Γιατί οι ευέλικτες επιχειρήσεις είναι πιο αποδοτικές στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον

Αναπόφευκτα, η πανδημία και τα επακόλουθα περιοριστικά μέτρα έχουν ωθήσει αρκετές επιχειρήσεις παγκοσμίως στο να προχωρήσουν σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών και της υποδομής τους είχε κατά κανόναν τον πρωταρχικό ρόλο στις αλλαγές αυτές

της Μυρτώς Σταύρου 

Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με ξαφνικές, συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Οι καταστάσεις αυτές είναι ικανές να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη γενικότερη στρατηγική, καθώς και τους επιμέρους σχεδιασμούς μιας επιχείρησης.

Αναπόφευκτα, η πανδημία και τα επακόλουθα περιοριστικά μέτρα έχουν ωθήσει αρκετές επιχειρήσεις παγκοσμίως στο να προχωρήσουν σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών και της υποδομής τους είχε κατά κανόναν τον πρωταρχικό ρόλο στις αλλαγές αυτές. Η επαγγελματική καθημερινότητα μετατράπηκε ώς ένα μεγάλο βαθμό σε τηλεργασία και τηλεδιασκέψεις. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης, οι οποίες σχετικά πολύ γρήγορα προσάρμοσαν την εφοδιαστική τους αλυσίδα και ανέπτυξαν υποδομές για διαδικτυακή εξυπηρέτηση.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα μια επιχείρηση για να αντιμετωπίσει παρόμοιες συνθήκες που θα προκύψουν από ενδεχόμενη αναζωπύρωση της πανδημίας, ή μια άλλη μελλοντική κρίση.

Εγρήγορση και διασφάλιση εμπιστοσύνης του πελάτη

Προκειμένου να επιβιώσει, μια επιχείρηση πρέπει να έχει τις «κεραίες» της συντονισμένες με τα σήματα των επερχόμενων αλλαγών που πολλές φορές εκπέμπει το εξωτερικό περιβάλλον. Το προσωπικό της πρέπει να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί αυτά τα σήματα και να ενεργεί τάχιστα, ώστε οι σχεδιασμοί προσαρμογής να βελτιώνουν το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό της μοντέλο. Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ταχύτητα διασφαλίζουν ώς ένα βαθμό αφενός επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και αφετέρου διατήρηση της στενής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και πελάτη. Επιπρόσθετα, χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Οι εταιρείες προτρέπονται να προσαρμόζουν και να αναβαθμίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, χωρίς να επηρεάζουν την εμπειρία του πελάτη.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Εύρωστες εταιρικές δομές και κουλτούρα που ευνοούν την ισχυρή και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητα συστατικά που διασφαλίζουν την επιχειρηματική ανθεκτικότητα. Οι ανθεκτικές επιχειρήσεις είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων, όπως για παράδειγμα την πανδημία του COVID-19. Η υπό εξέλιξη κρίση είναι μια υπενθύμιση ότι οι ιδιοκτήτες, οι διοικητικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οφείλουν να ενεργούν με τρόπους που προστατεύουν και διαφυλάσσουν την επιχείρηση.

Αποκέντρωση και κατάρτιση προσωπικού

Στα κέντρα λήψης αποφάσεων συχνά αναφέρεται ότι η αποκέντρωση ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία μιας επιχείρησης. Καθώς στις σύγχρονες επιχειρήσεις βλέπουμε να δημιουργούνται ολοένα και περισσότερο ρευστές δομές, διαφαίνεται μια μετατόπιση της διαδικασίας λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω, επιτρέποντας ουσιαστικά στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές όταν και εφόσον χρειάζεται με συστηματικό τρόπο. Συνεπώς, για να διασφαλίσουν τη συνέχεια υψηλών αποδόσεων, οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν χρόνο και χρήμα για τη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση του προσωπικού τους και να δημιουργούν εφαρμογές και πολιτικές που να το εμπλέκουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων.

Ευελιξία και εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing)

Οι επιχειρήσεις πρέπει να σφυρηλατήσουν στρατηγικές που να έχουν τη δυνατότητα και ευελιξία να διαμορφώνονται διαρκώς, ανάλογα με τις ευκαιρίες και τις τάσεις που προκύπτουν. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο το εγχείρημα, ιδιαίτερα για μια μεγάλη και ώριμη επιχείρηση, να προβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε συνταρακτικές στρατηγικές είτε λειτουργικές αλλαγές. Παράλληλα, όμως, τίποτα δεν εμποδίζει τη διεύθυνσή της από το να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια διαρκή αυτο-ανανέωση. Αν δεν υπάρχει η εξειδίκευση για κάτι τέτοιο εσωτερικά, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη λύση της ανάθεσης υπηρεσιών (outsourcing). Στο νησί μας δραστηριοποιούνται αξιόλογοι πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίοι εξειδικεύονται λόγου χάρη στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης ή στην αναδιοργάνωση ή/και στον σχεδιασμό των υποδομών μιας επιχείρησης εξολοκλήρου από την αρχή. Οι πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών προσφέρουν εκείνη την τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση που αναζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα, ούτως ώστε να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Αδιαμφησβήτητα, η φύση του επιχειρηματικού κόσμου αλλάζει και θα πρέπει να συνηθίσουμε τις συνεχείς εναλλαγές, προκειμένου να επιβιώσουμε και εν τέλει να εξελιχθούμε. Η ταχύτητα των αλλαγών στο επιχειρηματικό τοπίο επιβάλλει γρήγορες και κυρίως αποτελεσματικές αντιδράσεις. Οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να το πετύχουν, διατηρώντας παράλληλα ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, σε έναν κόσμο όπου η αλλαγή δεν ταράζει απλώς τα νερά αλλά συνταράζει τα πάντα συθέμελα.

ΠΗΓΗ: Σημερινή 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ