Τι αλλάζει στο σχέδιο πολιτογράφησης

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του νέου προγράμματος είναι η δυνατότητα επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας, που φορολογείται με τον χαμηλότερο συντελεστή

Του Σωκράτη Ιωακείμ

Εισάγοντας νέες πρόνοιες για περισσότερο έλεγχο των επενδυτών και προικοδότηση άλλων τομέων της οικονομίας, αλλά και διευκολύνοντας παράλληλα επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και στη ναυτιλία, η Κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει με ουσιαστικό τρόπο το προσοδοφόρο σχέδιο πολιτογράφησης ξένων επενδυτών.

Σύμφωνα με έκθεση που ετοίμασαν λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία καταγράφεται η επίδραση του σχεδίου πολιτογράφησης στην οικονομία, μόνο το 1,2% της οικονομικής ανάπτυξης που καταγράφηκε την τριετία 2016-2018 προήλθε από την έκδοση διαβατηρίων σε επενδυτές, έναντι 13% που ήταν η σωρευτική ανάπτυξη αυτής της περιόδου. Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου τα €3,6 δις από τα €6,6 δις συναλλαγών που έγιναν από το 2013 και εντεύθεν, αφορούν την έκδοση 1864 διαβατήριων και διοχετεύτηκαν για αγορές ακινήτων.

Από Ρωσία και Κίνα

Σχετικά με τις εθνικότητες των ατόμων των οποίων έχει εγκριθεί η πολιτογράφηση, πρώτη με διαφορά είναι η ρωσική, ακολουθεί η κινέζικη και με μικρότερο αριθμό επενδυτών η ουκρανική, η λιβανική και η σαουδαραβική. Η επικέντρωση της μελέτης στις επιπτώσεις του προγράμματος στον τομέα των ακινήτων/κατασκευών σχετίζεται με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις αποτελούν πάνω από το 50% του συνόλου των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος κατά την περίοδο 2013-2018, με την αμέσως δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, αυτήν των επενδύσεων σε επιχειρήσεις, να φθάνει το 15%, ενώ η καθεμιά από τις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζει ακόμη χαμηλότερη συνεισφορά.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Η Σημερινή" που κυκλοφορεί.