"Όταν μια γυναίκα θέλει μπορεί"

Η κ. Μαργαρίτα Φωτιάδη συµβουλεύει κάθε γυναίκα να πιστεύει και να σέβεται τον εαυτό της και τις δυνατότητές της.

Της Μαργαρίτας Φωτιάδη*

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΕΛΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ! Με αυτό το µήνυµα, η κ. Μαργαρίτα Φωτιάδη συµβουλεύει κάθε γυναίκα να πιστεύει και να σέβεται τον εαυτό της και τις δυνατότητές της.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Να αρχίσω λέγοντας πως κάθε µέρα θα έπρεπε να είναι ηµέρα της γυναίκας! Αυτό, εξαιτίας της πανδηµίας, έχει γίνει ακόµα πιο έντονο τα τελευταία δύο χρόνια. Εκατοµµύρια γυναίκες ανά το παγκόσµιο βρέθηκαν να εργάζονται και ταυτόχρονα να φροντίζουν τα παιδιά τους – παρόλο που και αρκετοί πατέρες ήρθαν σε παρόµοια θέση. Στις πλείστες όµως περιπτώσεις οι γυναίκες είχαν και έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο αυτής της ευθύνης.

∆υστυχώς η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί πολυσυζητηµένο θέµα εδώ και χρόνια. Συνεχίζουµε να βλέπουµε φαινόµενα ανισότητας σε χώρους εργασίας, έστω κι αν έχει αποδειχθεί µε έρευνες ότι η πολιτική ίσων δικαιωµάτων σε έναν χώρο εργασίας µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οφέλη στην εταιρεία, αφού ένα ισορροπηµένο, ήρεµο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, της απόδοσης και της καινοτοµίας. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει ισότητα είναι το γεγονός ότι εντός των εταιρειών υπάρχουν ακόµα στελέχη µε πιο παλιές αντιλήψεις και στερεότυπα, καθώς και το ότι οι εταιρείες δεν εφαρµόζουν ξεκάθαρες πολιτικές επί του θέµατος.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις στις οποίες ακόµη γίνονται διακρίσεις. Βέβαια, θα ήταν άδικο να µην αναφέρουµε ότι πολλές εταιρείες και οργανισµοί (που ολοένα και αυξάνονται) αναδεικνύουν γυναίκες σε πιο υψηλές θέσεις, µε γυναίκες να βρίσκονται πολλές φορές στο πηδάλιο. Στη δική µας εταιρεία πέντε γυναίκες στελεχώνουν διευθυντικές θέσεις. Όλες µε εξαιρετικές επιδόσεις, που µε αφοσίωση και σκληρή δουλειά έχουν αλλάξει την εταιρεία προς το καλύτερο και αποδεικνύουν καθηµερινά την αξία που φέρνουν στον οργανισµό.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Εργάζοµαι εδώ και 19 χρόνια και πιστεύω πως, εάν µια γυναίκα θέλει, µπορεί. Τα κυριότερα εµπόδια που έχω δει αφορούν ξεκάθαρα θέµα αντίληψης και παλαιών πεποιθήσεων των ιδιοκτητών/µετόχων/διοικούντων. Επιπλέον, η ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής, καθώς παραµένει το στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν µπορούν να αφιερώσουν στην εργασία τους τον χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται στον ίδιο βαθµό µε τους άντρες, προκαταλήψεις λόγω φύλου, µισθολογικό χάσµα στην αγορά εργασίας κ.ά.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να πιστεύει και να σέβεται τον εαυτό της και τις δυνατότητές της. Να έχει ξεκάθαρο πλάνο για το τι θέλει να καταφέρει και να µην επιτρέψει σε κανένα να την κάνει να τα αµφισβητήσει. Να επικεντρώνεται σε αυτό που έχει διαλέξει και να γίνεται όλο και καλύτερη, να διαβάζει, να ενηµερώνεται και να µην πέσει στην παγίδα να αισθανθεί πως επειδή είναι γυναίκα (άρα θύµα) αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει την ανέλιξη που επιθυµεί. Τέλος, να επιλέγει χώρους εργασίας όπου η ισότητα των φύλων είναι εµφανής.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Μα µόνο µία; Ποια να διαλέξω; Τη Ruth Bader Ginsburg, µε τον ακούραστο αγώνα της για την ισότητα των φύλων, τη Michelle Obama, την Oprah και την Jacinda Ardern µε την απίστευτή τους δυναµικότητα;

Βέβαια δεν θα µπορούσα να κρύψω τον θαυµασµό µου για την Πρόεδρο της Βουλής, κ. Αννίτα ∆ηµητρίου, η οποία µε το ήθος και τη σκληρή της δουλειά άλλαξε τα δεδοµένα και απέδειξε ότι οι γυναίκες όχι µόνο µπορούν να ξεχωρίσουν αλλά και να διαπρέψουν και στα πιο ανδροκρατούµενα αξιώµατα.

*Commercial Director, Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Limited

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ