Έρχεται σχέδιο για την ολική διαχείριση των υδάτων

Ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ενώπιον πολλών προκλήσεων.

Ο Υπουργός  Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, διαβεβαίωσε σήμερα  ότι μέσα από συνεχή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις θέσεις των αγροτικών οργανώσεων, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχουν ήδη δρομολογήσει πολιτικές και δράσεις, που θα συμβάλουν καθοριστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος.

Σε χαιρετισμό του, στο 15ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών, ο κ. Καδής είπε ότι ιδιαίτερα για το υδατικό, και εν μέσω της ευτυχούς για όλους συγκυρίας της συνεχιζόμενης πολυομβρίας, αναμένεται εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η αναθεωρημένη στρατηγική για ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, με υιοθέτηση μέτρων, που οδηγούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απεξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες, τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την αποφυγή λαθών του παρελθόντος.

Όπως ανέφερε «ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ενώπιον πολλών προκλήσεων και η οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει τη χώρα μας, αύξησε το ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και έχει οδηγήσει αρκετούς νέους να δραστηριοποιηθούν στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας».

Ανέφερε ακόμα ότι στόχος του Υπουργείου του είναι η περαιτέρω πρόοδος, ώστε ο τομέας να αποτελέσει ξανά παράγοντα επανασύστασης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της υπαίθρου.

Σημείωσε ότι «η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση και η αύξηση της συνεισφοράς τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε συνδυασμό με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αναζωογόνησης της υπαίθρου και της βελτίωσης της καθημερινότητας του αγρότη».

«Βέβαια», πρόσθεσε, «για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία με τους ίδιους τους αγρότες και τους φορείς που τους εκπροσωπούν. Ο συνεχής και ειλικρινής διάλογος για όλα τα δύσκολα και σοβαρά θέματα που αφορούν στον αγροτικό κόσμο, αποτελεί αφετηρία για την επιτυχή αντιμετώπιση και την ορθολογική διαχείρισή τους».

Σημείωσε ότι «ήδη, μέσα από τον διάλογο αυτό, καταφέραμε να βρούμε συγκλίσεις σε ζητήματα για τα οποία υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις», για να προσθέσει πως «η συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των αγροτικών οργανώσεων, των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και της Κυβέρνησης για τις αναδιαρθρώσεις του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, μαρτυρούν του λόγου το αληθές».

Όπως συνέχισε ο Υπουργός Γεωργίας «ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη, αποτελεί η καθολική σχεδόν συμπόρευση του αγροτικού κινήματος και άλλων οργανωμένων ομάδων αγροτών για την υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης στην Κύπρο».
«Οφείλω να επισημάνω τον καταλυτικό ρόλο που είχε η ΕΚΑ στην επιτυχή έκβαση του διαλόγου για την πλήρη αναδιάρθρωση του θεσμού προς όφελος των αγροτών μας αλλά και τη σημαντική συνεισφορά της στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση και άμεση εφαρμογή. Ανάλογη διαβούλευση και συναίνεση επιτεύχθηκε και σε σχέση με την βελτίωση του Μητρώου Αγροτών, που σήμερα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι πρόσφατα έχουν ετοιμάσει ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, μέσω του οποίου, για πρώτη φορά στην Κύπρο, θα ρυθμίζονται οι Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές που λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού, αλλά και του καταναλωτή, στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων.

Ο κ. Καδής είπε ότι «οι καθυστερημένες πληρωμές από εμπόρους, μεσάζοντες και υπεραγορές, τα τιμολόγια χωρίς τιμές, οι ακυρώσεις παραγγελιών της τελευταίας στιγμής και άλλες χρησιμοποιούμενες σήμερα αθέμιτες πρακτικές, θα τιμωρούνται πλέον βάσει του νόμου, για να μην θυματοποιούνται πια οι αγρότες μας».

Τέλος, πρόσθεσε ακόμα ότι «μέσα στη ‘χάρτα των Κυπρίων αγροτών’, που μόλις πρόσφατα η ΕΚΑ έχει  δημιουργήσει, καταγράφοντας τις θέσεις και τις απόψεις αγροτών σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού μας για τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κλάδος, περιλαμβάνονται όλα τα θέματα στα οποία έχω μόλις αναφερθεί και περιλαμβάνονται ακόμα, μεταξύ άλλων, το υδατικό πρόβλημα και αρκετά παρεμφερή με αυτό ζητήματα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή και η θέση του κύπριου αγρότη στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Πηγή: ΚΥΠΕ