Όλο και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις-κλειδιά

Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε όλο και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις-κλειδιά, αν και η κ. Μελίνα Ράφτη σηµειώνει ότι στην Κύπρο υπάρχει µισθολογικό χάσµα.

Της Μελίνας Ράφτη*

Ως ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟ χαρακτηρίζει η κ. Μελίνα Ράφτη το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουµε όλο και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις-κλειδιά, αν και σηµειώνει ότι στην Κύπρο υπάρχει µισθολογικό χάσµα.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Παρ’ όλα τα βήµατα και τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ισότητα µεταξύ των δύο φύλων, θα πρέπει να περάσουν χρόνια ακόµη, αφού οι νοοτροπίες και τα στερεότυπα δεν αλλάζουν εύκολα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, η νοµοθετική εξουσία και τα κοινωνικά πρότυπα συµβάλλουν συλλογικά ώστε να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι αντιλήψεις από τις νεαρές ηλικίες.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Είναι γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν να αντιµετωπίσουν προκαταλήψεις λόγω φύλου στον εργασιακό τοµέα και αυτό επηρεάζει την επαγγελµατική ή/και µισθολογική τους ανέλιξη. Βάσει στοιχείων της ΕΕ, υπάρχει µισθολογικό χάσµα µεταξύ γυναικών και αντρών της τάξης του 15% (ίδια θέση και εργασία).

Σε συγκεκριµένες θέσεις, όταν ένας εργοδότης καλείται να διαλέξει µεταξύ ενός άντρα ή µιας γυναίκας, συνήθως τείνει προς τον άντρα, αφού θεωρείται πιο «βολική επιλογή» λόγω της αντίληψης ότι οι γυναίκες ίσως δεν µπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούµενο χρόνο που χρειάζεται λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Επιπλέον, ανεβαίνοντας στην ιεραρχία, είναι και πιο έντονη η νοοτροπία ότι οι γυναίκες ίσως δεν διαθέτουν τα στοιχεία του χαρακτήρα που απαιτούνται για ηγετικές θέσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει έντονη αµφισβήτηση αν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη µεγάλη πίεση και στον ανταγωνισµό. Είναι ευχάριστο και αισιόδοξο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουµε όλο και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις-κλειδιά που αποδεικνύουν περίτρανα ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι λανθασµένες.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Η µεγαλύτερη πρόκληση είναι η ισορρόπηση των ρόλων της ως επαγγελµατία, ως µητέρας, ως συντρόφου και ως γυναίκας. Πολλές φορές καλείται να θυσιάσει χρόνο από οικογενειακές και προσωπικές στιγµές για χάρη επαγγελµατικών υποχρεώσεων, οπότε η διαχείριση του χρόνου και η έµπρακτη συµπαράσταση που απαιτείται να έχει αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Η συµβουλή µου σε όλους τους νέους, γυναίκες και άντρες, είναι να επικεντρωθούν σε αυτό που αγαπάνε να κάνουν και να έχουν όρεξη για σκληρή δουλειά και συνεχή µάθηση. Η εκτίµηση και η αναγνώριση των ικανοτήτων και των γνώσεών τους, όχι µόνο από προϊστάµενους αλλά και από τους συναδέλφους, φέρνει την επαγγελµατική ανέλιξη.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Πιστεύω ότι έχουν υιοθετηθεί αρκετά µέτρα και ότι έχουν ψηφιστεί πολλές νοµοθεσίες που κατοχυρώνουν τη θέση της γυναίκας στον χώρο εργασίας. Το σηµαντικό όµως, είναι ουσιαστική και πρακτική εφαρµογή της νοµοθεσίας, σηµείο στο οποίο πιστεύω ότι υστερούµε αρκετά. ∆ύο σηµαντικά παραδείγµατα είναι: η έµπρακτη γονική στήριξη, µε τη δηµιουργία υποδοµών παιδικής φροντίδας στους χώρους εργασίας ή κοντά σε αυτούς, και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φλέγοντος ζητήµατος της κακοποίησης και παρενόχλησης, όπου εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παρέχεται ένας πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να ενθαρρύνονται οι καταγγελίες χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο θύµα.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Θαυµάζω πολλές γυναίκες οι οποίες µε εµπνέουν. Αν πρέπει να ονοµάσω µία, αυτή θα ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ. Έχει διανύσει µια αξιοζήλευτη πορεία και καριέρα επιδεικνύοντας δυναµισµό και διατηρώντας τη θηλυκότητα και την κοµψότητά της.

*∆ιοικητικό στέλεχος Korantina Homes

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ