Έλλη Σταύρου: Συλλογική δράση για έναν ισότιμο κόσμο

«Αυτό που μπορώ να πω, με βεβαιότητα είναι ότι η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, υπογραμμίζει η Επιχειρησιακή διευθύντρια στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Deloitte Έλλη Σταύρου και καλεί τις γυναίκες να βγουν «από τη ζώνη άνεσης και όσα τις αυτοπεριορίζουν».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Αν και οι γυναίκες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην αγορά εργασίας εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να υπάρχει χαμηλή εκπροσώπησή τους σε ηγετικές θέσεις. Σε τοπικό επίπεδο, η Κύπρος καταλαμβάνει την 21η θέση στην Ε.Ε. στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, με τον τομέα της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων να συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Απαιτούνται, επομένως, δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην εξάλειψη των εμποδίων που σχετίζονται με τα κοινωνικά στερεότυπα και τα εδραιωμένα θεσμικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, εμείς οι γυναίκες οφείλουμε να βγούμε από τη «ζώνη άνεσής» μας και να ξεπεράσουμε νοοτροπίες που μας αυτοπεριορίζουν.

Η 8η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Η 8η Μαρτίου δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε γυναίκες που πάλεψαν για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και άλλαξαν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Ωστόσο, αφιερώνω τη μέρα αυτή σε γυναίκες που δεν έχουν λάβει δημόσια αναγνώριση, αλλά που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα. Στις εργαζόμενες μητέρες. Στις μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Στις γυναίκες που προσπαθούν να γίνουν μητέρες, «φορτώνοντας» το σώμα τους με φάρμακα και ορμόνες. Στις γυναίκες που παλεύουν με κάποια νόσο, με δύναμη και θάρρος. Στις γυναίκες που βιώνουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και υπερασπίζονται τον εαυτό τους, αλλά και αυτές που το παλεύουν σιωπηλά. Στις γυναίκες που έσπασαν κοινωνικά κατεστημένα και εντάχθηκαν σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Παρόλο που έχουν γίνει βήματα σε νομοθετικό και κοινωνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της Ισότητας, έχουμε ακόμα σημαντικό δρόμο να διανύσουμε. Ευελπιστώ πως η νέα κυβέρνηση θα υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη προσέγγιση, με έμφαση σε τομείς όπως ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (π.χ. ολοήμερα σχολεία και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων), ευέλικτες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση των γονικών αδειών, κατοχύρωση της Ισότητας των συζύγων ως προς τη γονική τους ιδιότητα, η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος, επένδυση στην εκπαίδευση για εξάλειψη των στερεοτύπων, στήριξη των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα (π.χ. STEM) και προστασία της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών, μεταξύ άλλων. Μόνο μέσα από συλλογική δράση και συνέργειες θα δημιουργηθεί ένας ισότιμος κόσμος για όλους, γυναίκες και άνδρες.

Γυναίκα με μια λέξη…

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τις γυναίκες με μία μόνο λέξη που να τις χαρακτηρίζει όλες. Κάτι τέτοιο, ενδεχομένως, να ενίσχυε στερεότυπα που προσπαθούμε να εξαλείψουμε. Οι στόχοι, οι ιστορίες και οι εμπειρίες καθορίζουν την κάθε γυναίκα ή πιο σωστά, το κάθε άτομο. Αυτό που μπορώ να πω, όμως, με βεβαιότητα είναι ότι η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή.

WhoisWho

Η Έλλη Σταύρου είναι Επιχειρησιακή διευθύντρια στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Deloitte. Κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετούς καριέρας της παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε  Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ενώ ως Επιχειρησιακή διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε στρατηγικές που αφορούν διαφορετικότητα και συμπερίληψη, ευεξία προσωπικού, εργασιακή κουλτούρα, αναγνώριση και επιβράβευση, κ.λπ.. Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Ψυχολογίας από το University of Nottingham, καθώς και μεταπτυχιακού (MSc) στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το London School of Economics and Political Science (LSE).

*ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ DELOITTE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ