Vassos Eliades: Δέσμευσή μας η ίση μεταχείριση

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Όμιλος Vassos Eliades Ltd πιστοποιείται με το βραβείο «Εργοδότης Ισότητας».

«Στην εταιρεία μας δεν γίνονται ανεκτές οι διακρίσεις», υπογραμμίζει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο περιοδικό Economy Today η HR Manager του Ομίλου Vassos Eliades Ltd, Doreen Demirdjian. Όπως επισημαίνει, «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας τους και την προσωπική ή κοινωνική ζωή τους, έχουν ίσα δικαιώματα, ίσα ωφελήματα και ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και εξέλιξης στην εταιρεία». Τέλος, η κ. Demirdjian, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στέλνει το δικό της μήνυμα: «Να προωθείται πάντοτε η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός προς όλους».

Ποιες πιστοποιήσεις έχετε λάβει ως εργοδότης ισότητας και εφαρμογής καλών πρακτικών;

Τον Δεκέμβριο του 2021 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη φορά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το βραβείο «Εργοδότης Ισότητας», πιστοποιημένο από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Τιμηθήκαμε για την εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων, για τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και για την παροχή ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη και κατάρτιση.

Τι σας ώθησε να εντάξετε στη στρατηγική σας μέτρα υπέρ της ισότητας των δύο φύλων; Ποιο ήταν το έναυσμα;

Ως εργοδότης έχουμε δεσμευτεί για την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις αυτές ενσωματώνονται στις καθημερινές συναλλαγές μας με τους πελάτες, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας αισθάνονται ελεύθεροι να εκφραστούν, ανεξαρτήτως φύλου.

Με ποιο τρόπο προωθείτε και εφαρμόζετε την ισότητα των δύο φύλων στο εργασιακό σας περιβάλλον;

Δεν γίνονται ανεκτές διακρίσεις και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας μέσα από:

• Την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ποικιλομορφίας.

• Την ενθάρρυνση της πρόσληψης ομάδων που σήμερα υποεκπροσωπούνται στην επιχείρηση ή στα διάφορα Τμήματα.

• Την προώθηση ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από διακρίσεις, εκφοβισμό και παρενόχληση, καθώς και την αντιμετώπιση συμπεριφορών που οδηγούν σε τέτοια φαινόμενα.

• Την αναγνώριση και εκτίμηση της ατομικής συνεισφοράς του κάθε ατόμου.

• Την παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης προς το προσωπικό ώστε να αναπτύξει τη σταδιοδρομία του και να αυξήσει τη συμβολή του μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.

Η εταιρεία προάγει υπαλλήλους ανάλογα με τις ανάγκες της. Η απόφαση για οποιαδήποτε προαγωγή αφορά εξ ολοκλήρου την εταιρεία και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την προαγωγή ενός μέλους του προσωπικού σε ανώτερη θέση είναι η γνώση, η απόδοση, η επιδεξιότητα, η ικανότητα, η ακεραιότητα χαρακτήρα, η κοινωνική συμπεριφορά και η θέληση για εργασία που επέδειξε κατά τα προηγούμενα χρόνια της υπηρεσίας του στην εταιρεία. Τα κατάλληλα άτομα επιλέγονται ανεξάρτητα από το φύλο τους και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διάκριση. Η διαδικασία προσλήψεων είναι απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ των υποψηφίων. Η εταιρεία παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου.

Πόσες γυναίκες εργάζονται στην επιχείρησή σας (σε σύγκριση με τους άνδρες) και πόσες από αυτές έχουν ανελιχθεί επαγγελματικά;

Το 55% του προσωπικού μας αποτελείται από άντρες και το 45% από γυναίκες, από διάφορες ηλικίες. Στην εταιρεία υπάρχουν εργαζόμενοι από 11 διαφορετικές εθνικότητες. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας τους και την προσωπική ή κοινωνική ζωή τους, έχουν ίσα δικαιώματα, ίσα ωφελήματα και ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και εξέλιξης στην εταιρεία. Τα ποσοστά αμοιβής στην εταιρεία μας δεν καθορίζονται με βάση το φύλο ενός ατόμου. Υπάρχει ίση μεταχείριση σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε δίκαιη εκπροσώπηση σε ομάδες ηγεσίας. Οι ομάδες ηγεσίας αποτελούνται εξίσου από άνδρες και γυναίκες. Η πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας είναι επίσης ίσες.

Με ποιους τρόπους βοηθάτε και στηρίζετε το προσωπικό σας για εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή;

Η εταιρεία μας λαμβάνει υπόψη τις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τις ανάγκες της επιχείρησης και υιοθετεί και εφαρμόζει μέτρα προς συμφιλίωση των δύο, όπως την παροχή του ίδιου σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και τους εξαρτώμενούς τους. Επίσης παρέχει το ίδιο ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας για όλους τους εργαζόμενους και τις ίδιες εκπτώσεις σε προϊόντα της εταιρείας. Παρέχουμε πλήρη πληρωμένη άδεια μητρότητας και πατρότητας.

Η εταιρεία παρέχει σε όλο το προσωπικό της 37 ημέρες στο σύνολο πληρωμένης αναρρωτικής άδειας ετησίως. Παρέχουμε τη δυνατότητα στο προσωπικό μας, σε θέσεις όπου αρμόζει, να εργάζεται με ευέλικτο ωράριο. Η εταιρεία παρέχει το δικαίωμα στον εργοδοτούμενο να πάρει άδεια ανά ώρα, και αυτό διευκολύνει την καθημερινότητα του εργοδοτούμενου. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η εταιρεία παρέχει αυξανόμενες μέρες άδειας βάσει των χρόνων υπηρεσίας.

Ένας σημαντικός θεσμός ο οποίος στηρίζει την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι ο θεσμός «First Day Schooling Leave», που βοηθά τους συναδέλφους μας να έχουν την ευχέρεια να αφοσιώνονται στις σημαντικές οικογενειακές στιγμές. Στους συναδέλφους οι οποίοι επιθυμούν να συνοδεύσουν το παιδί τους την πρώτη μέρα του σχολείου στην πρώτη τάξη του δημοτικού δίνεται μία μέρα επιπρόσθετη πληρωμένη άδεια από την εταιρεία για εκείνη τη μέρα.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας μας είναι η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων μας και η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η εταιρεία μας εφαρμόζει πρακτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων μας, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση και την αυξημένη δέσμευση.

Σε ό,τι αφορά τη σωματική ευεξία, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να προπονηθούν με ευχάριστο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει τη «Vassos Eliades running team». Έχουμε έναν εξειδικευμένο προπονητή που εκπαιδεύει τους συναδέλφους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η προπόνηση βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων μας, καθώς και την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η εταιρική καθοδήγηση ομάδας βοηθά επίσης τους υπαλλήλους μας να βιώσουν μια αίσθηση ομαδικής εργασίας. Τα άτομα που είναι ενεργά επωφελούνται από αυξημένη ενέργεια και βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Επιπλέον, η εταιρεία μας προσφέρει εβδομαδιαία διαδικτυακά προγράμματα «Mobility Routine» στους υπαλλήλους μας που εργάζονται σε καθιστή θέση στο γραφείο. Αυτή η ρουτίνα κινητικότητας/ελαστικότητας διεξάγεται από εξειδικευμένο άτομο κατά τις ώρες εργασίας και βοηθά στη βελτίωση της ελαστικότητας και της κίνησής τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα;

Θα θέλαμε να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και να περάσουμε το μήνυμα, να προωθείται πάντοτε η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός προς όλους.

Διεύθυνση: Λευκωσίας 23, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 897300

Email: info@vel.com.cy

Web: https://vassoseliades.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ