Στήριξη οικονομικής δραστηριότητας με υπεύθυνο τρόπο, λέει ο ΥΠΟΙΚ μετά την αναβάθμιση

Ανάπτυξη, απασχόληση και δημόσια οικονομικά σε προτεραιότητα

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ενόψει και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει κατά τρόπο υπεύθυνο, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση όσο και τα δημόσια οικονομικά, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε γραπτή του δήλωση για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τον Οίκο Standard & Poor’s, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Σημειώνοντας πως ο διεθνής Οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «ΒΒΒ+» από «ΒΒΒ» διατηρώντας ταυτόχρονα την προοπτική της σε θετική (positive outlook), ο κ. Κεραυνός σημειώνει πως ο Οίκος "αιτιολογεί την απόφασή του, για αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση της προόδου που έχει επιτευχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, εν μέσω μιας ισχυρής ανάπτυξης, παρά τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς".

Προσθέτει ότι η αναβάθμιση, αντανακλά επίσης, την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης των κυπριακών τραπεζών και της προόδου που σημείωσαν στην εξισορρόπηση του προφίλ χρηματοδότησής τους τα τελευταία χρόνια, της μείωσης του δημόσιου χρέους καθώς επίσης και της προσδοκίας ότι το ύψος του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υποχωρήσει κάτω από το 60% που είναι το όριο της συνθήκης του Μάαστριχτ, από το 2027.

Επιπλέον, ο Οίκος υποστηρίζει ότι, παρά τις πιέσεις στο σκέλος των δαπανών, η κυβέρνηση θα μπορέσει να διατηρήσει κατά μέσο όρο πλεόνασμα στα δημόσια οικονομικά της τάξης του 2.1% την περίοδο 2024-2027, που αποτελεί την ισχυρότερη πρόβλεψη ανάμεσα στα 20 κράτη μέλη της ευρωζώνης, σημειώνει ο ΥΠΟΙΚ. 

Επιπρόσθετα, αναφέρει πως ο Οίκος επισημαίνει ότι η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψή του ότι τα δημοσιονομικά και οικονομικά αποτελέσματα είναι καλύτερα από αυτά χωρών της ίδιας κατηγορίας/επιπέδου (peer countries) ασκώντας ανοδική πίεση στις αξιολογήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η θέση του Οίκου είναι ότι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης του κυπριακού τραπεζικού συστήματος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγκλιση των συνθηκών εγχώριας χρηματοδότησης με εκείνες της ευρωζώνης, με πιθανό θετικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνει ο ΥΠΟΙΚ.

Στα ίδια πλαίσια, προσθέτει, ο Οίκος Standard & Poor’s τονίζει ως τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μελλοντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την περαιτέρω βελτίωση στην ανθεκτικότητα του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνεται με τον υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την συρρίκνωση του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και των συνολικών ακαθάριστων αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης των κατοίκων, περιορίζοντας έτσι τις ανησυχίες του οίκου σχετικά με την εξωτερική μόχλευση.

Σημειώνει ακόμη ο κ.Κεραυνός ότι ο Οίκος τονίζει ότι η κυπριακή οικονομία θα καταγράψει μεσοπρόθεσμο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 2.5% κατά την περίοδο 2024-2027 υποστηριζόμενος από την περαιτέρω επέκταση του τουρισμού και του τομέα “Ενημέρωση και Επικοινωνίες» (Information and Communication Sector), με τις σχετικές μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων να έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στον τομέα των ακινήτων. Επίσης, αναφέρει την επιτυχή εφαρμογή των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

"Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα ενόψει και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει (συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, πληθωριστικές πιέσεις) κατά τρόπο υπεύθυνο, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας), όσο και τα δημόσια οικονομικά", τονίζει ο κ. Κεραυνός.

Αναφέρει, ακόμη, ότι "για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων και ιδιαίτερα της χρηματοδοτικής στήριξης μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ο S&P's αναβαθμίζει την αξιολόγηση της Κύπρου σε «BBB+», με θετική προοπτική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ