Οι γυναίκες έχουν τις ηγετικές ικανότητες

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Gordian Holdings, Ανθή Εξαδάκτυλου, τονίζει πως οι γυναίκες καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις όχι για να τηρείται ισορροπία μεταξύ των φύλων, αλλά επειδή έχουν τις ικανότητες να ηγηθούν

Οι γυναίκες ηγέτες δεν βρίσκονται στις θέσεις αυτές απλά για να τηρηθούν οι ισορροπίες των φύλων, αλλά επειδή έχουν τις ικανότητες να ηγηθούν μιας ομάδας, δηλώνει η Ανθή Εξαδάκτυλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Gordian Holdings Ltd

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι αυξημένη τις τελευταίες δεκαετίες. Ως εργαζόμενη στη σύγχρονη εποχή, ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Η συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο ήταν ανέκαθεν αυξημένη, παρά το γεγονός ότι κυρίως αφορούσε θέσεις χαμηλότερων βαθμίδων. Τελευταία, παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα αποδοχής της γυναίκας στον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα, αλλά αποτέλεσμα της ανάδειξης των δεξιοτήτων του ανθρώπου-γυναίκας. Οι γυναίκες ηγέτες δεν βρίσκονται στις θέσεις αυτές απλά για να τηρηθούν οι ισορροπίες των φύλων, αλλά επειδή έχουν τις ικανότητες να ηγηθούν μιας ομάδας. Αυτό είναι και το ορθό, αφού ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, για να αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο πρέπει να είναι πρωτίστως ικανός. Το φύλο, από μόνο του, δεν θα πρέπει να είναι παράγοντας για την επιλογή ενός διευθυντικού στελέχους.

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα / γυναίκες θα αφιερώνατε αυτή τη μέρα και γιατί;

Διαχρονικά υπήρξαν μεγάλες θυσίες από γυναίκες που υπέστησαν αδικίες, κοινωνικές και εργασιακές, αλλά και κατάφωρη ψυχολογική πίεση. Θα αφιέρωνα λοιπόν αυτή τη μέρα σε όλες αυτές τις γυναίκες, που παρόλες τις αντιξοότητες και τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, αγωνίστηκαν σκληρά για να φθάσουμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, έχοντας κάνει τεράστια βήματα για να πετύχουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Πρωτίστως όμως, η μέρα αυτή είναι εξ ορισμού αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες που διαδραματίζουν ένα πολύπλευρο ρόλο καθημερινά και που παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, παραμένουν θετικές και παλεύουν για κάτι καλύτερο.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να προασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία;

Στη θεωρία, τα δικαιώματα των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον είναι ίσα με των ανδρών. Αυτό στο οποίο υστερούμε είναι η εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη, αφού ο γνωστός ως «ανδρικός σωβινισμός» είναι υπαρκτός στην κοινωνία, στην πολιτική και στο εργασιακό περιβάλλον και ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμα διαφορετική αντιμετώπιση της γυναίκας σε σχέση με τον άνδρα. Η πρόσβαση σε θέσεις κλειδιά, δίδεται με μεγαλύτερη ευκολία και πιο απλόχερα στους άνδρες. Τα στατιστικά άλλωστε που έχουμε δει κατά καιρούς, τεκμηριώνουν το γεγονός αυτό.

Επίσης, λόγω του διαχρονικού και πιο παραδοσιακού ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία γενικότερα, διαπιστώνω ότι στην Κύπρο λιγότερες γυναίκες διεκδικούν θέσεις με αξιώματα σε σχέση με τους άνδρες. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των γυναικών ώστε να διεκδικούν ίση μεταχείριση στην ανέλιξη και αμοιβή τους είναι κάτι που χρήζει βελτίωσης. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι στην Gordian έχουμε αντιστρέψει τις στατιστικές, αφού τόσο σε επίπεδο διευθυντικής ομάδας όσο και σε middle management επίπεδο, έχουμε ίση αναλογία γυναικών και ανδρών.    

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία με μία λέξη;

Καταλυτικός.

Who is Who

Η Ανθή Εξαδάκτυλου είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Gordian Holdings Ltd από τον Ιανουάριο του 2020. Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και ο τομέας ενασχόλησής της είναι η Διαχείριση Χαρτοφυλακίων μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, καθώς και η Διαχείριση και Πώληση Ακινήτων. Πριν την ανάληψη του σημερινού της ρόλου, η Ανθή εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου και στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα σε διάφορες θέσεις. Είναι επίσης πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών.

Διαβάστε επίσης: Γίνονται βήματα, αργά αλλά σταθερά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ