Οι κορυφές δεν είναι αυτοσκοπός

Δεν είναι αυτοσκοπός οι κορυφές αλλά η αυτοπραγμάτωσή μας και το ταξίδι προς την κορυφή είναι πάντα πιο σημαντική από την κορυφή είναι το μήνυμα της κ. Ιωάννας Χατζηκωστή προς όλες τις γυναίκες.

Της Ιωάννας Χατζηκωστή*

ΟΙ ΚΟΡΥΦΕΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ, αλλά η αυτοπραγµάτωσή µας –που είναι το ταξίδι προς την κορυφή– είναι πάντα πιο σηµαντική από την κορυφή, είναι το µεστό µήνυµα που στέλνει προς όλες τις γυναίκες η κ. Ιωάννα Χατζηκωστή.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Οι µνήµες, οι παλαιές συµπεριφορές και το ριζωµένο αξιακό σύστηµα ενός ισχυρού πατριαρχικού παρελθόντος πλανώνται ακόµη στον αέρα που αναπνέουµε και καθορίζουν ασυναίσθητα κάποιες από τις επιλογές µας και τις συµπεριφορές µας, τόσο ανάµεσα στον ανδρικό όσο και στον γυναικείο πληθυσµό. Να το συνειδητοποιήσουµε πρωτίστως, για να το αλλάξουµε.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Μιλούν τα νούµερα. Οι έρευνες αποδεικνύουν –τόσο σε διεθνές επίπεδο αλλά πολύ χειρότερα σε εθνικό επίπεδο– µε τα απογοητευτικά τους νούµερα ότι οι ευκαιρίες δεν είναι ίσες µεταξύ γυναικών και ανδρών και αυτό φαίνεται να ισχύει στη µεγάλη πλειοψηφία των επαγγελµάτων.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που συναντά µια γυναίκα στη ζωή της είναι η έλλειψη ολοκληρωµένης κρατικής πολιτικής στον τοµέα της συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Για τις γυναίκες το πρόβληµα είναι πολύ πιο οξύ από ό,τι για τους άνδρες, για ευνόητους λόγους, και αυτό οδηγεί σε εξάντληση –ψυχική και σωµατική– των γυναικών στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν µε επιτυχία όλους τους ρόλους τους και τους δηµιουργεί έντονες ψυχικές συγκρούσεις. Οι κορυφές δεν είναι αυτοσκοπός. Η αυτοπραγµάτωσή µας –που είναι το ταξίδι προς την κορυφή– είναι πάντα πιο σηµαντική από την κορυφή.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Θα την συµβούλευα να αγαπά µε πάθος την καριέρα που επιλέγει, γιατί οι θυσίες που θα χρειαστεί να γίνουν για να ξεχωρίσει και οι προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλει θα είναι πολλές. Θα την συµβούλευα να δουλεύει µε ευθύνη για κάτι που αγαπά και να µετασχηµατίζει µέσα από την όποια δουλειά της την ασχήµια του κόσµου σε οµορφιά. Να θέτει τα ταλέντα της και την αφοσίωσή της στην υπηρεσία του κοινού καλού. Να µην τα διαπραγµατευθεί τα ταλέντα και τις δυνατότητές της. Η κοινωνία την χρειάζεται να είναι πολύπλευρη, ολοκληρωµένη, δυνατή.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Η προστασία των εργαζοµένων γυναικών ώστε να µπορέσουν να αποδώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους έχει ως προϋπόθεση η πολιτεία να τους εξασφαλίζει ένα περιβάλλον ευνοϊκό και υποστηρικτικό για την ψυχική τους υγεία. Αυτό θα µπορούσε να ενισχυθεί ουσιαστικά µε τα εξής:

1. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις της άδειας µητρότητας και των γονεϊκών αδειών καθώς και επιδοτούµενη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.

2. Ισότιµη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα κέντρα αποφάσεων της πολιτείας.

3. ∆ηµιουργία δοµών παροχής συµβουλευτικής και στήριξης στις εργαζόµενες γυναίκες εντός των οργανισµών τους και συνεχής επιµόρφωση εντός των ωρών εργασίας.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Τη Μεξικάνα ζωγράφο Frida Kahlo. Τη θαυµάζω και µε συγκινεί γιατί ξεπέρασε σοβαρές ασθένειες και µοιραία σχεδόν δυστυχήµατα, επιβίωσε στην ασφυκτική σκιά του µεγάλου ζωγράφου συζύγου της και χάραξε τον δικό της δρόµο στην τέχνη. Μέσα από τα έργα της µιλά για το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου, που δεν είναι άλλο από την ψυχή, την οποία δεν πρέπει να διαπραγµατευόµαστε για καµία ασφάλεια, για καµία τιµή. Η ίδια υπήρξε µια πολύ ισχυρή ψυχή σε ένα διαλυµένο σώµα.

*∆ιευθύντρια Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ