Αδιαμφισβήτητα τα οφέλη από την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο

Τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής ανεβάζουν τις αποδόσεις των εργαζομένων.

Εξαιρετικά σημαντικά, τόσο σε επίπεδο νομιμότητας αλλά και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης, είναι το υψηλό επίπεδο και οι σωστές προδιαγραφές στον τομέα ασφάλειας και υγείας.

Πέρα από το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι επιδιώκουν να εργάζονται για οργανισμούς στους οποίους θα νιώθουν την άνεση και την ασφάλεια να παράγουν χωρίς άγχος και περιορισμούς, η αποδοτικότητά τους παρουσιάζει αυξημένες επιδόσεις.

Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει προνοήσει ώστε οι προδιαγραφές στις επιχειρήσεις να είναι ρυθμισμένες και οργανωμένες με αυτό τον τρόπο, ώστε να τηρείται το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και υγείας.

Σύμφωνα με τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τα οφέλη της καλής πρακτικής εκτός από τη συμμόρφωση με το νόμο, το ενδιαφέρον για την υγεία και την ασφάλεια των νέων εργαζομένων συνεπάγεται αδιαμφισβήτητα οφέλη.

> Η ικανοποιητική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας είναι θετική για την επιχείρησή σας και αποτελεί χαρακτηριστικό ενός οργανισμού που λειτουργεί με αποτελεσματικότητα.

> Τα μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας των νέων θα συμβάλλουν στην προστασία του συνόλου των εργαζομένων.

> Καταρτίζοντας και εκπαιδεύοντας σωστά τους νέους ανθρώπους, μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενεργητικότητα, τον ενθουσιασμό και την προθυμία τους να μάθουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά τους στην εργασία.

> Η σωστή επίβλεψη θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε την πρόοδο των νέων στην εργασία και να παρακολουθήσετε την αποτελεσματικότητα της κατάρτισής τους.

> Η φήμη του καλού εργοδότη θα σας βοηθήσει να προσελκύετε εργαζόμενους νέους με προσόντα και δεξιότητες υψηλής ποιότητας.

Εκτίμηση, οργάνωση και πρόληψη κινδύνων

Οι εργοδότες πρέπει να προσδιορίσουν τους κινδύνους και να διενεργήσουν εκτίμηση κινδύνων, προκειμένου να εντοπιστούν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι για τους νέους και τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης.

Η εκτίμηση κινδύνων καθώς και τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που βασίζονται σε αυτή πρέπει συνεπώς να καλύπτουν:

> τις εργασίες που δεν πρέπει να εκτελούν οι νέοι, με σαφή προσδιορισμό των απαγορεύσεων σε σχέση με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και καθορισμένων διεργασιών παραγωγής, χώρους όπου απαγορεύεται η είσοδος και δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται μόνο με επίβλεψη·

> τις ανάγκες επίβλεψης και την οργάνωση της επίβλεψης (βλέπε πιο κάτω «Οργάνωση επίβλεψης»)·

> τις ανάγκες και τις ρυθμίσεις για την πληροφόρηση, την καθοδήγηση και την κατάρτιση (βλέπε πιο κάτω «Κατάρτιση»)·

> την αποτροπή του εκφοβισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης·

> τις ρυθμίσεις που πρέπει να προνοούνται για την κάλυψη τυχόν ειδικών αναγκών των νέων με αναπηρίες·

> την ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων για τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου·

> τη συνεργασία με τους οργανωτές προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης·

> τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους ίδιους τους εργαζόμενους νέους σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τους τελευταίους. Εάν προσφέρετε θέσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε νέους, πρέπει να τους παρέχετε τουλάχιστον την ίδια προστασία υγείας και ασφάλειας που θα παρείχατε στους υπαλλήλους σας.

Τα βραβεία

Το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Boussias Communications διοργανώνουν τα βραβεία «Cyprus HR Awards 2019» τα οποία θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο κι έρχονται για 1η χρονιά, με σκοπό να αναδείξουν τα παραδείγματα αριστείας στον τομέα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Οι οργανισμοί έχουν μία μοναδική ευκαιρία να φέρουν στο προσκήνιο όλες τις καινοτόμες πολιτικές και δράσεις που υλοποιούν για το σημαντικότερο κεφάλαιό τους, τους εργαζόμενους.

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων έως: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Τελετή Απονομής των Βραβείων: Οκτώβριος 2019

Υποψηφιότητες: Άντρεα Χριστοφή, T:(+357) 22274903, email: christofia@diasmedia.com

Χορηγίες: Μαρία Βαρελάκη, T: (+357) 22 580819, M: 96 734392, email: m.varelaki@diasmedia.com 

Βασικές Ενότητες Βράβευσης

• Learning & Development

• Resourcing & Diversity

• Talent & Performance Management

• Health & Well-Being

• Technology, e-learning & Integrated HR MIS

• Corporate Social Responsibility

• Most Innovative HR Consulting

Χορηγός η εταιρεία ΧΜ

Scientific Partners: Cyprus International Institute of Management

Υποστηρικτές: CONEQ Audio Visual Equipment, Landas Colour

Υπό την Αιγίδα:  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Χορηγός Επικοινωνίας: Economy Today       

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ