Στο 1% η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών, στο 8% τα έσοδα και στο 4% οι δαπάνες (πίνακες)

Η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τα έσοδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις δαπάνες

Στο 1% (€17,86 εκατομμύρια) ανήλθε το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού τον πρώτο μήνα του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, παραμένοντας στον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ η υλοποίηση σε σχέση με τα έσοδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τον περσινό Ιανουάριο, στο 8%, αλλά παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις δαπάνες, στο 4%, από 6% τον Ιανουάριο του 2023.

Σε ανακοίνωση με τίτλο "Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2024", το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €0,88 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 8% του κρατικού προϋπολογισμού (2023: €0,8 δισ., 8%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €0,55 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 4% (2023: €0,78 δισ., 6%).

Η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τα έσοδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2024: 8%, 2023: 8%), ενώ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις δαπάνες (2024: 4%, 2023: 6%).

Το ΓΛ σημειώνει ότι η μειωμένη υλοποίηση σε σχέση με τις δαπάνες οφείλεται στις μειωμένες εκροές για αποπληρωμή δανείων και τόκων (2024: €0,05 δισ, 2023: €0,28 δισ).

Έσοδα και δαπάνες

Πιο αναλυτικά, για την υλοποίηση σε σχέση με τα έσοδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έμμεσοι φόροι μειώθηκαν τον Ιανουάριο του 2024 κατά €0,01 δισ. (5%), σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από το ΦΠΑ κατά €0,02 δισ. (2024: €0,24 δισ., 2023: €0,26 δισ.).

Οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,12 δισ. (28%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων (2024: €0,51 δισ., 2023: €0,40 δισ.), ενώ δεν υπήρξαν αναλήψεις δανείων μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, τόσο το 2024 όσο και το 2023.

Αναφορικά με την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες, αυτή δείχνει σε σχέση με τη μισθοδοσία, συντάξεις και φιλοδωρήματα μια αύξηση ύψους 9% (€0,02 δισ.) από €0,23 δισ. το 2023 σε €0,25 δισ. το 2024.

Οι αποπληρωμές δανείων και τόκων ανήλθαν στα €0,05 δισ. (2023: €0,28 δισ.), εκ των οποίων τα €0,04 δισ. (2023: €0,05 δισ.) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις και τα €0,01 δισ. (2023: €0,23 δισ.) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού.

Επιπλέον, οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές για τον Ιανουάριο του 2024 ανήλθαν σε €0,08 δισ. (2023: €0,08 δισ.), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναπτυξιακές δαπάνες

Πιο αναλυτικά σε σχέση με την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών για τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με το ΓΛ, ανήλθε στα €5,9 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €3,4 εκ. και στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων, ύψους €1,9 εκ.

Η υλοποίηση για συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες για τον Ιανουάριο 2024 ανήλθε στα €3,2 εκ. και οφείλεται κυρίως στο Σχέδιο Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €1,6 εκ., στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ύψους €0,3 εκ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες, ύψους €0,2 εκ., και στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων, ύψους €0,2 εκ.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ΓΛ, η υλοποίηση για χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις ανήλθε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2024 στα €7 εκ., και οφείλεται κυρίως στις χορηγίες στους ημικρατικούς οργανισμούς ύψους €4,6 εκ. και στη συνεισφορά του κράτους στο European Peace Facility ύψους €1,1 εκ., στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους €0,6 εκ. και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους €0,1 εκ.

Η υλοποίηση των κοινωνικών παροχών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2024 ανήλθε στα €1,1 εκ. και οφείλεται κυρίως στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €0,7 εκ., και στις δαπάνες για Πολιτιστικές παροχές, ύψους €0,4 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Η Επιτροπή Οικονομικών εγκρίνει αύξηση του ελλείμματος στο 6,6%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ