Η εκπαίδευση των εργαζόμενων ως επένδυση για την εταιρία

Αν και πολλοί την αντιμετωπίζουν ως επιπλέον κόστος, η Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικά σημαντική για μια επιχείρηση.

Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλαίσια του ανταγωνισμού της ελεύθερης αγοράς μέσω της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και στους εργαζόμενους να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες.

Σύμφωνα με την Κατερίνα Βυλλιώτη η οποία μελέτησε ακαδημαϊκά τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού κι εντρύφησε στο κεφάλαιο της Εκπαίδευσης ως επένδυση για την κάθε επιχείρηση, η εκπαίδευση ανθρωπίνων πόρων δεν αναγνωρίζεται από όλες τις επιχειρήσεις ως ανάγκη και ως επένδυση, αλλά αντίθετα αποτελεί επιπλέον κόστος.

«Η πραγματικότητα είναι ότι βελτιώνει την απόδοση των εργαζομένων, μειώνει τον χρόνο παραγωγής έργου, αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησης και ενισχύει την εικόνα της. Η εκπαίδευση ανθρωπίνων πόρων διακρίνεται σε εισαγωγική, προαγωγική και διαρκή και χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους όπως επιδείξεις, διαλέξεις, σεμινάρια, e-learnings κ.α», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, οι Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMetrics) αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, μέσω του οποίου η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και μέτρησης των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων όσον αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί, την εκπαίδευση των εργαζομένων, το κόστος και τα έξοδα ανά εργαζόμενο.

Τα βραβεία

Το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Boussias Communications διοργανώνουν τα βραβεία «Cyprus HR Awards 2019» τα οποία θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο κι έρχονται για 1η χρονιά, με σκοπό να αναδείξουν τα παραδείγματα αριστείας στον τομέα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 

Οι οργανισμοί έχουν μία μοναδική ευκαιρία να φέρουν στο προσκήνιο όλες τις καινοτόμες πολιτικές και δράσεις που υλοποιούν για το σημαντικότερο κεφάλαιό τους, τους εργαζόμενους.

Ημερομηνία Υποβολής Υποψηφιοτήτων έως: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Τελετή Απονομής των Βραβείων: Οκτώβριος 2019

Υποψηφιότητες: Άντρεα Χριστοφή, T:(+357) 22274903, email: christofia@diasmedia.com (link sends e-mail) (link sends e-mail) (link sends e-mail)

Χορηγίες: Μαρία Βαρελάκη, T: (+357) 22 580819, M: 96 734392, email: m.varelaki@diasmedia.com (link sends e-mail) (link sends e-mail) (link sends e-mail)

Βασικές Ενότητες Βράβευσης

• Learning & Development

• Resourcing & Diversity

• Talent & Performance Management

• Health & Well-Being

• Technology, e-learning & Integrated HR MIS

• Corporate Social Responsibility

• Most Innovative HR Consulting​

Χορηγός η εταιρεία ΧΜ

Scientific Partners: Cyprus International Institute of Management

Υποστηρικτές: CONEQ Audio Visual Equipment, Landas Colour

Υπό την Αιγίδα:  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Χορηγός Επικοινωνίας: Economy Today       

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ