Ανδρέας Μαραγκός: «Ανοικτή στον ανταγωνισμό η ΑΗΚ»

Ο πρόεδρος της ΑΗΚ Ανδρέας Μαραγκός, µιλά στο Economy Today, για τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν στο άµεσο µέλλον και προβαίνει σε ανασκόπηση της φετινής χρονιάς.

ΤΗΣ ΜΟΝΙΚΑΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ

Για τον στρατηγικό σχεδιασµό, τη διαχείριση των νέων αναγκών της αγοράς αλλά και για τη ΡΑΕΚ µίλησε στο Economy Today ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, Ανδρέας Μαραγκός. 

Ο κ. Μαραγκός µίλησε παράλληλα για τον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη, το µείζον θέµα του φυσικού αερίου, για την εφαρµογή της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, EAC mobile app αλλά και για την παραγωγή… νερού! 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου γεννήθηκε στη Λεµεσό και σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο του Luton. Από τον Ιανουάριο του 2014 µέχρι τον Ιούλιο του 2016 διετέλεσε αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CYTA και στις 17 Ιουλίου 2016 ανέλαβε τη θέση του προέδρου της ΑΗΚ. Ο κ. Μαραγκός έχει µεγάλη εµπειρία και εξειδικευµένη τεχνογνωσία στους τοµείς του εταιρικού και εµπορικού δικαίου, των ξένων επενδύσεων, της διεθνούς φορολογίας, της ναυτιλίας και της αεροπορίας.

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Για να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις νέες ανάγκες της αγοράς, σύµφωνα µε τον κ. Μαραγκό, η ΑΗΚ, υλοποιώντας σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ, ολοκληρώνει τον λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της. Η κάθε Βασική Ρυθµιζόµενη ∆ραστηριότητα οργανώνει τα τµήµατά της ανεξάρτητα, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις νέες ανάγκες της αγοράς. 

«Η ΑΗΚ είναι ανοικτή στον ανταγωνισµό διότι αυτός αποτελεί κίνητρο εξέλιξης υποδοµών, ποιότητας εξυπηρέτησης και προσφοράς καινοτόµων υπηρεσιών στον καταναλωτή. Με δύο λέξεις, γινόµαστε καλύτεροι». 

Στενή, συνεχή και παραγωγική χαρακτήρισε ο κ. Μαραγκός τη συνεργασία της ΑΗΚ µε τη ΡΑΕΚ. 

«Κοινός µας στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας προς τον Κύπριο καταναλωτή. Αυτό άλλωστε υπηρετεί και η ολοκλήρωση του µεγάλου έργου του λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισµού».

Ο Ανδρέας Μαραγκός αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασµό µε τον οποίο η ΑΗΚ προετοιµάζεται για να αντιµετωπίσει τις µεγάλες διεθνείς και τοπικές προκλήσεις στον τοµέα της ενέργειας. «Η ΑΗΚ, διατρέχοντας µια πορεία πέραν των 65 χρόνων, διαδραµατίζει έναν κοµβικό ρόλο, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην οικονοµία του τόπου µας», ανέφερε. 

Η ΑΗΚ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Το άνοιγµα της αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια θα αλλάξει πολλά και για πολλούς, σύµφωνα µε τον κ. Μαραγκό, ο οποίος τόνισε ότι για την ΑΗΚ είναι µια ευκαιρία για εξέλιξη και προσαρµογή σε νέα δεδοµένα. Την ίδια στιγµή σηµείωσε ότι στον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη καταγράφονται µεγάλες µεταβολές. 

Και µε αυτόν ακριβώς τον ορίζοντα, της εξέλιξης και της προσαρµογής σε νέα δεδοµένα, η ΑΗΚ εντείνει τις προετοιµασίες καθώς θέλει να αντεπεξέλθει και στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες. 

«Η ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΓΙΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Η ανοδική πορεία της ΑΗΚ επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των πωλήσεων κατά 3% σε σύγκριση µε το 2016. Η συστηµατική προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση και αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και µείωση των λειτουργικών εξόδων του Οργανισµού απέφερε καρπούς, όπως ανέφερε ο κ. Μαραγκός. «Η Αρχή είναι µια υγιής, οικονοµικά δρώσα επιχείρηση». 

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στις 4.495 GWh, σηµειώνοντας αύξηση 3% περίπου σε σύγκριση µε το 2016. 
Μικρή αύξηση της τάξης του 0,5% σηµείωσε και ο αριθµός των πελατών - από 565,6 χιλιάδες σε 568,5 χιλιάδες.
 
Η ΑΗΚ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η ΑΗΚ, ακολουθώντας τις καινούργιες τάσεις και τεχνολογίες, αλλάζει, εφαρµόζει λειτουργικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της και πλέον παρέχει δύο ξεχωριστούς τετραψήφιους τηλεφωνικούς αριθµούς εξυπηρέτησης: 

• το 1800 για το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών ∆ικτύου και 
• το 1818 για το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών Προµήθειας ΑΗΚ.

Η ΑΗΚ, ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας, έχει εγκαταστήσει ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi, ελεύθερης πρόσβασης, στα περισσότερα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της.

Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε το έργο τεχνικής αναβάθµισης του Συστήµατος Εξυπηρέτησης και Τιµολόγησης Πελατών της ΑΗΚ. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ 
Και στο µέλλον αυτό η ΑΗΚ ανοίγει ένα παράθυρο µε την καινοτόµο εφαρµογή για κινητά και tablets, EAC Mobile App. Το EAC Mobile App είναι η εφαρµογή µιας νέας εποχής για την ΑΗΚ και τους πελάτες της. ∆ίνει στους καταναλωτές άµεση, ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, µέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον, όπου κι αν βρίσκονται, 24 ώρες το 24ωρο. 

«Ξέρουµε καλά πως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης είναι η εικόνα του Οργανισµού. Γι’ αυτό και έχουµε σε εξέλιξη πρόγραµµα αναβάθµισής τους. Ταυτόχρονα επενδύουµε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων της πρώτης γραµµής που έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες µας. Για να ενισχύσουµε περισσότερο την ταυτότητα της αποστολής και να αναδείξουµε τον επαγγελµατισµό των στελεχών µας, η ΑΗΚ καθιερώνει επαγγελµατικό κώδικα ενδυµασίας στο προσωπικό της πρώτης γραµµής. Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες, σύντοµα θα φορούν ειδικά σχεδιασµένες επαγγελµατικές στολές».

Στο πλαίσιο εφαρµογής του λειτουργικού διαχωρισµού της ΑΗΚ, επανασχεδιάζεται η ιστοσελίδα του Οργανισµού, που αποτελεί και την ηλεκτρονική του πύλη. 

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου σχεδιασµού είναι:
• Η διακριτή παρουσίαση των ανεξάρτητων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ
• Η φιλικότητα και η ευχρηστία πλοήγησης
• Η εύκολη αναζήτηση πληροφοριών
• Η απλή και κατανοητή ενηµέρωση 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, E-CHARGE
Σύµφωνα µε τον κ. Μαραγκό, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής λειτούργησε και διαχειρίστηκε το σύστηµα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γνωστό ως e-charge. 

Η προσπάθειά, λέει, είναι σταθερή στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα µας. Αυτή τη στιγµή το σύστηµα περιλαµβάνει 19 σηµεία φόρτισης και µέσα στον επόµενο χρόνο θα εγκατασταθούν ακόµη 13. Πρακτικά θα καλύπτουν τις ανάγκες κίνησης ηλεκτρικών οχηµάτων σε όλη την Κύπρο, ενώ έξι ηλεκτρικά οχήµατα χρησιµοποιούνται ήδη από την ΑΗΚ.

ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Η ΑΗΚ, σύµφωνα µε τον πρόεδρό της, έχει συνάψει µέχρι σήµερα οκτώ συµφωνίες µε Τοπικές Αρχές για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαµπτήρων υψηλής πίεσης νατρίου µε LED, προσφέροντας 8ετή εγγύηση και συντήρηση. Την ίδια ώρα, η ΑΗΚ βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο συνεργασίας µε άλλους δέκα δήµους και κοινότητες. 

ΑΗΚ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ
Όπως είναι γνωστό, η ΑΗΚ, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής, επενδύει σε µια σειρά τοµέων, όπως αυτός της αφαλάτωσης. Πέρα από την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η ΑΗΚ διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στον χώρο της αφαλάτωσης. Άλλωστε σε όλους τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθµούς υπάρχουν, από το 1953, ανάλογες µονάδες για σκοπούς ψύξης. Η ΑΗΚ λειτουργεί από το 2014 στον Η/Σ Βασιλικού τη µεγαλύτερη µονάδα αφαλάτωσης, µε παραγωγή 60.000 κυβικών µέτρων νερού τη µέρα. Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων έδωσε οδηγίες στο Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων να διαπραγµατευτεί µε την ΑΗΚ για αύξηση της παραγωγής νερού στην υφιστάµενη µονάδα αφαλάτωσης, από 60.000 σε 80.000 κυβικά µέτρα ηµερησίως.
«Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ένα πολύτιµο κοινωνικό αγαθό που πλέον θεωρείται δεδοµένο και αυτονόητο µε το πάτηµα ενός διακόπτη. Είναι η δουλειά και η ευθύνη µας να το παρέχουµε απρόσκοπτα. Και µαζί µε αυτό να εξελίσσουµε υποδοµές και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δουλεύουν καλύτερα και πιο αποδοτικά».

ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ 2018
• Συνεχίστηκε η υλοποίηση των προγραµµάτων συντήρησης της Αρχής για ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθµών Βασιλικού, ∆εκέλειας και Μονής.
• Η ΑΗΚ έχει προχωρήσει µε τους διαγωνισµούς για την εγκατάσταση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών µείωσης των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου και την αναβάθµιση του συστήµατος κατακράτησης σκόνης στη Μονάδα 3 στον Η/Σ Βασιλικού. 
• Προκηρύχθηκαν και κατακυρώθηκαν οι διαγωνισµοί για τις τροποποιήσεις στις Μονάδες και την εγκατάσταση υποδοµών καύσης φυσικού αερίου στον Η/Σ Βασιλικού. 
• Τον Μάιο του 2018 πραγµατοποιήθηκε στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό ∆εκέλειας η τελετή επίσηµης λειτουργίας της νέας πρότυπης αντιρρυπαντικής µονάδας απονίτρωσης για τη µείωση των εκποµπών οξειδίων του αζώτου. 
• Ολοκληρώθηκε η µελέτη του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ