Μεγάλο εµπόδιο οι προκαταλήψεις κατά των γυναικών

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ, και το απέδειξε, να συνδυάζει τα επαγγελµατικά µε τα οικογενειακά καθήκοντά της, σηµειώνει η κ. Στάλω Βασιλοπούλου και εξηγεί πως ένα από τα εµπόδια στον δρόµο για την κορυφή είναι οι προκαταλήψεις.

Στάλω Βασιλοπούλου - Business Development Director, GAP Vassilopoulos Group

 

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που έχει σηµειωθεί πρόοδος σε αρκετούς τοµείς, εντούτοις ακόµα παρατηρούνται στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί αρκετή πρόοδος σε πολλούς τοµείς που αφορούν τη γυναίκα και την αντιµετώπισή της ως ατόµου και ως ισότιµης εργαζόµενης µε τους άνδρες. Όµως, όντως εξακολουθούν ακόµα να υπάρχουν στην κοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις απαρχαιωµένες αντιλήψεις όσον αφορά τον ρόλο, τις δεξιότητες, τη µόρφωση και τις ικανότητες των γυναικών. Αυτό ίσως να οφείλεται στη µη επαρκή ενηµέρωση, εκπαίδευση και επίγνωση του κοινωνικού συνόλου για το ότι οι γυναίκες είναι ισότιµα µέλη της κοινωνίας. Ευτυχώς, βέβαια, αυτές οι αντιλήψεις τείνουν να βελτιώνονται καθώς αλλάζουν οι γενεές.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Στην Κύπρο έχουµε πολύ δρόµο να διανύσουµε. Ο Όµιλος GAP Vassilopoulos λειτουργεί ξεκάθαρα µε οριζόντιο τρόπο διοίκησης, όπου όλα τα µέλη του έχουν άµεση δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε τη διοίκηση. Τα κριτήρια ανέλιξης βασίζονται πάντα στην απόδοση και στις δυνατότητες του ατόµου, ανεξαρτήτως φύλου, µόρφωσης και ιδιότητας. Κάθε µέλος έχει όλες τις ευκαιρίες να διεκδικήσει τη θέση και την αξία που του αρµόζει, εφόσον πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται για την εκάστοτε θέση. Η GAP εργοδοτεί ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών, εκ των οποίων πολλές είναι σε υψηλόβαθµες θέσεις.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Ένα µεγάλο εµπόδιο είναι οι προκαταλήψεις κατά των γυναικών. Παραδείγµατος χάριν, η θεωρία ότι κάποια επαγγέλµατα είναι αποκλειστικά ανδρικά και κάποια αποκλειστικά γυναικεία, ή το γεγονός ότι µια γυναίκα µπορεί να βρίσκεται σε θέση ισχύος.

Φυσικά το πιο σηµαντικό εµπόδιο είναι η αντίληψη ότι, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά και της περιόδου µητρότητας, δεν δίνονται όλες οι ευκαιρίες σε µια γυναίκα, µε την πρόφαση ότι µπορεί να αποσυρθεί νωρίς ή να χρειαστεί να απέχει για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η γυναίκα τού σήµερα µπορεί, και το απέδειξε, να συνδυάζει τα επαγγελµατικά µε τα οικογενειακά καθήκοντά της.

 

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική σταδιοδροµία της;

Να πιστεύει στον εαυτό της και στις ικανότητές της και να διεκδικεί αυτό που πιστεύει για το επαγγελµατικό της µέλλον.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόσφατα, η πολιτεία επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στην πλήρη και ουσιαστική ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αναπόσπαστο µέρος αυτής της πολιτικής είναι η πλήρης εξάλειψη του χάσµατος αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επίσης, η κυβέρνηση βελτίωσε τους όρους επιδόµατος µητρότητας, αυξάνοντας τις εβδοµάδες που µια εργαζόµενη µητέρα µπορεί να µείνει µε το παιδί της. Εξίσου σηµαντική είναι και η καθιέρωση της άδειας πατρότητας.

Πιστεύω όµως ότι πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερη ενθάρρυνση για απασχόληση, µέσω διαφόρων µέτρων και προγραµµάτων, ώστε ακόµη περισσότερες γυναίκες να µπορέσουν να εργαστούν και να προσφέρουν.

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας σήµερα την καθιστά άξια θαυµασµού, ανεξαρτήτως εάν είναι µια γυναίκα σε µια ισχυρή θέση, µια γυναίκα που ζει ανεξάρτητα ή µια γυναίκα που µένει στο σπίτι και φροντίζει την οικογένεια και το σπίτι της.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ