Η συμβουλή μου σε μια γυναίκα είναι να τολμήσει

Η κ. Ιωάννα Πάντη συμβουλεύει την κάθε γυναίκα να τολμήσει να βάλει υψηλούς στόχους και να πειραματιστεί ώστε να βρει αυτό που της ταιριάζει.

Της Ιωάννας Πάντη*

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ είναι να τολµήσει να βάλει υψηλούς στόχους και να πειραµατιστεί ώστε να βρει αυτό που της ταιριάζει, µας αναφέρει η κ. Ιωάννα Πάντη, η οποία µοιράζεται µαζί µας τις σκέψεις της για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Μέσα στο πέρασµα του χρόνου κερδήθηκαν πολλές µάχες για την ισότιµη µεταχείριση της γυναίκας. Παραµένουν όµως σε χώρες και χώρους, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, κατάλοιπα εποχών στις οποίες κυριαρχούσε το ανδρικό φύλο. Παρόλο που η ισότητα των φύλων είναι µια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε επικεφαλής την Ursula von der Leyen, εξακολουθούν να απαιτούνται προσπάθειες µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών προκειµένου να ενισχυθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ασφαλώς έχουν γίνει µεγάλα βήµατα τις τελευταίες δεκαετίες στο θέµα αυτό. ∆υστυχώς όµως δεν καταγράφεται οριζόντια το ίδιο επίπεδο βελτίωσης. Ενώ σήµερα είναι αναγνωρίσιµο ότι οι γυναίκες είναι εξίσου δυναµικές και µπορούν να αναλάβουν πολύ σηµαντικές θέσεις, είναι υπαρκτό το ενδεχόµενο διαφορετικής αντιµετώπισης τόσο στον οργανικό όσο και στον µισθολογικό τοµέα µιας επιχείρησης. Προσωπικά αισθάνοµαι τυχερή γιατί στην επαγγελµατική µου πορεία στον Όµιλο CNP CYPRUS δεν ένιωσα ποτέ µειονεκτικά έναντι ανδρών συναδέλφων. Τόσο ο πολυεθνικός Όµιλος CNP ΑSSURANCES όσο και ο Όµιλος CNP CYPRUS, στον πυρήνα της επιχειρηµατικής τους φιλοσοφίας Raison D’Être («ο λόγος ύπαρξης»), δίνουν µεγάλη σηµασία στα ίσα δικαιώµατα και στις ίσες ευκαιρίες των εργαζοµένων τους, στην προσπάθεια συµβολής σε µια κοινωνία χωρίς ανισότητες, διακρίσεις και αποκλεισµούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τον Όµιλο CNP ASSURANCES πρόσφατα ανακοινώθηκε η επίτευξη βαθµολογίας 100/100 στις ίσες αµοιβές ανδρών και γυναικών εργαζοµένων.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Αρχικά είναι η διαχείριση των αντιλήψεων για τον συναισθηµατικό κόσµο µιας γυναίκας, όπου η ευαισθησία συνδέεται αρνητικά µε τη γυναικεία φύση, ενώ η σκληρότητα µεταφράζεται ως αντιπάθεια. Ένα άλλο εµπόδιο είναι η ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Μεταφέροντας την προσωπική µου εµπειρία, όση κατανόηση και να υπάρχει στο επαγγελµατικό και στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει µια γυναίκα τον χρόνο ανάµεσα σε εργασία και οικογένεια, µεταξύ επαγγελµατικών απαιτήσεων και προσωπικών-οικογενειακών ασχολιών.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να τολµήσει να βάλει υψηλούς στόχους και να πειραµατιστεί ώστε να βρει αυτό που της ταιριάζει, ακόµα κι αν προτιµά έναν θεωρητικά πιο «ανδροκρατούµενο» τοµέα. Να ακολουθήσει την καρδιά της, γιατί µόνο αυτή ξέρει τα όριά της. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση µπορούµε να επιτύχουµε αυτό που θέλουµε.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Αν και έχουν ληφθεί µέτρα, υπάρχει ανάγκη και χώρος για περαιτέρω βελτιώσεις. Ένα παράδειγµα είναι η περίοδος της άδειας µητρότητας, η οποία, παρά τις πρόσφατες αλλαγές, στην Κύπρο είναι ακόµα αισθητά µικρή. Άλλες εισηγήσεις περιλαµβάνουν το πιο ευέλικτο ωράριο, καθώς και το περιβάλλον εργασίας. Εδώ π.χ. η εργασία από το σπίτι, που εφαρµόστηκε αναγκαστικά στη διάρκεια της πανδηµίας, µπορεί –υπό προϋποθέσεις– να δίνεται ως επιλογή.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Θαυµάζω κάθε γυναίκα που καταφέρνει να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στους δύσκολους ρόλους που της αναλογούν: µητέρα, κόρη, αδελφή, σύζυγος, συνάδελφος, επαγγελµατίας.

*Ανώτερη ∆ιευθύντρια Αναλογιστικών Υπηρεσιών του Οµίλου CNP CYPRUS και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ