Τέλος για 181 εργαζομένους στο City of Dreams Mediterranean - Οι λόγοι

Δύσκολες αποφάσεις καλείται να λάβει η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυθεματικού καζίνο θερέτρου λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που δημιουργεί η σύρραξη στην περιοχή

Στον τερματισμό της απασχόλησης 181 εργαζομένων προχώρησε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυθεματικού καζίνο θερέτρου City of Dreams Mediterranean, ένεκα των επιπτώσεων που απορρέουν από την πολεμική σύγκρουση στο Ισραήλ. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι σημαντικές προκλήσεις που δημιουργήθηκαν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, με την πληρότητα του ξενοδοχείου, αλλά και την επισκεψιμότητα του καζίνο από πολίτες του εξωτερικού να έχουν μειωθεί δραστικά. 

Η εταιρεία επισημαίνει πως προκειμένου να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, αναγκάζεται να λάβει δύσκολες αποφάσεις για αναδιάρθρωση του κόστους λειτουργίας.

Εκφράζει παράλληλα, τη λύπη της για τον τερματισμό της απασχόλησης των εργαζομένων της, ενώ δεσμεύτηκε να τους παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στη μεταβατική αυτή περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε επαφή με 18 τοπικές εταιρείες και εννέα του εξωτερικού, ούτως ώστε να τους βοηθήσει να βρουν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης. 

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση: 

Η μη αναμενόμενη και συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στο Ισραήλ έχει δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Η πληρότητα του ξενοδοχείου, όπως και η επισκεψιμότητα του καζίνο από πολίτες του εξωτερικού έχουν μειωθεί δραστικά, αναγκάζοντας την εταιρεία να λάβει δύσκολες αποφάσεις για αναδιάρθρωση του κόστους λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Λυπούμαστε βαθύτατα για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει αυτό σε 130 εργαζόμενους, η απασχόληση των οποίων τερματίστηκε ως πλεονάζοντες και σε 51 εργαζόμενους οι οποίοι εργοδοτούνταν σε δοκιμαστική βάση. Δεσμευόμαστε να τους παρέχουμε κάθε δυνατή στήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Η επιλογή των ατόμων βασίστηκε στην αντικειμενική αρχή τερματισμού απασχόλησης του προσωπικού που εργοδοτήθηκε τελευταίο χρονικά στην εταιρεία και σε συμμόρφωση με την κυπριακή νομοθεσία.

Πέραν των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη νομοθεσία, η εταιρεία προσέφερε στους επηρεαζόμενους εργαζομένους επιπρόσθετο πακέτο αποδοχών που υπερβαίνει το ελάχιστο νόμιμο και τις συνήθεις πρακτικές του κλάδου.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους επηρεαζόμενους να βρουν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε επαφή με 18 τοπικές εταιρείες και εννέα του εξωτερικού.

Επιπρόσθετα, τους προσφέρει βοήθεια για την ετοιμασία των βιογραφικών σημειωμάτων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνέντευξης και άλλη υποστήριξη, εκεί και όπου απαιτείται.

Διαβάστε επίσης: Έλλειμα €26 δισ. παρουσίασε η καθαρή χρηματοοικονομική θέση της Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ