Αναπτυξιακές δαπάνες: 69% υλοποιήθηκαν - 31% έμειναν στα χαρτιά

Στο 69% ανήλθε το 2018 το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, σε σχέση με βαθμό υλοποίησης 71% το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Εξάλλου, το ποσοστό υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2018 ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου στο 90% ή στα €6.200.533.985 (πραγματικά), από τις συνολικές δαπάνες ύψους €6.877.071.696 που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. Το 2017, οι συνολικές δαπάνες είχαν ανέλθει στα €6.365.136.535.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών (πραγματικά) ανήλθε το 2018 στα €565.899.801, από τα συνολικά €819.381.567 που προβλέπονταν για αναπτυξιακές δαπάνες στον προϋπολογισμό, με το ποσοστό υλοποίησης να ανέρχεται στο 69%.
 
Το 2017, το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών (πραγματικά) είχε ανέλθει στα €579.627.469, από τα συνολικά €820.510.391 που προβλέπονταν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017.
 
Εξάλλου, το ποσοστό υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών (κατασκευαστικά έργα, έργα υποδομής, δρόμοι, ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων κ.α.) ανήλθαν το 2018 στο 63% ή στα €354.244.262, από τα €563.684.412 που προβλέπονταν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018. Το 2017, ο βαθμός υλοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών είχε ανέλθει στο 64%.
 
Επίσης, το ποσοστό υλοποίησης των άλλων αναπτυξιακών δαπανών (λειτουργικές δαπάνες, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, μεταβιβάσεις εσωτερικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες κ.α.) ανήλθε το 2018 στο 83% ή στα €211.655.539, από τα €255.697.155 που προβλέπονταν στον περσινό προϋπολογισμό.
 
Ανά Υπουργείο, το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού τους για το 2018 είχαν τα Υπουργεία Παιδείας και Άμυνας με 96% και ακολούθησαν το Υπουργείο Εργασίας με 95% και το Υπουργείο Υγείας με 91%. Το χαμηλότερο ποσοστό υλοποίησης είχε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, βιομηχανίας και Τουρισμού με 79%.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ