεωτικά να είναι αμοιβαία απόφαση. Μια μεγαλύτερη εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει μια εχθρική εξαγορά μιας μικρότερης επιχείρησης, η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με την αγορά της εταιρείας ενάντια στην αντίσταση από τη διοίκηση της μικρότερης εταιρείας. Σε αντίθεση με τη συγχώνευση, σε μιαν απόκτηση, η απορροφούσα εταιρεία συνήθως προσφέρει μια τιμή ανά μετοχή σε μετρητά στους μετόχους της επιχείρησης-στόχου ή της μετοχής της εξαγοράζουσας εταιρείας στους μετόχους της επιχείρησης στόχου σύμφωνα με συγκεκριμένο λόγο μετατροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ