Πιο αυστηρές νομοθεσίες που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών

Η κ. Μελίνα Τσιγαρίδου τονίζει ότι πρέπει να εφαρμοστούν πιο αυστηρές νομοθεσίες που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών.

Της Μελίνας Τσιγαρίδου*

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ πιο αυστηρές νοµοθεσίες που να προστατεύουν τα δικαιώµατα των γυναικών, τονίζει η κ. Μελίνα Τσιγαρίδου.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες κατάφεραν να πετύχουν πάρα πολλά σε ποικίλους τοµείς, παρ’ όλα αυτά ο έµφυλος διαχωρισµός αποτελεί οξύ κοινωνικό πρόβληµα, αφού εξακολουθεί να επικρατεί το αντρικό φύλο και να περιορίζονται οι επιλογές των γυναικών. Αν και δεν µπορεί κανένας να αµφισβητήσει την ικανότητα των γυναικών, οι άντρες διατηρούν τον έλεγχο της οικονοµικής και πολιτικής ζωής και την πλειοψηφία των ηγετικών θέσεων. Μερικοί παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτό είναι η κοινωνική µάθηση, το κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον, αλλά κυρίως η έλλειψη αυτοπεποίθησης από την πλειοψηφία των γυναικών να διεκδικήσουν τα πραγµατικά τους δικαιώµατα.

Ποια είναι η άποψή της σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

∆υστυχώς υπάρχει ακόµα µεγάλο χάσµα όσον αφορά την ισότητα στον εργασιακό τοµέα. Μια γυναίκα απαιτείται να δουλέψει πολύ περισσότερο από έναν άντρα για να αποδείξει τι πραγµατικά αξίζει. Όταν οι περισσότερες ηγετικές θέσεις κατέχονται από άντρες, είναι φυσικό επακόλουθο να µη δίνονται αξιοκρατικά οι ευκαιρίες στις γυναίκες και να µη γίνεται ισότιµη εκπροσώπηση σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αλλά και σε πολιτικά αξιώµατα.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Ο δρόµος για την κορυφή δεν είναι καθόλου εύκολος για µια γυναίκα, αφού µόνο µε ροδοπέταλα δεν είναι στρωµένος. Μια εργαζόµενη γυναίκα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια, που πηγάζουν κυρίως από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και που την αναγκάζουν να διαχειριστεί πολλαπλούς ρόλους. Επίσης, λόγω της ανεπαρκούς κοινωνικής υποδοµής στο θέµα της στήριξης της µητρότητας, πολλές εργαζόµενες µητέρες αναγκάζονται να συµβιβάζονται σε θέσεις εργασίας χωρίς µελλοντική ανέλιξη, µε µειωµένα ωράρια ή ακόµα και µε κενά στη σταδιοδροµία τους για να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά και την οικογένειά τους, µε αποτέλεσµα να µην εξελίσσονται όπως τους αξίζει. Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό να έχουν την κατάλληλη στήριξη από τον σύντροφό τους και να µοιράζονται ισότιµα τις ευθύνες της οικογένειας.

Το κυριότερο όµως εµπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει µια γυναίκα είναι ο ίδιος της ο εαυτός, αφού δεν πρέπει να αµφισβητεί ποτέ τις ικανότητές της.

Ποια συµβουλή θα δίνατε σε µια γυναίκα που ξεκινά σήµερα την επαγγελµατική της σταδιοδροµία;

Να πιστεύει στον εαυτό της και τις δυνατότητές της, να µη συµβιβάζεται στη µετριότητα, να απαιτεί και να διεκδικεί αυτό που της αξίζει.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Αν και έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία θα πρέπει:

- Να παρέχει τις κατάλληλες υποδοµές µε σκοπό να στηρίζει τις εργαζόµενες µητέρες έτσι ώστε να µην επηρεάζεται η επαγγελµατική τους απόδοση.

- Να εφαρµοστούν πιο αυστηρές νοµοθεσίες που να προστατεύουν τα δικαιώµατα των γυναικών στον εργασιακό χώρο, ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, και που να αποτρέπουν συµπεριφορές που σχετίζονται µε κάθε είδους παρενόχληση.

- Να τεθεί σε εφαρµογή νοµοθεσία που να διασφαλίζει την ίση εκπροσώπηση στον χώρο εργασίας και ειδικότερα σε διοικητικές θέσεις και που να ενισχύει την παρουσία των γυναικών σε όλους τους τοµείς. Είναι πραγµατικά λυπηρή η εκπροσώπηση των γυναικών σε πολιτικές θέσεις, όπως για παράδειγµα στο Υπουργικό Συµβούλιο ή στη Βουλή, και ως κοινωνία θα πρέπει να µας προβληµατίζει το γιατί γίνεται αυτή η διάκριση.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Είναι πολλές οι γυναίκες που θαυµάζω γιατί πάλεψαν η κάθε µια µε τον τρόπο της έτσι ώστε να φτάσουµε ως εδώ σήµερα διεκδικώντας τα δικαιώµατά µας. Θαυµάζω όµως και όλες τις γυναίκες που εξακολουθούν να αγωνίζονται καθηµερινά για τα δικαιώµατά τους και που αρνούνται να συµβιβαστούν µε το κατεστηµένο.

*Media Director Ledra Advertising

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ