Τα στερεότυπα πηγάζουν κατά κύριο λόγο από ζητήµατα ισχύος

ΝΑ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ, διαµηνύει σε κάθε γυναίκα η κ. Χριστίνα Θεµιστοκλέους Ιωάννου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Τα στερεότυπα πηγάζουν κατά κύριο λόγο από ζητήµατα ισχύος και σχετίζονται άρρηκτα µε παλαιότερα θέµατα πατριαρχίας, που έχουν δηµιουργήσει ένα τεράστιο χάσµα διακρίσεων µεταξύ των δύο φύλων. Αν και τα θέµατα αυτά εξακολουθούν να επηρεάζουν µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας, δεν πρέπει να επικεντρωνόµαστε στις διαχρονικές αδυναµίες µας και να επιτρέψουµε στις διακρίσεις και τα στερεότυπα να επιβιώνουν. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος ως προς την ισότητα των δύο φύλων. Με γνώµονα τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθυντήριες προτάσεις για ίση αντιπροσώπευση, ας επιλέξουµε να τις εκµεταλλευτούµε και να κυνηγήσουµε τα όνειρά µας.

 

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Αν και η Κύπρος κατατάσσεται χαµηλότερα από άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ στη συµµετοχή γυναικών σε διοικητικές και διευθυντικές θέσεις, εντούτοις παρατηρώ µια έντονη κινητοποίηση επαγγελµατιών γυναικών που προσπέρασαν τις οποιεσδήποτε διακρίσεις αντιµετώπισαν και είναι σήµερα καταξιωµένες εµπειρογνώµονες στον τοµέα τους. Οι ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης βρίσκονται µπροστά µας και σηµασία έχει να εργαζόµαστε σωστά και αποδοτικά, χωρίς να επιτρέπουµε στις διακρίσεις να µας επηρεάζουν.

 

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Το κυριότερο εµπόδιο είναι η αυτοαντίληψή µας. Αν θεωρούµε ότι θα µας αντιµετωπίσουν µε διάκριση, επιτρέπουµε σε αυτό να συµβεί. Πρέπει να θυµόµαστε πως η γυναίκα έχει αποδείξει επανειληµµένα ότι µπορεί να λειτουργήσει κάτω από πολλαπλούς ρόλους. Με στόχους, όραµα, αφοσίωση και οργάνωση, ο καθένας µπορεί να επιτύχει.

 

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Η αγάπη γι’ αυτό που κάνει, το πάθος, η υποµονή και η διάθεση να επενδύσει χρόνο είναι το µυστικό για την επιτυχηµένη ανέλιξη. Η ανάληψη ρίσκων όταν παρουσιάζονται οι κατάλληλες ευκαιρίες, η θετική σκέψη και η αισιοδοξία ως προς τις δυσκολίες και προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει. Εν κατακλείδι, να µη σταµατά να µαθαίνει. Να διαβάζει, να λαµβάνει µέρος σε σεµινάρια, να ανταλλάζει απόψεις και να γνωρίζει συνεχώς άλλους επιτυχηµένους επαγγελµατίες.

 

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Τις πλείστες φορές είναι αποσπασµατικά. Με την πανδηµία έχουν εφαρµοστεί διάφορα µέτρα τα οποία, αν υλοποιηθούν σωστά, θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό εργαλείο για την προστασία των εργαζοµένων γυναικών. Για παράδειγµα, η ευελιξία στις ώρες εργασίας και η δηµιουργία δεικτών αποδοτικότητας. Θα πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην αποδοτικότητα του κάθε εργαζοµένου και στο αποτέλεσµα της εργασίας του, αντί στις ώρες φυσικής παρουσίας του στο γραφείο. Επίσης η εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών για ίσες αµοιβές και για παροχή ίσων ευκαιριών ανέλιξης. Σηµαντικό µέτρο αποτελεί και η αναβάθµιση των υποδοµών και η αύξηση των κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών στη φροντίδα, την παιδεία και την υγεία.

 

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Τη Μουνίµπα Μαζάρι, τη Σιδηρά Κυρία του Πακιστάν. Σε ηλικία 21 ετών βρέθηκε παραπληγική και έµεινε καθηλωµένη στο κρεβάτι για δύο χρόνια. Παρόλο που οι γιατροί δεν της έδιναν περιθώρια ζωής, µε µεγάλη δύναµη ψυχής κατάφερε να αναρρώσει αρκετά ώστε να χρησιµοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Στην πορεία, έγινε µια καταξιωµένη καλλιτέχνις, παρουσιάστρια, µοντέλο, τραγουδίστρια και οµιλήτρια. Με το παράδειγµά της έχει εµπνεύσει εκατοµµύρια γυναίκες να βρουν τη δύναµη και την αντοχή να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ