Στερεότυπα και διακρίσεις δεν γκρεμίζονται εν μία νυκτί

Η κ. Μαρία Φυσεντζίδου, υποδεικνύει πως, παρόλο που στα θέµατα ισότητας έγιναν βήµατα µπροστά, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.

Της Μαρίας Φυσεντζίδου*

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ που είναι βαθιά ριζωµένα στη συνείδηση της κοινωνίας δεν µπορούν να γκρεµιστούν εν µια νυκτί, επισηµαίνει η κ. Μαρία Φυσεντζίδου, υποδεικνύοντας πως, παρόλο που στα θέµατα ισότητας έγιναν βήµατα µπροστά, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Η Ρώµη δεν χτίστηκε σε µία µέρα, λέει η ρήση. Έτσι και στην περίπτωση της εδραίωσης της ισότητας των δύο φύλων, ειδικότερα στην επαγγελµατική αρένα, ο δρόµος είναι µακρύς. Στερεότυπα και διακρίσεις που είναι βαθιά ριζωµένα στη συνείδηση της κοινωνίας δεν µπορούν να γκρεµιστούν εν µια νυκτί. Έχουν γίνει αρκετά βήµατα, αυτό όµως δεν πρέπει να µας εφησυχάζει αλλά να πεισµώνει ακόµα περισσότερο την κάθε µια από εµάς ώστε να βάλει το δικό της λιθαράκι στη γεφύρωση του χάσµατος σε πλείστα επίπεδα, όπως αυτό της επαγγελµατικής ανέλιξης, το µισθολογικό, ακόµα και το κοινωνικό.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Είµαι τυχερή που υπηρετώ έναν Οργανισµό όπως η Trust Insurance Cyprus, όπου και εκ της θέσεώς µου γίνοµαι µάρτυρας καθηµερινά όχι µόνο της προσφοράς αλλά και της διασφάλισης της µισθολογικής ανέλιξης και των επαγγελµατικών ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου. ∆υστυχώς αυτό, αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δεν συµβαίνει συχνά. Εργαζόµενες γυναίκες, επαγγελµατίες, χρειάζεται να καταβάλλουν διπλή προσπάθεια απλά και µόνο για να τύχουν αποδοχής από τον επαγγελµατικό τους περίγυρο ή ακόµα και από τη διοίκηση και υποχρεούνται να συµβιβάζονται µε χαµηλότερο µισθό. Οι συνθήκες που προέκυψαν από την πανδηµία του κορωνοϊού ανέδειξαν εκ νέου το πρόβληµα, ενώ διεθνείς αναφορές σηµειώνουν ότι το ενέτειναν.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν την απαιτούµενη στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον (σύζυγο ή γονείς) για να µπορέσουν να αφιερώσουν τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται για να ανελιχθούν στην καριέρα τους, εποµένως µόλις αποκτήσουν παιδιά, συνήθως αναγκάζονται να επιλέξουν την οικογένεια αντί της καριέρας. Αν επιλέξουν και τα δύο, δυστυχώς (συνήθως) έχουν βαρύ προσωπικό κόστος.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να µη σαµποτάρει η ίδια τον εαυτό της αποδεχόµενη στερεότυπα και δεδοµένα. Να πιστέψει στον εαυτό της, να στηριχθεί στις δυνάµεις της και να είναι προσηλωµένη στον στόχο της. Μεθοδική δουλειά, συγκέντρωση, προσωπική εξέλιξη και πάθος για το αντικείµενό της. Εσύ κρατάς το µέλλον σου στα χέρια σου. Μην το παραδώσεις σε κανέναν.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Με δεδοµένο ότι η Κύπρος κατέχει την 21η θέση στην ΕΕ στον ∆είκτη Ισότητας των Φύλων, µε βαθµολογία 56,9, είναι αυταπόδεικτο ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο βελτίωσης των πολιτικών προς στήριξη και προστασία των εργαζοµένων γυναικών.

Ένα παράδειγµα είναι η πολιτεία να καθορίσει βέλτιστες πρακτικές για συµµετοχή αριθµού γυναικών σε Συµβούλια Εταιρειών και άλλα ∆ιοικητικά Όργανα.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Θαυµάζω την Άνγκελα Μέρκελ, για τον δυναµισµό και την αποτελεσµατικότητά της ως Καγκελάριος της Γερµανίας για 15 χρόνια.

*CFO, Trust Insurance Cyprus

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ