ΣΕΠΑΚ: Δύσκολος ως ανέφικτος ο εικονικός συμψηφισμός ΑΠΕ

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

Ανησυχία εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας στις πλείστες περιοχές είναι κορεσμένο και η εφαρμογή εικονικού συμψηφισμού σε επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι δύσκολη μέχρι και ανέφικτη.

«Ως εκ τούτου, ακόμα και εκεί που υπάρχει η πιθανότητα έκδοσης Όρων Σύνδεσης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, οι Όροι έχουν περιορισμούς με έντονο οικονομικό αντίκτυπο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρεται, αν και οι Κατηγορίες επενδύσεων σε συστήματα ΑΠΕ έχουν συμπεριληφθεί στο τροποποιημένο Σχέδιο, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή τους, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και προσδοκίες στους δυνητικούς δικαιούχους σε μια περίοδο όπου παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Ο ΣΕΑΠΕΚ καλεί τους αρμόδιους φορείς να αναλογιστούν τη βαρύτατη ευθύνη που φέρουν για σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση, καθώς και την υποχρέωση για έκδοση Σχεδίων που πρωτίστως εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και συνάμα είναι ρεαλιστικά και πλήρως εφαρμόσιμα.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πρόσφατα ανακοίνωσε το τροποποιημένο Σχέδιο Στήριξης για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ίδια Κατανάλωση, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 02 Απριλίου 2024.

Σκοπός του, αναφέρεται, είναι να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για αύξηση της συνεισφοράς από ΑΠΕ, μέσω της προώθησης της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, καθώς και στη μείωση του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε πέντε κατηγορίες. Στην Κατηγορία Α, προβλέπονται επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο μέσω της μεθόδου του συμψηφισμού μετρήσεων, γνωστή ως net-metering. Στην Κατηγορία Β, προβλέπονται επενδύσεις σε συστήματα ΑΠΕ συνδεδεμένα με το δίκτυο μέσω της μεθόδου του συμψηφισμού λογαριασμών, γνωστή ως net-billing. Η Κατηγορία Γ περιλαμβάνει επενδύσεις σε αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο. Στην Κατηγορία Δ, προβλέπονται επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο μέσω της μεθόδου του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων, ενώ στην Κατηγορία Ε προβλέπονται επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο μέσω της μεθόδου του εικονικού συμψηφισμού λογαριασμών (virtual net-billing).

Ο ΣΕΑΠΕΚ, αναφέρεται, στηρίζει από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα εξυπηρετήσει το σκοπό του. Ωστόσο, ο ΣΕΑΠΕΚ έχει διαχρονικά εκφράσει πολλοστές φορές στους αρμόδιους φορείς τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των Κατηγοριών εικονικού συμψηφισμού (Κατηγορία Δ και Κατηγορία Ε), λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις και τις αδυναμίες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Για πρώτη φορά στην Κύπρο: Ιστορική συνάντηση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ