Το κράτος θα ξέρει ποιος χρωστά και σε ποιον χρωστά

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης το μητρώο θα περιλαμβάνει οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας, το Κτηματολόγιο, τον Έφορο Εταιρειών, τους Δήμους, την ΑΗΚ, τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Το κράτος θα ξέρει ποιος χρωστά και σε ποιον χρωστά με το νέο μητρώο παρακολούθησης υποχρεώσεων που τροχοδρομείται να δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα.

Ήδη τις προηγούμενες μέρες έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η αποδέσμευση πιστώσεων ύψους €67.950 για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων και νομικών υπηρεσιών για τη δημιουργία μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Το εν λόγω Μητρώο αφορά δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της μεταρρύθμισης C3.5R5, που έχει ως στόχο τη  βελτίωση της ικανότητας των αρχών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στοχευμένες πολιτικές για την πρόληψη και την διαχείριση του αποθέματος ιδιωτικού χρέους στην Κύπρο.

Το Μητρώο το πρώτο βήμα του συνολικού Σχεδίου Δράσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Economy Today, το συνολικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει:

Α. Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μητρώου πιστωτικών υποχρεώσεων για τη δημιουργία βαθμών πιστοληπτικής ικανότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Β. Την ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα και 

Γ. τη σύνδεση του συστήματος με άλλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Οι 3 φάσεις υλοποίησης του πρότζεκτ

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλάνο του Υπουργείου Οικονομικών το πρότζεκτ θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις:

1η φάση: Συλλογή και ανάλυση υποχρεώσεων προσώπων προς το δημόσιο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις, έφορος εταιρειών, τμήμα οδικών μεταφορών, κτηματολόγιο κτλ)

2η φάση: Προσθήκη υποχρεώσεων προσώπων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και προς τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (με άντληση δεδομένων από τη βάση δεδομένων Artemis)

3η φάση: Προσθήκη υποχρεώσεων προσώπων προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. δήμους ημικρατικούς οργανισμούς). 

Ποια είναι η εταιρεία που θα αναλάβει την ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης;

Η εταιρεία PD θα αναλάβει την ετοιμασία του σχετικού Σχεδίου Δράσης με το κόστος να ανέρχεται στις €62.000 ενώ όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται για in house consultant εταιρεία του γερμανικού δημοσίου, με πελάτες και μετόχους αποκλειστικά τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και κοινοτικές κυβερνήσεις, αλλά και δημόσιους οργανισμούς και κράτη, ανάμεσά τους η Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα υπόλοιπα χρήματα, πέραν των 62.000 ευρώ που αφορούν το  συνολικό κονδύλι που το Υπουργείο Οικονομικών ζητά την γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής για την αποδέσμευσή του, αφορά νομικές υπηρεσίες από συμβούλους.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται, αφορά υπηρεσίες από Νομικούς Συμβούλους που αναλάβουν να επιλύσουν τυχόν νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν ή ζητήματα που άπτονται του GDPR, καθώς και για τον ετοιμασία της ανάλυσης αντικτύπου για σκοπούς συμμόρφωσης του εγχειρήματος με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και τη σχετική οικεία νομοθεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ