Στο Δάλι το πιο σύγχρονο υπαίθριο αμφιθέατρο

Η ανέγερση του αµφιθεάτρου αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα στην περαιτέρω αναβάθµιση και ανάπτυξη της µακραίωνης πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων της πόλης του Ιδαλίου.

«Είµαστε βέβαιοι ότι το ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο Ιδαλίου θα αποτελέσει µακροχρόνια ένα “σπίτι” για οποιοδήποτε πολιτιστικό δρώµενο και οποιονδήποτε πολιτιστικό φορέα ή οργανισµό ανά το παγκύπριο, αφού είναι διαθέσιµο σε όλους µε ένα πολύ προσιτό κόστος παραχώρησης», τονίζει σε συνέντευξή του στο Economy Today o ∆ήµαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλλένος. Επισηµαίνοντας ότι το αµφιθέατρο είναι το πιο σύγχρονο υπαίθριο αµφιθέατρο στην Κύπρο, εξηγεί ποιες εκδηλώσεις µπορεί να φιλοξενήσει. Τέλος, σηµειώνει πως το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατά τα 2/3 και από τον ∆ήµο Ιδαλίου κατά το 1/3.

Πείτε µας λίγα λόγια για το ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο Ιδαλίου. Πώς έγινε ο σχεδιασµός του αµφιθεάτρου και τι χώρους περιλαµβάνει;

Μετά από πολύχρονες προσπάθειες, σκληρή εργασία και εντατικές πρωτοβουλίες, σε µια περίοδο δύσκολων συνθηκών λόγω της οικονοµικής κρίσης (2012-2015), ο ∆ήµος µας είναι πολύ περήφανος και ικανοποιηµένος που κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά σε ένα όραµα το οποίο αφορά την αναβάθµιση των πολιτιστικών υποδοµών του ∆ήµου µας αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Η µελέτη και ο σχεδιασµός του αµφιθεάτρου έγιναν µε σεβασµό προς τη µορφολογία και τον χαρακτήρα του χώρου (βρίσκεται κάτω από την ανατολική ακρόπολη του αρχαίου Ιδαλίου), αλλά και µε βάση τις ανάγκες τόσο των δηµοτών µας και των οργανωµένων φορέων πολιτισµού του ∆ήµου µας, όσο και οποιουδήποτε οργανισµού πολιτισµού που δραστηριοποιείται στο νησί.

Αυτή τη στιγµή είναι το πιο σύγχρονο υπαίθριο αµφιθέατρο στην Κύπρο. Είναι εξοπλισµένο µε τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά συστήµατα και εγκαταστάσεις θεατρικού φωτισµού, για την εφαρµογή των οποίων δηµιουργήθηκαν ειδικά δωµάτια ελέγχου στην είσοδο πάνω από τον χώρο των κερκίδων. Στην κεντρική είσοδο υπάρχει ο χώρος έκδοσης εισιτηρίων και ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης. ∆ιαθέτει επίσης δωµάτιο για µηχανήµατα κινηµατογραφικών προβολών.

Κάτω από το επίπεδο των κερκίδων υπάρχουν σύγχρονοι και άνετοι κλειστοί χώροι υψηλών προδιαγραφών, όπως:

• 2 µεγάλα πολυτελή ατοµικά καµαρίνια (σουίτες)

• 2 καµαρίνια των 4-6 ατόµων το καθένα

• 2 καµαρίνια των 15-20 ατόµων το καθένα

Όλα τα καµαρίνια διαθέτουν δικούς τους ανεξάρτητους χώρους υγιεινής (τουαλέτες και ντους).

Υπάρχουν επίσης:

• Σαλόνι αναµονής και ξεκούρασης • Αποθήκες • Μηχανοστάσιο • Βεστιάριο • Βοηθητικοί χώροι προσωπικού

Επιπρόσθετα του κυρίως αµφιθεάτρου, διαµορφώθηκαν κι άλλοι υπαίθριοι χώροι, όπως ένα µικρό αµφιθεατράκι, που µπορεί να φιλοξενήσει µικρότερες εκδηλώσεις ή να λειτουργεί σε συνδυασµό µε εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στο µεγάλο αµφιθέατρο, προσθέτοντας στην πολλαπλότητα των πιθανών χρήσεων του συγκροτήµατος. Στον χώρο του µικρού αµφιθεάτρου υπάρχει καφετέρια-καντίνα και παιδότοπος εξοπλισµένος µε παιχνίδια και δάπεδο ασφαλείας, τα οποία λειτουργούν καθηµερινά τις απογευµατινές και βραδινές ώρες για οικογενειακές βόλτες.

Πότε ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ∆ηµοτικού Αµφιθεάτρου Ιδαλίου;

Η ανέγερση του ∆ηµοτικού Αµφιθεάτρου Ιδαλίου ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015.

Τι εκδηλώσεις φιλοξενεί και τι χωρητικότητας είναι;

Το κυρίως αµφιθέατρο είναι χωρητικότητας 1.060 θέσεων και µπορεί να φιλοξενήσει όλων των ειδών εκδηλώσεις ή παραστάσεις, όπως:

• Θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις • Συναυλίες - µουσικές βραδιές • Κινηµατογραφικές προβολές • Οπτικοακουστικές παραστάσεις • Φιλολογικές εκδηλώσεις • Βραβεύσεις • Σχολικές εκδηλώσεις και αποφοιτήσεις

• Άλλες εκδηλώσεις οργανωµένων πολιτιστικών φορέων • Αθλητικές επιδείξεις • Εκθέσεις

Στον χώρο του µικρού αµφιθεάτρου, όπου βρίσκεται η καφετέρια-καντίνα, µπορούν να φιλοξενηθούν και δεξιώσεις.

Για την ανέγερση, έχετε λάβει χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εντάσσεται στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ποια ήταν η διαδικασία επιχορήγησης και πόσο σηµαντική ήταν η επιχορήγηση από τα κονδύλια της ΚΑΠ για την ανέγερση του αµφιθεάτρου;

Ο ∆ήµος Ιδαλίου υπέβαλε µέσω της Επαρχιακής ∆ιοίκησης πρόταση για συγχρηµατοδότηση του έργου από την ΚΑΠ. Η πρόταση εγκρίθηκε και φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Επαρχιακή ∆ιοίκηση.

Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατά τα 2/3 και από τον ∆ήµο Ιδαλίου κατά το 1/3. Το κόστος ανέγερσης του αµφιθεάτρου ανήλθε στα €2.970.242, εκ των οποίων οι €990.080 αποτελούσαν συνεισφορά του ∆ήµου Ιδαλίου, την οποία ο ∆ήµος κατέβαλε στην Επαρχιακή ∆ιοίκηση.

Επιπρόσθετα, ο ∆ήµος Ιδαλίου κατέβαλε εξ ολοκλήρου την αµοιβή των Συµβούλων-Μελετητών για την ετοιµασία των σχεδίων και την επίβλεψη του έργου, η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό των €492.222.

Η επιχορήγηση του έργου από τα κονδύλια της ΚΑΠ ήταν καθοριστικής σηµασίας για την ανέγερση του ∆ηµοτικού Αµφιθεάτρου. Χωρίς την υποστήριξη της ΚΑΠ, ο ∆ήµος Ιδαλίου δεν θα µπορούσε να υλοποιήσει το σηµαντικό αυτό έργο ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής και αναβάθµισης των πολιτιστικών υποδοµών του ∆ήµου.

Πόσο σηµαντική είναι η προσθήκη αυτού του έργου στον ∆ήµο Ιδαλίου;

Η προσθήκη αυτού του έργου στον ∆ήµο Ιδαλίου είναι εξαιρετικής σηµασίας για τους παρακάτω, µεταξύ άλλων, λόγους:

- Η ανέγερση του αµφιθεάτρου αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα στην περαιτέρω αναβάθµιση και ανάπτυξη της µακραίωνης πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής τόσο των κατοίκων της πόλης του Ιδαλίου όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

- Η γεωγραφική θέση του ∆ηµοτικού Αµφιθεάτρου Ιδαλίου το καθιστά ιδιαίτερα προσβάσιµο, µε τη δυνατότητα να προσελκύει θεατές από οποιαδήποτε πόλη ή κοινότητα, αφού βρίσκεται σε κεντρική περίπου απόσταση ανάµεσα σε Λευκωσία-Λάρνακα και Αµµόχωστο-Λεµεσό, καθιστώντας τον χώρο και την πόλη του Ιδαλίου γενικότερα έναν σηµαντικό, κεντρικό, ζωτικής σηµασίας οργανισµό παραγωγής και προώθησης του πολιτισµού.

- Η προσέλκυση θεατών από άλλες πόλεις ή κοινότητες έχει ως επακόλουθο και την περαιτέρω κοινωνική ανάπτυξη της πόλης µας.

- Μέσω της προβολής του ∆ηµοτικού Αµφιθεάτρου και του ∆ήµου µας, ταυτόχρονα προβάλλουµε και το τουριστικό κοµµάτι του Ιδαλίου, αφού πλέον το Ιδάλιο έχει ενταχθεί στους καταλόγους των τουριστικών προορισµών.

Είµαστε βέβαιοι ότι το ∆ηµοτικό Αµφιθέατρο Ιδαλίου θα αποτελέσει µακροχρόνια ένα «σπίτι» για οποιοδήποτε πολιτιστικό δρώµενο και οποιονδήποτε πολιτιστικό φορέα ή οργανισµό ανά το παγκύπριο, αφού είναι διαθέσιµο σε όλους µε ένα πολύ προσιτό κόστος παραχώρησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ