Να μην αφήνουμε τα στερεότυπα να μας επηρεάζουν

Η Ευαγγελία Ηλιάδη τονίζει στο Economy Today ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα στερεότυπα να μας επηρεάζουν.

Της Ευαγγελίας Ηλιάδη*

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ να µην αφήνουµε τα στερεότυπα να µας επηρεάζουν. Εκφράζοντας την πιο πάνω άποψη, η κ. Ευαγγελία Ηλιάδη παροτρύνει τις γυναίκες να εξοπλίζονται η κάθε µια µε τις δικές της αρετές και ικανότητες και να εργάζονται σκληρά, αφού τίποτα δεν χαρίζεται.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Tα στερεότυπα και οι διακρίσεις στα οποία αναφέρεστε ίσως να υπάρχουν ακόµα στη χώρα µας, αλλά πιστεύω αφορούν αντιλήψεις ατόµων µιας διαφορετικής, µεγαλύτερης γενιάς. Είναι κοινώς αποδεκτό πως στη γενιά τη δικιά µου και στις επόµενες αυτά τα στερεότυπα τείνουν να εκλείψουν. Οι γυναίκες της Κύπρου τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κερδίσει µε το σπαθί τους µια ισότιµη θέση στην αγορά εργασίας και όχι µόνο, κάνοντας έτσι ένα βήµα ακόµα προς την επίτευξη του στόχου για µια ισότιµη µεταχείριση.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Από τη δική µου εµπειρία στην Pafilia, ως εργοδότης, το φύλο ποτέ δεν έπαιξε ρόλο στις ευκαιρίες ή στη µισθολογική ανέλιξη του κάθε ανθρώπου. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που έχει ο κάθε εργαζόµενος είναι η συνάρτηση των προσπαθειών του και της σκληρής δουλειάς που κάνει, µαζί µε τη στήριξη που έχει από την εταιρεία.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Τα ίδια που θα συναντούσε και ένας άντρας στον δρόµο του για την κορυφή! Ο δρόµος αυτός σίγουρα δεν είναι στρωµένος µε ροδοπέταλα, είτε είσαι άνδρας είτε γυναίκα. Είναι ο χαρακτήρας, η δυναµικότητα, η ικανότητα, η αυτοπεποίθηση και η ευελιξία που έχει ή δεν έχει ο καθένας µας για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που θα βρει στον δρόµο που θα τον ή την οδηγήσουν στην κορυφή!

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Η συµβουλή µου είναι να µην αφήνουµε τα στερεότυπα να µας επηρεάζουν. Πρέπει να εξοπλιζόµαστε η καθεµία µε τις δικές της αρετές και ικανότητες και να δουλεύουµε σκληρά, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται. Η σκληρή δουλειά, η σωστή κατάρτιση και η αυτοπεποίθησή µας είναι τα εφόδια που έχουµε στη διάθεσή µας για να αντιµετωπίσουµε καθετί που θα έρθει στον δρόµο µας, τόσο στην επαγγελµατική όσο και στην προσωπική µας ζωή.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Το νοµικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τοµείς προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού, µε τις πρόσφατες τροποποιήσεις στη νοµοθεσία που αφορούν τη µητρότητα. Παρά το φαινοµενικά εντυπωσιακό νοµοθετικό πλαίσιο της Κύπρου για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, η κατάκτηση όλων των δικαιωµάτων των γυναικών απαιτεί κάτι περισσότερο από την άρση των τυπικών φραγµών. Κάποιες εισηγήσεις είναι:

• Η κυβέρνηση να αναπτύξει µια ολιστική και ολοκληρωµένη πολιτική για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο.

• Η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τη σύσταση ενός ενιαίου κυβερνητικού φορέα για την ισότητα των φύλων, µε τη διάθεση επαρκών ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων για τη λειτουργία του.

• Η κυβέρνηση θα πρέπει να επενδύσει στη συστηµατική ευαισθητοποίηση των γυναικών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και στη συνεχή στήριξη µε διάφορες ενέργειες προς αυτόν τον σκοπό.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

∆εν µου αρέσει το επίθετο «ισχυρή». Η ισχύς παραπέµπει σε ένα συνονθύλευµα συνειρµών, όχι κατ’ ανάγκη θετικών, όπως υπέρµετρο δυναµισµό. Προτιµώ να θαυµάζω όλες τις ανώνυµες και επώνυµες γυναίκες που δίνουν τον δικό τους αγώνα για να καταφέρουν να είναι σύζυγοι, µητέρες, εργαζόµενες, και για να υπερπηδήσουν η καθεµία τα δικά της εµπόδια και να επιφέρουν αρµονία και ισορροπία στην καθηµερινότητά τους και στην οικογένεια.

*Executive Director, Pafilia Property Developers

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ