Αστυνομία: Οι προσλήψεις, οι τριπλάσιες πληρωμές σε υπερωρίες και η νέα «λίστα αγορών»

Σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Οι νέες προσλήψεις που δρομολογούνται και τι περιλαμβάνεται στη «λίστα αγορών» - Πόσα κόστισαν οι «συμβουλές» για εκσυγχρονισμό

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως πρόκειται να τεθεί στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατά τη σημερινή της συνεδρία.

Με βάση το σημείωμα που κοινοποίησε το Υπουργείο στα μέλη της Επιτροπής, αρκετές είναι οι προσλήψεις που δρομολογούνται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Τμήμα Φυλακών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «λίστα αγορών» που θα ενισχύσει την αστυνομική δύναμη, αφού σε αυτήν περιλαμβάνονται από νέα σκάφη μέχρι αντιβαλλιστικά οχήματα.

Σχεδόν μισό δις ο προϋπολογισμός

Όπως αναφέρεται σε αναλυτικό σημείωμα το οποίο κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2024, περιλαμβανομένων των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό, ανέρχεται στα €452.851.854 σε σύγκριση με €389.400.255 το έτος 2023.

Δηλαδή, τα συνολικά προϋπολογιζόμενα ποσά δαπανών του 2024, παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το 2023, κατά €63.451.599 ή 16%.

Από το μισό σχεδόν δισεκατομμύριο που προορίζεται για τις ανάγκες του Υπουργείου και των Τμημάτων του, η συντριπτική πλειοψηφία αφορά σε δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού. Ειδικότερα, για το 2024 προϋπολογίζεται για τον σκοπό αυτό ποσό ύψους €350.433.482 ή ποσοστό 77%, περίπου. Το αντίστοιχο ποσό για το 2023 άγγιζε τα €301.860.068, οπόταν παρουσιάζεται αύξηση στον προϋπολογισμό του 2024 ποσού ύψους €48.573.414 εκ. ή 16%.

Όπως καταγράφεται στο σημείωμα, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της ΑΤΑ, και στην αύξηση μισθών και επιδομάτων λόγω των αναβαθμίσεων των θέσεων σε Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Νέες προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου

Συνολικά, ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων, για όλες τις βαθμίδες, στην Αστυνομία Κύπρου, αγγίζει τις 5.724, εκ των οποίων έχουν συμπληρωθεί οι 5.239.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, το 2023 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης και προσφέρθηκε ο διορισμός σε 535 άτομα στην Αστυνομία. Οι θέσεις αφορούσαν 239 αστυφύλακες, 74 ειδικούς αστυφύλακες και 222 Συμβασιούχους Ειδικούς Αστυνομικούς.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να προσληφθούν ακόμη 200 περίπου άτομα τα οποία θα τύχουν προκαταρκτικής εκπαίδευσης.

Τριπλάσια κόστισαν οι υπερωρίες

Ενδεικτικό πάντως, των αναγκών που υπάρχουν είναι τα ποσά που πληρώθηκαν σε υπερωρίες.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα του Υπουργείου, λόγω της ανάγκης για αυξημένα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται σε χώρους μαζικών συγκεντρώσεων πλήθους, για θέματα τρομοκρατίας, μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος, για αστυνόμευση αστυνομικών αθλητικών συναντήσεων, πρόληψη οδικών τροχαίων συγκρούσεων, ρύθμιση θεμάτων λαθρομετανάστευσης κ.ο.κ. απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση μελών της Δύναμης.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, είχαν δαπανηθεί €14.468.742 σε υπερωρίες. Το ποσό αυτό, αντιστοιχεί σε ποσοστό 272.99% της συνολικής πρόνοιας για τις υπερωρίες, η οποία ανέρχεται σε €5.300.000.

Για το λόγο αυτό, ζητήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις ύψους €15.355.000 για σκοπούς των υπερωριών της Αστυνομίας.

Συμπληρώνονται κενά σε Πυροσβεστική και Φυλακές

Προσλήψεις δρομολογούνται ακόμη και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και στο Τμήμα Φυλακών. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στους πιο κάτω πίνακες 259 θέσεις παραμένουν κενές στην Πυροσβεστική, ενώ άλλες 154 είναι ανοιχτές προς πλήρωση στο Τμήμα Φυλακών.

Όπως αναγράφεται στο σημείωμα, ήδη έχουν εγκριθεί 12 μόνιμες θέσεις Δεσμοφύλακα για τις ανάγκες του Χώρου Κράτησης Παιδιών (295 + 12 = 307).

Ξεχωριστές οι εξετάσεις για δεσμοφύλακες

Μετά από αίτημα του ΥΔΔΤ, το Υπουργείο Οικονομικών περιέλαβε τις θέσεις Δεσμοφυλάκων στον κατάλογο των θέσεων οι οποίες εξαιρούνται από τη διαδικασία των Κυβερνητικών εξετάσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2024 οι δεσμοφύλακες θα προσλαμβάνονται με ξεχωριστές εξετάσεις αποκλειστικά για Δεσμοφύλακες τη διοργάνωση και την ύλη των οποίων θα καθορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή από το Τμήμα Φυλακών, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην πλήρωση όλων των κενών θέσεων.

Σημειώνεται ότι, πέραν των πιο πάνω κενών θέσεων δεσμοφυλάκων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει τη δημιουργία ακόμα 50 νέων θέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2024.

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2022 αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση η παροχή επιδόματος λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών του επαγγέλματος του Δεσμοφύλακα, ύψους €120 μηνιαίως, μέτρο το οποίο έτυχε εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Σκάφη, όπλα και αντιβαλλιστικό όχημα στη λίστα αγορών

Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που βρίσκεται στη λίστα του Υπουργείου σε σχέση με την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, στα σκαριά βρίσκονται αγορές που αγγίζουν διάφορες πτυχές.

Ειδικότερα, τα περισσότερα χρήματα πρόκειται να δαπανηθούν στην αγορά τηλεπικοινωνιακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπως επίσης και στην αγορά και εγκατάσταση συστημάτων φωτοεπισήμανσης. 

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες αφορούν: 

  • Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (€3.000.000)
  • Αγορά ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (€800.000)
  • Επένδυση στο μηχανοκίνητο στόλο για αποτελεσματική λειτουργία της Αστυνομίας -  Περιλήφθηκε πρόνοια για €1.100.000 (για συντήρηση των μηχανοκινήτων οχημάτων)
  • Αγορά όπλων και πυρομαχικών (€1.227.188).
  • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού (€1.934.912) .
  • Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (€3.030.312).
  • Αγορά ιματισμού και εξάρτυσης (στολές , κράνη, άρβυλα, υποδήματα, τσάντες κ.λ.π.) για το 2022 ( €1.800.000).
  • Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων φωτοεπισήμανσης (€4.940.810).

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, το Υπουργείο προχωρά στην αγορά τριών τριών νέων σκαφών Κατηγορίας Β΄, μία διαδικασία που άρχισε το 2021 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2024, με συνολικό κόστος €9.635.499 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Η δαπάνη θα καλυφθεί κατά 100% από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλους εθνικούς πόρους χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της Αστυνομίας. Τα εν λόγω σκάφη έχουν παραληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2023. Συγκεκριμένα, το ποσό των €5.230.097 περιλήφθηκε στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ €4.405.402 περιλήφθηκαν στην προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προγραμματίζει την αγορά δέκα νέων σκαφών Κατηγορίας Γ για τις ανάγκες όλων των Ναυτικών Σταθμών της Μονάδας και της Ομάδας Α΄ Ανταποκριτών.

Η αγορά των δέκα σκαφών Κατηγορίας Γ΄, θα πραγματοποιηθεί, για αντικατάσταση των υφιστάμενων σκαφών Κατηγορίας Γ΄ (τύπου Αστραπή) – τα οποία είναι πεπαλαιωμένα, τα οποία όπως αναφέρεται, είναι 23 ετών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα €5.673.747 και το έργο, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται, ξεκίνησε να υλοποιείται το 2021, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2024.

Επιπρόσθετα, για την αναβάθμιση του Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης έγινε νέα συμφωνία συντήρησης του συστήματος καθώς επίσης και για τη συντήρηση των κεραίων (pedestals overhaul) του συστήματος ραντάρ. Το συνολικό κόστος για τα έτη 2024-2026, θα ανέλθει σε €1.825.759.

Σε μία άλλη εξέλιξη, προωθείται η διαδικασία για την προμήθεια ενός αντιβαλλιστικού οχήματος με εγκατεστημένο σύστημα ράμπας, εκτιμημένου κόστους €1.000.000 μέχρι τέλος του 2023. Το έργο, όπως σημειώνεται, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.

Πόσα μας στοίχισαν οι συμβουλές για «αναδιοργάνωση» και «εκσυγχρονισμό»

Στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης συγκαταλέγεται πάντως, η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, αφού, με βάση τα όσα αναφέρονται, οι συνεχείς και αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Αστυνομία και η ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος, ένεκα των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, επιβάλλουν την αναδιοργάνωση της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα νέα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, προωθείται ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, καθώς και ο σχεδιασμός και εφαρμογή μια σύγχρονης διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού στην Αστυνομία.

Ήδη έχουν ανατεθεί οι δύο πρώτες συμβάσεις για «Διαχείριση ‘Εργου» και «Δημιουργία Σύγχρονου Μοντέλου Αστυνόμευσης», μέσω της αγοράς υπηρεσιών από ιδιωτικό συμβουλευτικό οίκο.

Η Σύμβαση για δημιουργία σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2022. Στα πλαίσια της εν λόγω Σύμβασης, μέσα από τις εισηγήσεις που προέκυψαν, δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Στρατηγικής και Διαχείρισης της Αλλαγής, διαφοροποιήθηκαν τα καθήκοντα του Υπαρχηγού και των Βοηθών Αρχηγών και από τις υπόλοιπες εισηγήσεις, αποφασίστηκε η υλοποίηση σε πρώτο στάδιο, του έργου που αφορά στη διαχείριση των παραπόνων, καταγγελιών και άλλων αιτημάτων από τους πολίτες προς την Αστυνομία Κύπρου.

Η τρίτη σύμβαση, που αφορά στη «Δημιουργία Σύγχρονης Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, κατακυρώθηκε το Δεκέμβριο του 2022.

Το έργο της δημιουργίας σύγχρονης διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού, έχει περιληφθεί μέσω του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ως έργο μεταρρύθμισης στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κάτω από την ενότητα «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής».

Σύμφωνα με τα όσα κοινοποιήθηκαν, το κόστος ανά σύμβαση είχε διαμορφωθεί ως εξής:

Διαβάστε επίσης: Σήμερα οι τελικές αποφάσεις της Κοινοπραξίας για το Αφροδίτη

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ