«Ελεύθερα» τα €5,3 δις των Βγενόπουλου, Μπουλούτα και Μάγειρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του έκανε αποδεκτή την έφεση των πρώην αξιωματούχων της Λαϊκής Τράπεζας και απελευθέρωσε τα περιουσιακά τους στοιχεία που ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ακυρώνοντας προηγούμενο Δικαστικό Διάταγμα.

Αποδεσμεύονται πέραν του 5,3 δισεκατομμύριων ευρώ περιουσιακά στοιχεία των τριών πρώην διοικητικών στελεχών της Marfin Λαϊκής Τράπεζας με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2023 ακυρώνονται τα διατάγματα που είχε εκδώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον Μάη του 2014 με το οποίο παγοποιήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των Ανδρέα Βγενόπουλου, Ευθύμιου Μπουλούτα και Κυριάκου Μάγειρα.

Η παγοποίηση περιουσιακών στοιχέιων τότε έφτανε τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, συγκεκριμένα ποσό 3,79 δισ. ευρώ αφορούσε τους Βγενόπουλο και Μπουλούτα και 1,5 δισ. ευρώ αφορούσε τον Κυριάκο Μάγειρα.

Εναντίον της παλιάς απόφασης του Δικαστηρίου Λευκωσίας κατέθεσαν έφεση οι τρεις προαναφερθέντες, αλλά και η Marfin Investment Holdings S.A., στην οποία είχε απαγορευτεί να μεταβιβάσει στους Βγενόπουλο, Μπουλούτα και Μάγειρα περιουσιακά στοιχεία.

Η έκδοση των διαταγμάτων παγοποίησης περιουσίας εναντίον των τριών είχε γίνει ως ενδιάμεση απόφαση στο πλαίσιο αγωγής της Λαϊκής Τράπεζας εναντίον τους.

Κατά την εκδίκαση της έφεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα (δικαστές Γιασεμή, Δημητριάδου-Ανδρέου και Ιωαννίδης) ότι η απόφαση για έκδοση των διαταγμάτων χωρίς την παρουσία των εναγόντων (ερήμην τους, δηλαδή) δεν έγινε υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει κατ’ εξαίρεση η νομοθεσία, η οποία κατά κανόνα θεωρεί απαραίτητο να ακουστούν και οι δύο πλευρές των διαδίκων.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η γενική και αόριστη επίκληση ειδικών περιστάσεων δεν ήταν αρκετή για να ενεργοποιήσει την εξουσία του Δικαστηρίου να εκδώσει μονομερώς τα διατάγματα.

Μεταξύ άλλων, το Ανώτατο έκρινε ότι δεν δικαιολογήθηκε επαρκώς το επείγον της έκδοσης των διαταγμάτων για πάγωμα της περιουσίας των εναγόμενων, ούτε ότι υπήρχε κίνδυνος αποξένωσης περιουσίας από τους εναγόμενους, γι’ αυτό και έκανε δεκτή την έφεσή τους και ακύρωσε τα διατάγματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ανώτατο θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός της καθυστέρησης υποβολής του Διατάγματος μετά την καταχώρηση της Αγωγής συγκεκριμένα οι δικαστές του Ανωτάτου αναφέρουν ότι «με κάθε σεβασμό προς το πρωτόδικο Δικαστήριο η δική μας θέση είναι ότι πρόκειται περί γενικόλογων και αόριστων αναφορών, οι οποίες μάλιστα συνιστούσαν και το «βασικό» λόγο που η Αίτηση δεν καταχωρίστηκε ενωρίτερα. Πουθενά δεν αποκαλύπτεται είτε ο «συγκεκριμένος τρόπος», είτε η «συγκεκριμένη κατεύθυνση» που οι Εφεσίβλητοι έπρεπε να επεκτείνουν, περαιτέρω, τις έρευνες τους, αλλά ούτε και προσδιορίζονται τα ζητήματα εκείνα αναφορικά με τα οποία έπρεπε να επεκτείνουν τις έρευνες τους για να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία».

Στην αγωγή που καταχωρήθηκε το 2012 από την Λαϊκή Τράπεζα αποδίδει ειδικότερα στους Εναγόμενους 1, 2 και 3 ότι αυτοί  εκμεταλλεύτηκαν τις ψηλές θέσεις και αξιώματα που κατείχαν στην Λαϊκή Τράπεζα και στον Όμιλο της, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα εμπιστοσύνης και καλής πίστης που όφειλαν ως αξιωματούχοι και διοικητικοί σύμβουλοι εταιρείας, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να υποστεί ζημιές.

Στην αγωγή τους καταλογίζεται, ακόμη, παράβαση εμπιστεύματος, νομοθετημάτων, επίδειξη αμέλειας, συνωμοσία, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να υποστεί ζημιές. Ακόμη, ενώ κατείχαν διοικητικές ή διευθυντικές θέσεις τόσο στην Εφεσίβλητη, όσο και στη θυγατρική Marfin Egnatia Bank S.A., δεν ενήργησαν με τα καθιερωμένα καθήκοντα πίστης και/ή εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα «την καταστροφική επιβάρυνση της ενάγουσας με όλες τις ζημίες και/ή ζημιογόνες τραπεζικές πιστωτικές διευκολύνσεις για υπέρογκα ποσά που είχαν εσφαλμένα χορηγηθεί και/ή επιτραπεί να χορηγηθούν από την πιο πάνω θυγατρική της ενάγουσας εν γνώσει των εναγομένων και/ή ως αποτέλεσμα των επιζήμιων πράξεων και παραλείψεων τους, χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις και/ή με καθόλου εξασφαλίσεις».

Την υπόθεση για τους Εφεσείοντες χειρίστηκαν από κυπριακής πλευράς οι Ανδρέας Χαβιαράς από το δικηγορικό γραφείο ΧΑΒΙΑΡΑΣ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. και Νικόλας Θρασυβούλου για ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του Ανωτάτου εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ