Ο νέος Πρόεδρος του ΚΕΒΕ σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη

«Σοβαρό λάθος η επαναφορά όλων των εργατικών δικαιωμάτων».

«Σοβαρό λάθος η επαναφορά όλων των εργατικών δικαιωμάτων».

Ο Χριστόδουλος Αγκαστινιωτης έπειτα από δυο θητείες στο πηδάλιο του CIPA ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του προέδρου του ΚΕΒΕ.

Σε συνέντευξη στο CAPITAL TODAY, μιλά για τις προτεραιότητες που έχει θέσει, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυπριακές επιχειρήσεις, για την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των φορολογιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Του Σωκράτη Ιωακείμ

Φωτογραφίες: Βαλεντίνος Παπακωνσταντίνου

Μετά τον CIPA αναλάβατε πλέον τα ηνία του ΚΕΒΕ. Πόσο βαρύ νιώθετε το φορτίο που αναλάβατε και ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει;

Είναι με μεγάλη χαρά αλλά και αίσθημα ευθύνης που ανέλαβα πρόεδρος του ΚΕΒΕ σε μια δύσκολη συγκυρία για τον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία. Όπως γνωρίζετε, το Επιμελητήριο αποτελεί την ενιαία φωνή του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση της οικονομικής πορείας της Κύπρου, με ουσιαστικούς τρόπους. Ιστορικά αναφέρω ότι σε όλες τις σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη χώρα, υπάρχει και η σφραγίδα του ΚΕΒΕ. Τριμερής συνεργασία εργοδοτών-συντεχνιών, συλλογικές συμβάσεις, σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ελευθεροποιήσεις στο εμπόριο, απελευθέρωση επιτοκίων, ίδρυση Χρηματιστηρίου, δημιουργία βιομηχανικών περιοχών και έργων υποδομής, αποκρατικοποίηση λιμένα Λεμεσού, καθώς και πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές, φέρουν και την υπογραφή του ΚΕΒΕ. Πέρα και πάνω από σκοπιμότητες, το ΚΕΒΕ, με φωνή σύνεσης και λογικής, συνεργάστηκε με όλες τις κυβερνήσεις και τους φορείς του τόπου, ώστε να δοθεί ώθηση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Ο ένας πυλώνας δράσης τού ΚΕΒΕ βρίσκεται στο εσωτερικό πεδίο και ο άλλος είναι στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας το δίκτυο των διεθνών Επιμελητηρίων και άλλων οικονομικών φορέων κύρους, εργάζεται μεθοδικά για την προβολή της Κύπρου και την προώθηση των θέσεών της, αποκτώντας ταυτόχρονα διαχρονικούς φίλους διεθνώς. Όσον αφορά στις προτεραιότητές μου, οφείλω να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο για την Κύπρο είναι να συνεχίσει η ανάπτυξη, να μειωθεί δραστικά η ανεργία, να περιοριστεί περισσότερο το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, να ελεγχθούν τα «κόκκινα» δάνεια, να αξιοποιήσουμε τους ενεργειακούς μας πόρους, να διαδραματίσουμε (ανάλογα με το μέγεθός μας και στους τομείς που μπορούμε) σημαίνοντα γεωστρατηγικό ρόλο στη γειτονιά μας, να αξιοποιήσουμε τα θετικά του Brexit και γενικά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για διαχρονική πρόοδο και ευημερία. Αυτά αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για το ΚΕΒΕ και προς αυτήν την κατεύθυνση πρόκειται να κινηθούμε. Εμείς σκοπεύουμε να δώσουμε έμφαση στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην πάταξη της γραφειοκρατίας και στην αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας για την ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου γενικότερα. Αναφορικά, με το θέμα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, μια οικονομία για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται έναν επινοητικό, δυναμικό και ευέλικτο ιδιωτικό τομέα.

Το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι στην παρούσα φάση είναι αναγκαία η ενίσχυση της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η επιβράβευση της παραγωγικής προσπάθειας, η διεύρυνση των προοπτικών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και η επένδυση στη νέα γενιά. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Κράτους, η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, η ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, η εμπέδωση των αρχών της ισονομίας, η απεξάρτηση της λειτουργίας του κράτους από τον κομματικό εναγκαλισμό, η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, αποτελούν για το ΚΕΒΕ αναπόσπαστα στοιχεία της νέας στρατηγικής που πρέπει να εφαρμόσουμε.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυπριακές επιχειρήσεις;

Πιστεύω ακράδαντα ότι όσες κυπριακές επιχειρήσεις κατάφεραν να επιβιώσουν μετά την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της είναι σήμερα πιο δυνατές απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα, τα οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν. Πιο συγκεκριμένα, η δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων. Είναι γεγονός ότι οι τράπεζες άρχισαν δειλά δειλά να παραχωρούν ορισμένα δάνεια, ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων εμποδίζουν τις τράπεζες να είναι ευέλικτες με τους επιχειρηματίες. Επιπλέον, η κρατική γραφειοκρατία, τα λειτουργικά κόστη, η ηγετική διοίκηση, η μακροχρόνια διαχείριση διαδοχής, ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και η φορολογία ταλανίζουν τις επιχειρήσεις στην Κύπρο. Όλα αυτά τα προβλήματα δυσχεραίνουν το μέλλον των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να ανοιχτούν σε νέες αγορές και να αναπτύξουν περαιτέρω την εξωστρέφειά τους. Ειδικά, η έλλειψη πόρων και κινήτρων για περαιτέρω εξέλιξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις της Κύπρου. Η άποψη του ΚΕΒΕ είναι ότι το κράτος οφείλει να στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των ιδιωτών. Η θέση μας είναι ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι εκείνη που θα στηρίξει την οικονομία της χώρας. Χωρίς τις καινοτόμες ιδέες και τις πρωτοβουλίες, που αναπτύσσονται από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οικονομία δεν μπορεί να ανακάμψει. Παράλληλα μ’ αυτά, το ΚΕΒΕ προσπαθεί να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα προς όφελος των επιχειρήσεών μας.

Σε ό,τι αφορά στην κυπριακή οικονομία, έχει μπει σε αναπτυξιακή πορεία από το 2017 και εντεύθεν. Ποιοι είναι κατά την άποψή σας οι παράγοντες που απειλούν τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας τα επόμενα χρόνια;

Μπορεί η οικονομία μας να ανέκαμψε και να βρίσκεται σε τροχιά αξιοσημείωτης ανάπτυξης, στηριζόμενη και από την πολιτική μέτρων και κινήτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουμε ακόμα αρκετές προκλήσεις μπροστά μας. Προκλήσεις, που αφορούν την πλήρη επίλυση των προβλημάτων που μας κληροδότησε η πολύχρονη κρίση (ανεργία, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κ.λπ), αλλά και τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου της οικονομίας μας. Τώρα που η οικονομία βελτιώνεται, είναι η ώρα για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές που θα εκσυγχρονίσουν πλήρως το οικονομικό μοντέλο μας. Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή, για να ενισχύσουμε τις υποδομές στον τουρισμό, να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, να δώσουμε νέα ώθηση στην κτηματαγορά, να δυναμώσουμε το εμπόριο και τη βιομηχανία, να διευρύνουμε τις Υπηρεσίες και να στηρίξουμε την αγροτική οικονομία.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ποιες υφιστάμενες φορολογίες πρέπει να μειωθούν για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο;

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η κυβέρνηση επέλεξε, αντί νέων επιβαρύνσεων και νέου άκρατου δανεισμού, να επικεντρωθεί στο νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, τον περιορισμό των μη παραγωγικών δημοσίων δαπανών και τη μείωση φόρων. Αυτή η προσέγγιση ήταν ορθή και το ΚΕΒΕ τη στήριξε. Ειδικότερα, καταργήθηκε ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, μειώθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη στο μισό, δόθηκαν εξαιρέσεις στην καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, υιοθετήθηκε μειωμένο ΦΠΑ για νέες κατοικίες, ανακαινίσεις κτηρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις, προσφέρθηκαν φορολογικές εκπτώσεις για νέες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στις επιχειρήσεις, καθώς και μια σειρά άλλων μέτρων. Όλα αυτά τα μέτρα ενίσχυσαν την επιχειρηματικότητα, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα. Η κοινωνία και η οικονομία απαλλάχθηκαν από φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις της τάξης των 250 εκατομμυρίων. Πεποίθησή μας είναι ότι η επερχόμενη κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει την εν λόγω πολιτική της μείωσης των φόρων, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση με ποσοστό 30% των τόκων από καταθέσεις, καθώς βοηθά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ακόμα, κατά τη γνώμη του ΚΕΒΕ θα πρέπει να μας απασχολήσει η ενοποίηση φορολογιών, η απλοποίηση φόρων και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση φορολογικών θεμάτων, για να ξεπεράσουμε τη σχετική γραφειοκρατία.

Το κράτος δρομολογεί τη δημιουργία πραγματικού “One Stop Shop” για μεγάλες επενδύσεις, ορίζοντας υπεύθυνο έργου και μία μόνο αδειοδοτική Αρχή ως το μοναδικό σημείο επαφής επενδυτή – κράτους. Πόσο σημαντική είναι κατά την άποψή σας αυτή η κίνηση σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων;

Κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης με αυτήν την κίνηση είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επιβάλλεται να τεθούν στέρεες βάσεις για ένα νέο, αξιόπιστο, σύγχρονο και δυναμικό μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο αντάξιο των πολιτών που απαιτούν ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι η δημιουργία ενός πραγματικού “One Stop Shop” για μεγάλες επενδύσεις, ορίζοντας υπεύθυνο έργου και μία μόνο αδειοδοτική Αρχή ως το μοναδικό σημείο επαφής επενδυτή – κράτους, θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως βοηθητική. Δεδομένου του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και των πρόσφατων αναβαθμίσεων από τους διεθνείς οίκους, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν, η αξιοπιστία θα αυξάνεται και η προοπτική για νέες επενδύσεις θα γίνει καλύτερη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα φέρουν φρέσκο χρήμα στην αγορά. Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε προς αυτήν την καθοριστική μεταρρύθμιση που θα επιταχύνει και θα διευκολύνει στην πράξη την ολοκλήρωση αυτών των επενδύσεων.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΤΑ

Φέτος επιστρέφει και ο θεσμός της ΑΤΑ. Κατά την άποψή σας πρέπει να υπάρχει ΑΤΑ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα;

Το ΚΕΒΕ δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων αποδέχτηκε τη μεταβατική συμφωνία για περίοδο τριών ετών για την ΑΤΑ. Ωστόσο, πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι ο θεσμός είναι αναχρονιστικός και πρέπει να καταργηθεί. Την άποψη αυτή συμμερίζομαι φυσικά και εγώ, καθώς οι πολιτικές του παρελθόντος έχουν αποδειχθεί λανθασμένες, με αποτέλεσμα τις βαρύτατες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, κάτι το οποίο πληρώσαμε και θα έπρεπε από αυτό να έχουμε αντλήσει μαθήματα. Δεν πρέπει να επανέλθουμε σήμερα σε αυτές τις τακτικές, καθώς η ανάπτυξη της οικονομίας μας παραμένει εύθραυστη και οφείλουμε να την προστατεύσουμε. Πολλές επιχειρήσεις σήμερα έχουν ήδη προχωρήσει στην επιστροφή των μισθών που έχουν περικόψει τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται δηλαδή επαναφορά των προ κρίσης μισθών σταδιακά. Και εδώ έγκειται και η ουσία του θέματος, στο σταδιακά. Εάν επιχειρηθούν απότομες αυξήσεις μισθών, διακυβεύεται η επιβίωση των επιχειρήσεων και της οικονομίας για ακόμα μια φορά. Οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να προχωρούν με σύνεση στις αυξήσεις μισθών και να δρουν με βάση τα όσα μπορεί να αντέξει η μέχρι τώρα ανάπτυξη που επιφέραμε. Τέλος, αναφέρω ότι το θέμα της ΑΤΑ είναι ευρύτερο και θα το ξαναδούμε με τα αρμόδια όργανα του ΚΕΒΕ.

Σε ό,τι αφορά στον κατώτατο μισθό εκφράστηκε από κάποιους η άποψη ότι είναι υψηλός και θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, ενώ κάποιοι άλλοι τόνισαν την ανάγκη να διευρυνθεί και να καλύπτει όλα τα επαγγέλματα. Ποια είναι η δική σας άποψη επί του θέματος;

Εμάς μάς ανησυχούν και μάς προβληματίζουν, θα έλεγα, οι διάφορες συνδικαλιστικές φωνές για αυξήσεις μισθών και παροχή των ωφελημάτων που υπήρχαν σε προ κρίσης περιόδους. Τη στιγμή που ακόμη η ανεργία ξεπερνά το 10%, αποτελεί, θα λέγαμε, και μια πρόκληση η συνεχής απαίτηση για απότομες αυξήσεις μισθών. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα επέφερε εκ νέου προβλήματα στα δημόσια οικονομικά. Τρία χρόνια μετά τη σοβαρή οικονομική κρίση, άρχισαν να διαφαίνονται κάποια σημάδια σταθερότητας. Το 2017 η ανάπτυξη που παρουσίασε η οικονομία μας είναι υποσχόμενη, αλλά εύθραυστη. Η μικρή σταθεροποίηση που παρατηρείται στις επιχειρήσεις και η οριακή ανάκαμψη δεν επιτρέπουν σήμερα την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των μισθών και ωφελημάτων, καθότι η οικονομία είναι ακόμη αρκετά εύθραυστη. Κύριο μέλημα του ΚΕΒΕ είναι η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την παροχή κινήτρων, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των εισοδημάτων των εργοδοτουμένων, όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Η αντίληψη που επικρατεί ανάμεσα στο Συνδικαλιστικό Κίνημα ότι δικαιολογείται η επαναφορά όλων των εργατικών δικαιωμάτων είναι σοβαρό λάθος, καθότι θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τόσο την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξής τους όσο και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πώς αξιολογείτε τη νέα Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική για την περίοδο 2017 – 2020 που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση;

Η νέα Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική που εκπόνησε η κυβέρνηση έχει στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση και τη μετεξέλιξή της σε μια έξυπνη και τεχνολογικά αναπτυγμένη βιομηχανία. Αυτό εκτιμώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί τα επόμενα χρόνια να αυξήσει την παραγωγικότητα και τη συνεισφορά τής βιομηχανίας στο ΑΕΠ. Επίσης, με τη συγκεκριμένη στρατηγική θα επιτευχθεί επιτέλους η άνοδος του δείκτη καινοτομίας και η αύξηση των εξαγωγών. Εμείς εκτιμούμε ότι η οικονομική κρίση κατέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο η βιομηχανική παραγωγή και κατ’ επέκταση η συνεισφορά τού μεταποιητικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας πρέπει να αυξηθεί. Η αξιοποίηση νέων καινοτόμων και παραγωγικών τομέων, όπως η μεταποίηση, πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και ως εκ τούτου η Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Μέσω της Στρατηγικής αυτής θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα, όπου η έρευνα, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, μέσω στοχευμένων μεταρρυθμιστικών δράσεων, στηρίζονται και αναπτύσσονται.

Τι θα σημαίνει για τις κυπριακές επιχειρήσεις μια πιθανή επίλυση του κυπριακού προβλήματος το 2018; Είναι καλά προετοιμασμένες οι κυπριακές επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα τεθούν ενώπιόν τους;

Η θέση του ΚΕΒΕ είναι πως η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα και στις δύο κοινότητες. Υπάρχουν προς την κατεύθυνση αυτή πολλές μελέτες που καταδεικνύουν ότι μια σωστή και λειτουργική λύση θα έχει ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό του ΑΕΠ της χώρας μέχρι το 2035, ενώ χωρίς λύση η αύξηση θα είναι μόνο της τάξης του 25%. Το δε κατά κεφαλήν εισόδημα θα αυξηθεί κατά 12.000 ευρώ με τη λύση παρά χωρίς λύση. Τέλος, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι της τάξης του 4,5% σε μια περίοδο 20 ετών σε σύγκριση με μόνο 1,6%, αν δεν υπάρξει λύση. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας θα είναι 3 φορές μεγαλύτερος με λύση παρά χωρίς λύση. Αυτές οι θετικές εξελίξεις θα έχουν, επίσης, ως αποτέλεσμα τη μείωση του χάσματος που υπάρχει όσον αφορά στο κατά κεφαλήν εισόδημα στις δύο κοινότητες. Οι προοπτικές είναι μεγάλες, αφού με τη λύση θα αρθεί το εμπάργκο που εφαρμόζει η Τουρκία στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ θα υπάρξει πρόσβαση στην τεράστια αγορά της Τουρκίας με σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα αν υπογραφεί συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών. Θα υπάρξουν, επίσης, προοπτικές για πρόσβαση σε νέες αγορές, ενώ ταυτόχρονα η Κύπρος θα εδραιωθεί ως η πιο σταθερή και δυναμική οικονομία της περιοχής και θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό ξένων επενδύσεων. Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν μελετήσει όλα τα πιο πάνω δεδομένα, ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθόλα έτοιμες για την επόμενη μέρα της λύσης του κυπριακού προβλήματος, καθώς αυτό είναι κάτι χωρίς προηγούμενο και ως εκ τούτου ουδείς μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος για την κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Εκτιμώ ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θα χρειαστεί κάποιο χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Όμως, όπως είπα και πριν, πρέπει να δούμε την όποια λύση στη λεπτομέρειά της και ύστερα να αποφανθούμε για τις πραγματικές ευκαιρίες και τους όποιους κινδύνους.

Είναι κατά την άποψή σας οι τομείς της έρευνας και της καινοτομίας οι πιο σημαντικοί τομείς, στους οποίους πρέπει να δώσει έμφαση η νέα κυβέρνηση;

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η Κύπρος είναι αρκετά πίσω στην έρευνα και στην καινοτομία και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η νέα κυβέρνηση οφείλει να δώσει έμφαση στους δυο αυτούς τομείς, καθώς έχουν να προσφέρουν πολλά οφέλη στην οικονομία. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη όπως η νέα κυβέρνηση ενθαρρύνει με την παροχή νέων κινήτρων τις νεοφυείς επιχειρήσεις και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία. Εξάλλου, στην Κύπρο διαθέτουμε πολλούς νέους επιστήμονες, έχουμε τις υποδομές και τις προοπτικές για τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ανοίγουν προοπτικές και δημιουργούν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους.

WHO IS WHO

Ο Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπου απέκτησε επίσης Μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Management Sciences από το Πανεπιστήμιο Cranfield. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών VitaTrace Nutrition Ltd (VTN).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων CIPA -Cyprus Investment Promotion Agency (2011-2017), ως επίσης και Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ (2011-2017). Ήταν, επίσης, Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (2007-2013) και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων (2007-2013).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (2005-2011), μέλος του Δ/Σ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κύπρου, μέλος του Δ/Σ Ευημερίας Φυλακών και μέλος του Δ/Σ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι Ιδρυτής, Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος του Κυπρο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου. Το 2010 του απονεμήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και τον Κυπριακό Οργανισμό Ποιότητας το ετήσιο βραβείο ποιότητος για την εξαιρετική συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας στον τόπο μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ