Τελευταίες πινελιές για «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» - Συζητούνται φοροελαφρύνσεις

Πέντε τροποποιητικά νομοσχέδια που αγγίζουν φορολογικές πτυχές συζητά σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την εφαρμογή του πολυαναμενόμενου Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», η πρεμιέρα του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται να έχει διάρκεια 9 περίπου μήνες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλονται προσπάθειες για να μπουν και οι τελευταίες νομοθετικές πινελιές προκειμένου να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με υφιστάμενες νομοθεσίες και να αποφευχθούν τυχόν στραβοπατήματα. 

Πέντε τροποποιήσεις 

Προς αυτή την κατεύθυνση, πέντε νομοσχέδια τίθενται σήμερα επί τάπητος στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, τα οποία εισάγουν τροποποιήσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τις φορολογικές πτυχές, ενόψει της εφαρμογής του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». 

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν τους νόμους των: 

  • περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
  • περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
  • περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
  • περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)
  • περί Χαρτοσήμων.

Τα νομοσχέδια επιδιώκουν στην ουσία να ρυθμίσουν τον φορολογικό χειρισμό σε σχέση με τα δάνεια που εντάσσονται στο Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης». Όπως διευκρινίζεται στην εισηγητική έκθεση που κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, ήδη σε συναλλαγές ανταλλαγής χρέους έναντι ακινήτων εφαρμόζονται ο ίδιος φορολογικός χειρισμός αφορά όμως άλλη περίμετρο μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Παράλληλα, στις αιτιολογικές εκθέσεις που έχουν κατατεθεί και υπογράφονται από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, επισημαίνεται πως σκοπός των νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ούτως ώστε, ο όρος «αναδιάρθρωση» να περιλαμβάνει επίσης τη διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας στο σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης», η οποία γίνεται προς την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Τι ρυθμίζουν

Αναλυτικά, το κάθε νομοσχέδιο ρυθμίζει συγκεκριμένα τα εξής: 

(α) ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 2023

Επιτρέπει την απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών των φυσικών προσώπων (ιδιοκτητών ακινήτων) σε περίπτωση όπου μεταξύ των αξιών/τιμών της απόκτησης και παραχώρησης της κύριας κατοικίας έναντι εξόφλησης του δανείου, προκύπτει κέρδος.

(β) ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2023

Επιτρέπει την απαλλαγή από φόρο εισοδήματος σε σχέση με όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος που προκύπτει κατά τη διευθέτηση των δανείων έναντι ακινήτων 

(γ) ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Επιτρέπει την απαλλαγή της ΚΕΔΙΠΕΣ από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε εισπρακτέα ενοίκια που θα της καταβάλλει το κράτος

( δ) Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Επιτρέπει την απαλλαγή από τα μεταβιβαστικά τέλη κατά τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας προς την ΚΕΔΙΠΕΣ, και τα οποία κανονικά καταβάλλουν οι αγοραστές ακινήτου.

(ε) ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Επιτρέπει την απαλλαγή από τα χαρτόσημα τέλη σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια που θα ετοιμαστούν για τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω νομοσχέδια δημοσιεύθηκαν για διαβούλευση, ενώ λήφθηκαν τα σχόλια του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που είναι οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των υπό αναφορά νόμων.

Διαβάστε επίσης: Η Βουλή στο μικροσκόπιο της.. Βουλής - Τι δρομολογείται για το 2024 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ