Τα έβαλαν όλα κάτω στη ΣΕΚ - Ψήφισμα με τα αιτήματα που εγκρίθηκαν

H Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ανέδειξε πληθώρα ζητημάτων - Ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε πως σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο η μέχρι σήμερα πρακτική αξιολογείται ως μη ικανοποιητική

Η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ, η συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ο εκσυγχρονισμός της Στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από Τρίτες Χώρες, η επέκταση και η εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων, η βελτίωση των αδυναμιών που προέκυψαν από την εισαγωγή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, καθώς και η ανάγκη μιας συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης με πράσινο χαρακτήρα, ήταν τα κυριότερα ζητήματα που ανέδειξε σήμερα η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της Συντεχνίας στη Λευκωσία.

Παρόντες στη Συνδιάσκεψη ήταν ο Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

Η παρουσία του Γραμματέα της ETUC, όπως σημείωσε ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας στη δημοσιογραφική διάσκεψη που ακολούθησε, καταδεικνύει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της ΣΕΚ για προώθηση των σοβαρών εργασιακών ζητημάτων και την συμπαράσταση που έχει η Συντεχνία από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα για στήριξη των εργαζομένων. Επίσης, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΓΣΕΕ για ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τα εργασιακά θέματα.

Μη ικανοποίηση για τον μέχρι στιγμής κοινωνικό διάλογο

Στη διάσκεψη, ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέλυσε το ψήφισμα που ενέκρινε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ, σημειώνοντας αρχικά πως σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο και την τριμερή συνεργασία, η μέχρι σήμερα πρακτική αξιολογείται ως μη ικανοποιητική, δεδομένου και του γεγονότος πως αρκετές αποφάσεις λαμβάνονται και ανακοινώνονται χωρίς τη διεξαγωγή ολοκληρωμένου και στοχευμένου κοινωνικού διαλόγου.

Όπως είπε, ο κ. Μάτσας, υιοθετούνται χωρίς διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους πολιτικές, οι οποίες μπορεί να είναι εύηχες, ωστόσο αυτές παρακάμπτουν τις διαδικασίες που προστατεύουν τις εύρυθμες εργασιακές σχέσεις.

Αδιαπραγμάτευτη η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ

Ο κ. Μάτσας τόνισε, ανάμεσα στα άλλα σημεία του Ψηφίσματος, πως η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ είναι αδιαπραγμάτευτη για την ΣΕΚ, σημειώνοντας πως η επαναφορά αυτή θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, στη βάση της Μεταβατικής Συμφωνίας της 12ης Μαΐου 2023, ως ένα εργαλείο που θα προστατεύσει με επάρκεια τους μισθωτούς εργαζομένους από τη διάβρωση των εισοδημάτων τους λόγω πληθωρισμού.

Σε σχέση με τις Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Ευρωεκλογές, το ψήφισμα αναφέρει πως οι υποψήφιοι στις τοπικές εκλογές θα πρέπει να αναδείξουν ζητήματα, προβλήματα και προτάσεις άμβλυνσης και επίλυσής τους, ενώ οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές επιβάλλεται όπως καταθέσουν θέσεις οι οποίες διασυνδέονται με τις προωθούμενες Ευρωπαϊκές πολιτικές σε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, αποτρέποντας τον λαϊκισμό και τον Ευρωσκεπτικισμό.

Σημειώνει πως το Μανιφέστο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), της οποίας η ΣΕΚ αποτελεί ενεργό μέλος, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στα θέματα που διασυνδέονται με την εργασία και τους εργαζόμενους, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, προωθώντας μια δίκαιη συμφωνία για τους εργαζόμενους και παρέχοντας λύσεις στην κρίση που διασυνδέεται με το κόστος ζωής και δημιουργώντας συνθήκες αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης.

Κεφάλαιο AI

Στο ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε πως το ψήφισμα σημειώνει πως θα πρέπει να δημιουργηθεί το απαιτούμενο υπόβαθρο στις συλλογικές συμβάσεις για ένταξη στοιχείων που θα διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση, όπως επίσης και η ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για αποτροπή φαινομένων που διασυνδέονται με κατάχρηση της τεχνολογίας, καταρράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να τεθεί και διασαφηνιστεί η βάση της ηθικής σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες, επαγγελματικές και άλλες, που διασυνδέονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με την τεχνητή νοημοσύνη.

Εξάλλου, ο κ. Μάτσας τόνισε πως η ανανέωση των συμβάσεων που λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θα καταδείξει το επίπεδο σεβασμού προς τους εργαζόμενους, οι μισθοί των οποίων έχουν μειωθεί ως ποσοστό έναντι του ΑΕΠ, από 48.3% σε 41% την περίοδο 2012-2022, σε αντίθεση με την κερδοφορία των επιχειρήσεων η οποία αυξήθηκε από 18.1% σε 28.6% την αντίστοιχη περίοδο.

Σύμφωνα με το ψήφισμα της ΣΕΚ, η πολιτική των αιτημάτων διαλαμβάνει την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων, σύμφωνα και με τα δεδομένα του κλάδου ή της επιχείρησης, τη βελτίωση της συνεισφοράς του εργοδότη στα Ταμεία Προνοίας, ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών, την αύξηση της συνεισφοράς προς τα Ταμεία Ευημερίας, ως ένα βασικό στοιχείο προώθησης της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση των μισθών ένταξης στην αγορά εργασίας, οι οποίοι προβλέπονται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, τη διασφάλιση κατ’ ελάχιστο της 38ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για τη λειτουργία Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, τη συμπερίληψη όλων των βελτιωμένων ρυθμίσεων που διασυνδέονται με τη μητρότητα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμφιλίωσης οικογένειας και εργασίας.

Όσον αφορά την ΑΤΑ, η πλήρης επαναφορά της είπε ο κ. Μάτσας, είναι αδιαπραγμάτευτο θέμα για την ΣΕΚ και σημείωσε πως θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, στη βάση της Μεταβατικής Συμφωνίας της 12ης Μαΐου 2023, ως ένα εργαλείο που θα προστατεύσει με επάρκεια τους μισθωτούς εργαζόμενους από τη διάβρωση των εισοδημάτων τους λόγω πληθωρισμού.

Απαραίτητες οι Συλλογικές Συμβάσεις

Σε σχέση με την Στρατηγική επέκτασης της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων, το ψήφισμα σημειώνει ο κ. Μάτσας, πως κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη για καθορισμό της Στρατηγικής για την επέκταση της εφαρμογής του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, αξιοποιώντας την πρόνοια του Άρθρου 4, της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό.

Όπως σημειώνεται, οι θέσεις και εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί από τη ΣΕΚ, μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του διαλόγου, έτσι ώστε να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις που θα λειτουργήσουν αναχαιτιστικά στον αθέμιτο ανταγωνισμό, τόσο ανάμεσα σε εργαζόμενους όσο και ανάμεσα σε εργοδότες. Επιπρόσθετα, η επέκταση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εδραιώνει τον θεσμό, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας, συνδράμοντας παράλληλα και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Η ΣΕΚ, σημειώνει το ψήφισμα, ξεκάθαρα θέτει την πολιτεία προ των ευθυνών, προσθέτοντας πως δεν νοείται «καμία Δημόσια Σύμβαση χωρίς την προϋπόθεση της ύπαρξης και εφαρμογής συλλογικής σύμβασης». Παρομοίως και κανένας φορέας, ίδρυμα ή οργανισμός που χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος αν δεν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση, προστίθεται και «αυτό αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των όρων απασχόλησης και στον ιδιωτικό τομέα».

Όχι σε «αποσπασματική διαχείριση» του 12% στις συντάξεις

Σε σχέση με τη συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, σημειώνεται πως «η αποσπασματική διαχείριση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%, καταγράφει σειρά αδυναμιών που δεν την καθιστούν κοινωνικά δίκαιη».

Σύμφωνα με την ΣΕΚ, η οριζόντια προσέγγιση στο πλαίσιο της σταδιακής μείωσης του ποσοστού της αναλογιστικής αναπροσαρμογής και η τελική απάλειψή του σε κάποιο ηλικιακό όριο που θα συμφωνηθεί, μπορεί να αποτελεί τη μόνη εφικτή διευθέτηση, μέσω της οποίας θα αποτρέπεται η δημιουργία διαφορετικών ταχυτήτων συνταξιούχων, στη βάση της συνταξιοδότησης στο 63ο έτος της ζωής τους.

Αναφορικά με τον την αναθεώρηση Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η ΣΕΚ επισημαίνει πως επιβάλλεται η ουσιαστική αναθεώρηση και βελτίωση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, με ορίζοντα κατάληξης πριν από το τέλος του 2023.

Σφαιρικά να αντιμετωπίζονται οι άδειες απασχόλησης

Στο ζήτημα της στρατηγικής για την Απασχόληση Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, ο ΓΓ της Συντεχνίας σημειώνει πως οι ανάγκες που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας και η ορθή διαφοροποίηση της πολιτικής για τους αιτητές πολιτικού ασύλου, επιβάλλουν την επαναφορά των Τεχνικών Επιτροπών στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, όπως και τη διασύνδεση των παρεχόμενων αδειών, με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.

Η ΣΕΚ, σημειώνεται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, ήταν και παραμένει σαφής και σταθερή στη θέση πως η Στρατηγική δεν μπορεί να προσεγγίζεται αποσπασματικά και με τρόπο απορρυθμιστικό προς την αγορά εργασίας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να διασυνδέεται με τη γενικότερη μεταναστευτική πολιτική, με την εν γένει δημογραφική προέκταση των αλλαγών, όπως βέβαια και με τη στρατηγική αναβάθμισης των εργασιακών σχέσεων και της αγοράς εργασίας, όπως βέβαια και με την ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Συνεπώς, η αξιολόγηση και παραχώρηση αδειών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πολύ πιο σφαιρικά και μέσα από ένα πλαίσιο στοχευμένης κατάρτισης ή επανακατάρτισης στη βάση και των απαιτούμενων δεξιοτήτων, με σαφή παραπομπή και στην ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας που αφορά τα πρότυπα προσόντα.

Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις, σε συνάρτηση και με καταγεγραμμένες προθέσεις εκμετάλλευσης των κενών που έχουν δημιουργηθεί, συνδράμουν στην περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και στη δημιουργία συγκριτικού μειονεκτήματος για τους ντόπιους και κοινοτικούς εργαζόμενους.

Η ΣΕΚ καλεί την Κυβέρνηση όπως επισπεύσει τις διαδικασίες επαναφοράς των βασικών προνοιών δημοκρατικής αξιοποίησης της Στρατηγικής, αποτρέποντας φαινόμενα που καλλιεργούν τον εργασιακό εκφοβισμό,  την εκμετάλλευση, τη διάβρωση των συλλογικών συμβάσεων και τη δημιουργία συνθηκών διασάλευσης της εργατικής ειρήνης.

Φορολογική μεταρρύθμιση και γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφορικά με την ανάγκη για συνολική και πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, ο ΓΓ σημειώνει πως η ΣΕΚ αναδεικνύει τη συγκεκριμένη πρόταση από το 2017, «χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση επί της ουσίας».

Μεταξύ άλλων, σημειώνει το ψήφισμα πως η διασύνδεση του φορολογικού συστήματος με τη σύνθεση και το ηλικιακό προφίλ της οικογένειας, η παραχώρηση περαιτέρω κινήτρων και στόχευσης για την ενεργειακή μετάβαση, η φορολόγηση της ρύπανσης και η παραχώρηση αντισταθμιστικού οφέλους στους καταναλωτές, αποτελούν μόνο μέρος της συνολικής και συγκροτημένης πολιτικής που θα πρέπει να αποφασιστεί.

Τέλος, όσον αφορά στο Κυπριακό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή αλλά και ευρύτερα, η ΣΕΚ τονίζει πως η ενωμένη Ευρώπη, θα πρέπει να επανακαθορίσει τους στόχους και τον ρόλο της ως μια ενιαία δύναμη οικονομικής και γεωπολιτικής παρέμβασης.

Η ΣΕΚ εκτιμά ότι, μέσα από τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις, μπορεί και πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες άρσης της  συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής αποτρέποντας τη διχοτομική θεώρηση και εξέλιξη των πραγμάτων. Σε αυτή τη βάση, σημειώνει τέλος το ψήφισμα, θα πρέπει να τεθούν οι προϋποθέσεις για εφαρμογή των παραμέτρων, των αρχών και των αξιών που συνθέτουν και συναποτελούν το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, ως σημείο αναφοράς στην προσπάθεια απελευθέρωσης και επανένωσης της χώρας. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Έλλειμα €26 δισ. παρουσίασε η καθαρή χρηματοοικονομική θέση της Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ