Ο κόσμος αλλάζει και τον αλλάζουμε εμείς

Ο κόσµος αλλάζει και τον αλλάζουµε εµείς, οι ίδιες οι γυναίκες, µε πάθος και αφοσίωση στα όνειρά µας αναφέρει η κ. Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου*

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, οι ίδιες οι γυναίκες, µε πάθος και αφοσίωση στα όνειρά µας. Η κ. Ευρυδίκη Παπαδοπούλου εκφράζει µεταξύ άλλων την άποψη ότι οι νέοι θα συµβάλουν στη δηµιουργία µιας Κύπρου ίσων ευκαιριών.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

136 χρόνια… Τόσα χρειάζονται, σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (Global Gender Gap Report 2021), για να επιτύχουµε την εξίσωση των δύο φύλων, αν δεν µεταβληθούν διεθνώς ριζικά οι κατεστηµένες πρακτικές και οι νοοτροπίες που τις διαιωνίζουν. Η Κύπρος ήταν στην 83η θέση σε σύνολο 156 χωρών, ενώ στον ∆είκτη Ισότητας των Φύλων στην 21η θέση των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σηµειώνεται πρόοδος, όµως οι ρυθµοί είναι αρκετά αργοί και αυτό οφείλεται στον χαρακτήρα της ανισότητας των φύλων, η οποία είναι κοινωνικής υφής. Θεωρώ πως σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της ισότητας των φύλων διαδραµατίζουν οι νέες γενιές. Οι νέοι αποδεικνύουν πως αποβάλλουν τα στερεότυπα των προηγούµενων γενεών και πως µε την πάροδο των χρόνων θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση του στόχου για έναν κόσµο και µια Κύπρο ίσων ευκαιριών.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

H κοινωνία µας έχει εξελιχθεί όσον αφορά τα θέµατα ισότητας των φύλων, εντούτοις το χάσµα µεταξύ των φύλων παραµένει και στην αγορά εργασίας, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαµηλότερα αµειβόµενους τοµείς και να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Αυτό το επιβεβαιώνει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρει πως στη χώρα µας η παρουσία των γυναικών σε διοικητικά συµβούλια το 2020 άγγιξε µόλις το 23%.

Ευτυχώς, πολλές εταιρείες, ανάµεσά τους και η Εpic, κάνουν πολύ σοβαρά βήµατα προς την εξάλειψη τέτοιων φαινοµένων, δείχνοντας τον δρόµο προς έναν κόσµο ίσων ευκαιριών για όλους.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Συµβουλή µου είναι οι γυναίκες να νιώθουν ότι δικαιούνται να διεκδικούν χωρίς δεύτερες σκέψεις τα αυτονόητα, δηλαδή την ίση µεταχείριση στα θέµατα της θέσης, της προαγωγής και του µισθού. Ο κόσµος αλλάζει και τον αλλάζουµε εµείς, οι ίδιες οι γυναίκες, µε πάθος και αφοσίωση στα όνειρά µας.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Πιστεύω πως το θέµα της ανισότητας των φύλων είναι κάτι που απασχολεί ευρύτερα τον κόσµο. Η χώρα µας εντάσσεται στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 της ΕΕ και θεωρώ πως θα γίνουν αρκετά βήµατα που θα συµβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης της Ευρώπης. ∆ράσεις όπως θέσπιση µέτρων που θα ενθαρρύνουν µια αλλαγή στις κοινωνικές συµπεριφορές και δεσµευτικά µέτρα για µισθολογική διαφάνεια, ενίσχυση της οικονοµικής ανεξαρτησίας των γυναικών και ενδυνάµωση της θέσης τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων θα βοηθήσουν αρκετά στην άµβλυνση της ανισότητας.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Θα επέλεγα τη Μαλάλα Γιουσαφζάι, για τη δύναµή της να εναντιωθεί στους Ταλιµπάν, όταν αυτοί κατέλαβαν την εξουσία στην κοιλάδα Σουάτ του Πακιστάν και απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο.

Αν σε ένα τέτοιο καθεστώς, στο οποίο όλοι γνωρίζουµε ποια είναι η θέση της γυναίκας, µια γυναίκα κατάφερε να σπάσει την επιβεβληµένη σιωπή και να δώσει µάχη για το δικαίωµά της στην εκπαίδευση, τότε αυτό από µόνο του αποτελεί πηγή δύναµης και έµπνευσης.

*Legal and Regulatory Director, Epic

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ