Τιτλοποίηση δανείων για αντιμετώπιση ΜΕΔ; 

Πολλές χώρες ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τιτλοποίηση δανείων για αντιμετώπιση ΜΕΔ αναφέρει ο οίκος αξιολόγισης DBRS.

Πολλές άλλες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της τιτλοποίησης δανείων, πέραν της Ιταλίας που το έχει ήδη χρησιμοποιήσει, για να διαχειριστούν καλύτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους (ΜΕΔ), τονίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ΜΕΔ.
 
Όπως αναφέρει ο καναδικός οίκος, κυβερνητικές ενέργειες, όπως αυτές της Ιταλίας που αφορά την παροχή εγγύησης στην τιτλοποίηση χρεογράφων, έχουν ενθαρρύνει τις τράπεζες να χρησιμοποιούν τις αγορές τιτλοποίησης για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.
 
Από το 2016, υπήρξαν στην Ιταλία 20 τιτλοποιήσεις ΜΕΔ, αποσύροντας ΜΕΔ ακαθάριστης λογιστικής αξίας πέραν των 56 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους ισολογισμούς των τραπεζών της χώρας.
 
«Ενώ η Ιταλία έχει το μερίδιο του λέοντος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πολλές άλλες χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τιτλοποίηση δανείων για να διαχειριστούν καλύτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια», υπογραμμίζει ο οίκος.
 
Μετά την πρωτοβουλία της Ιταλίας, σύμφωνα με τον DBRS, άλλες χώρες έχουν εισέλθει στην αγορά τιτλοποίησης με συναλλαγές ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας με τέσσερις συναλλαγές και της Πορτογαλίας με δύο συναλλαγές.
 
Τέλος, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης αναμένει ότι περισσότερες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα, θα κάνουν χρήση το 2019 της τιτλοποίησης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ