Γιατί οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην αειφορία;

Αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα στην στρατηγική ηγέτιδων εταιριών ανά τον κόσμο.

Παράλληλα με την οικονομική τους ευημερία, οι εταιρίες του παρόντος που έχουν στραμμένες το βλέμμα στο μέλλον, περιλαμβάνουν στην δραστηριότητά τους στρατηγικές οι οποίες «επιστρέφουν» στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται μέρος των κερδών, υπό διάφορες μορφές.

Η έννοια της «αειφορίας», ως πυλώνας στρατηγικής των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής επιφάνειας, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρησιακού τους πλάνου.

Πολλές από τις εταιρίες που έχουν ηγετική θέση στην αγορά διαφόρων κλάδων της οικονομίας, καταρτίζουν προγράμματα και λαμβάνουν πρωτοβουλίες για καλές πρακτικές με σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία με την οποία αλληλοεπιδρούν, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό κλίμα ανάπτυξης, τόσο για τις μικρότερες επιχειρήσεις, όσο και για τα νοικοκυριά.

Το έναυσμα, ασφαλώς, δίνουν οι ανάγκες της κοινωνίας.

Για παράδειγμα, το χάσμα δεξιοτήτων, η αδυναμία γεφύρωσης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, η φυγή ταλέντων στο εξωτερικό και μια σειρά από άλλες προκλήσεις που επιζητούν επιτακτικά λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων που προτεραιοποιούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ασφαλώς, η έννοια της αειφορίας περιλαμβάνεται στην μεγαλύτερη παλέτα στρατηγικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τα βραβεία

Το συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Boussias Communications διοργανώνουν φέτος τα Cyprus Responsible Business Awards για συνολικά εννέα ενότητες:

  • Αριστεία στη Συνεργασία
  • Πρότυπο Επένδυσης
  • Εργαζόμενοι
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Αριστεία στην Επικοινωνία
  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Μικρές – Μεσαίες – Μεγάλες)
  • Cause Advocacy, 8 Τεχνολογία για το Κοινό Καλό
  • ΜΚΟ της Χρονιάς

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ

Υποβολή Υποψηφιοτήτων έως: 28 Ιουνίου 2019

Τελετή Απονομής Βραβείων: Σεπτέμβριος 2019

Υποψηφιότητες: Ειρήνη Ελευθερίου, T: (+357) 2227 4902, M: (+357) 99014 050, E: eleftherioui@diaspublishing.com (link sends e-mail)

Χορηγίες: Μαρία Βαρελάκη, T: (+357) 2258 0819, M: (+357) 96734 392, E: m.varelaki@diasmedia.com

Χρυσός χορηγός CYTA

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ