Για πρώτη φορά στην Κύπρο: Ιστορική συνάντηση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ

Η τακτική συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα φιλοξενηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 16-17 Μαΐου

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα φιλοξενήσει στις 16 - 17 Μαΐου, για πρώτη φορά στην Κύπρο, τακτική συνάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, το Εποπτικό Συμβούλιο συζητά, σχεδιάζει και εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ, σημειώνεται, εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά ιδρύματα της κάθε χώρας της ζώνης του ευρώ και άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τέσσερις εκπρόσωπους της ΕΚΤ καθώς και εκπρόσωπους των εθνικών εποπτικών αρχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Γεν. Λογιστής: Ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης επιτελεί το έργο του με διαφάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ