25 χρόνια Baker Tilly – Το μέλλον δεν αντιμετωπίζεται μόνο του

«Στην Baker Tilly South East Europe πιστεύουμε στην ειλικρίνεια, στον επαγγελματισμό και στην τεχνογνωσία και επενδύουμε καθημερινά στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας».

Συνέντευξη / Επιμέλεια: Ναταλία Γεωργιάδου 
Φωτογραφίες: Μιχάλης Κυπριανού 

 

«Στόχος μας παραμένει η ενίσχυση και η ενδυνάμωση της συμμαχίας Baker Tilly South East Alliance». To πιο πάνω υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Economy Today o CEO της Baker Tilly South East Europe, Μάριος Α. Κλείτου. Με αφορμή τα 25 χρόνια παρουσίας της εταιρείας, ο κ. Κλείτου κάνει έναν σύντομο απολογισμό σε αυτή την πορεία και ακολούθως καταθέτει τις εκτιμήσεις του για την οικονομία και τον τομέα των υπηρεσιών.

 

Είκοσι πέντε χρόνια Baker Tilly South East Europe. Πώς ήταν η αρχή αυτής της πορείας, σε έναν χώρο πολλά υποσχόμενο για την Κύπρο;

Η Baker Tilly άρχισε τις δραστηριότητές της στις 2 Δεκέμβριου 1996, υπό τη διεύθυνσή μου, στην οδό Μπουμπουλίνας 11, στη Λευκωσία. Ήταν η αρχή μιας προσπάθειας για τη δημιουργία ενός γραφείου που είχε ως βασικό στόχο τους ξένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο μέσω κυπριακών εταιρειών. Ακολούθως, η στόχευση της Ελλάδας, ως μιας από τις βασικές μας αγορές, βοήθησε στην επέκτασή μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή η επέκταση μάς έδωσε και τη δυνατότητα να διευρύνουμε τις εργασίες μας και να εξελιχθούμε ως ένα περιφερειακό γραφείο, εξυπηρετώντας πελάτες σε υψηλότερο επίπεδο.

Σήμερα, η Baker Tilly SEE είναι η μόνη κυπριακή εταιρεία που έχει αντιπροσώπευση σε πέντε χώρες και το δίκτυό μας συγκαταλέγεται στα 10 μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου.

 

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Στην Baker Tilly South East Europe πιστεύουμε στην ειλικρίνεια, στον επαγγελματισμό και στην τεχνογνωσία. Επενδύουμε καθημερινά στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και στη συνεχή εκπαίδευση των έμπειρων επαγγελματιών μας. Η Baker Tilly είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας. Αυτό μας καθιστά ανταγωνιστικούς, γιατί, εκτός από τις γνώσεις που διαθέτουν τα στελέχη μας σε τοπικό επίπεδο, έχουμε τη δυνατότητα αλλά και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και πλήρη ενημέρωση στους πελάτες μας. Κάθε μας συμβουλή βασίζεται σε λεπτομερή και προσεκτική αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας, ώστε οι πελάτες μας να οδηγούνται στην πιο συμφέρουσα για αυτούς απόφαση. Μέσω ενός ενιαίου, προσωπικού σημείου επαφής στην τοπική εταιρεία, το πελατολόγιό μας, μέσω της Baker Tilly, μπορεί να έχει πρόσβαση σε επαγγελματική εξειδίκευση σε όλο τον κόσμο. Συνεργασία με την Baker Tilly σημαίνει ότι το μέλλον δεν αντιμετωπίζεται ποτέ μόνο του.

 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας των υπηρεσιών και πόσο επηρεάζουν ή αλλάζουν τη στρατηγική σας προσέγγιση;

Η παγκόσμια οικονομία του 2021 αντιμετώπισε πολύ ισχυρές προκλήσεις, ως απόρροια της έξαρσης της πανδημίας COVID-19. Επίσης, τα πρόσφατα γεγονότα όσον αφορά τη διαπλοκή, τα διαβατήρια και τις διαφωνίες που υπάρχουν για τις εξουσίες των θεσμών έχουν πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία της Κύπρου, με αποτέλεσμα τη μη θετική προσέγγιση της Κύπρου από ξένες εταιρείες.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι επικρατούσες συνθήκες υπαγορεύουν την αναγκαιότητα για ισχυρότερα και κατά συνέπεια περισσότερο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχήματα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος μας είναι να γίνει η Κύπρος κόμβος επενδύσεων διεθνών εταιρειών. Η λειτουργία διεθνών εταιρειών στην Κύπρο θα προσφέρει υψηλή και βιώσιμη προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αυξημένης ζήτησης για εγχώριες υπηρεσίες, ενώ θα βοηθήσει και στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Στην BTSEE η στρατηγική μας διαχρονικά εστιάζεται στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Η στρατηγική μας για την προώθηση των υπηρεσιών μας δεν διαφοροποιείται. Εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τις ομάδες μας και να διευρύνουμε το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την Κύπρο ως κέντρο παροχής υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Αν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις αντιμετωπιστούν επιτυχώς, με τολμηρή ανάληψη αντισυμβατικών πρωτοβουλιών και έγκαιρη διαχείριση και αντιμετώπιση των ζητημάτων, μπορούν να δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Μπορούμε να μετατρέψουμε το πρόβλημα σε ευκαιρία και τη στασιμότητα σε ανάπτυξη, κάτι που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ευκαιρίες και θα προσελκύσει επενδύσεις, κεφάλαια και το ενδιαφέρον της διεθνούς οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας.

 

 

Πώς ανταποκρίθηκε η Baker Tilly σε αυτή την πρόκληση;

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης, έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την υποστήριξη των εταιρειών και των πελατών μας, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση των εργασιών τους. Από το πρώτο κύμα της πανδημίας, δράσαμε πολύ γρήγορα λαμβάνοντας μέτρα, αφού προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων μας.

Οι εταιρείες μας, στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία), συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, αρκετοί με τη μέθοδο της τηλεργασίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες πρακτικές εργασίας μέσω της ισχυρής τεχνολογικής μας υποδομής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στην εξέλιξη και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ο κύκλος των υπηρεσιών που προσφέρονται από το γραφείο μας είναι πάντα υπό αξιολόγηση, σε μια προσπάθεια αναβάθμισής τους. Στόχος μας παραμένει και η ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμαχίας Baker Tilly South East Alliance. Μια συμμαχία που αποτελείται από εταιρείες υψηλής ποιότητας και η οποία ενισχύει την ταυτότητα της Baker Tilly στις αντίστοιχες τοπικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα οι πελάτες της συμμαχίας αυτής απολαμβάνουν τα οφέλη της παγκόσμιας εμπειρογνωμοσύνης που προσφέρει ένα δίκτυο της εμβέλειας της Baker Tilly.

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Πώς θα επηρεάσει την Κύπρο η πρόσφατη συμφωνία του ΟΟΣΑ για τον καθορισμό ενός παγκόσμιου εταιρικού φόρου με συντελεστή 15%;

Η πρόσφατη συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ για τον καθορισμό ελάχιστου εταιρικού φόρου με συντελεστή 15% δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την Κύπρο. Η συμφωνία για ελάχιστο συντελεστή αφορά συγκροτήματα εταιρειών με ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν τα €750 εκατ. (που δεν υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα στην Κύπρο) και γι’ αυτό έχουμε δύο οδούς να ακολουθήσουμε: Η πρώτη οδός είναι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 15% για όλες τις εταιρείες. Η δεύτερη οδός είναι να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ιρλανδίας, που έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μην αυξήσει τον συντελεστή. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αυξήσουμε τον συντελεστή στο 15%, τα αυξημένα έσοδα του κράτους θα πρέπει να διανεμηθούν σε αντισταθμιστικά μέτρα με φορολογικά κίνητρα, κάτι που θα μας διαφοροποιήσει από ανταγωνιστικούς προορισμούς. Είναι ευχάριστο το ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει το στρατηγικό σχέδιο για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, το οποίο, σε συνδυασμό με μια επανεκτίμηση του οικονομικού μας μοντέλου και του φορολογικού μας συστήματος, θα βοηθήσει την Κύπρο να εδραιώσει τη θέση της ως κέντρο διεθνών δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

• Ελεγκτικές Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Συμμόρφωσης και Αναφοράς

• Εσωτερικός Έλεγχος και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

• Φορολογικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Κανονιστικής Συμπεριφοράς

• Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες Εταιρικής Ανάκαμψης και Αναδιάρθρωσης

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων και Ψηφιακών Τεχνολογιών

 

 

INFO

Η Baker Tilly South East Europe λειτουργεί μέσω 16 γραφείων σε 5 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία), με 44 διευθυντές και πάνω από 500 επαγγελματίες.

Η Baker Tilly South East Europe Alliance είναι μια συμμαχία ανεξάρτητων τοπικών λογιστικών και επαγγελματικών γραφείων παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η συμμαχία παρέχει την ευκαιρία σε μικρά περιφερειακά γραφεία να γίνουν μέλη ενός μεγάλου δικτύου, το οποίο σε καθημερινή βάση παρέχει πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Ο ετήσιος τζίρος της BTSEE μαζί με το Alliance ανέρχεται σήμερα στα €19 εκατ.

 

Who is Who

Ο Μάριος  Α. Κλείτου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Baker Tilly South East Europe (σε Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ελλάδα).

Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Στην Κύπρο, είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2003 έως το 2008, μέλος του Δ.Σ. της Κυπριακής Τράπεζας Ανάπτυξης Λτδ από το 2005 έως το 2008, μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου από τον Απρίλιο του 2008 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, καθώς και μέλος του Δ.Σ. και Ταμίας του Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων Κύπρου (CIPA) από το 2008 έως το 2016.

Έχει διατελέσει επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Ξένων Επενδύσεων του ICPAC κατά την περίοδο 2008-2010.

Το 2011 εξελέγη μέλος του Περιφερειακού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του ΕΜΕΑ της Baker Tilly International, ενώ από τον Οκτώβριο του 2017 είναι μέλος του International Board of Directors of Baker Tilly International.

Από το 2012 έως τον Μάρτιο του 2019, διετέλεσε Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Ισπανίας, υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

Τον Μάρτιο του 2019 εξελέγη Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου - Ρουμανίας. Είναι επίσης μέλος του Επιμελητηρίου Οικονομικών Ελεγκτών της Ρουμανίας (CAFR) και μέλος του Ρυθμιστικού Σώματος Εμπειρογνωμόνων Λογιστών και Ορκωτών Λογιστών στη Ρουμανία (CECCAR).

Τον Ιανουάριο του 2014 διορίστηκε Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Κύπρο.

Διορίστηκε στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τον Φεβρουάριο του 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ