Σωτηρούλα Χαραλάμπους: Να εισαχθεί η έννοια του gender budgeting

Κάλεσμα προς την κυβέρνηση να εισάγει μεταξύ άλλων την έννοια των gender budgeting και να διοχετεύσει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την προώθηση της Ισότητας, την καταπολέμηση διακρίσεων της έμφυλης βίας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων, απευθύνει η γ.γ. της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους με αφορμή την επέτειο της 8ης Μαρτίου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

Παρόλο που η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι αυξημένη, η συζήτηση για την Ισότητα των Φύλων παραμένει ακόμα ανοικτή και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής εξακολουθεί να υφίσταται. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις;

Η συζήτηση για την Ισότητα των φύλων ή για να είμαστε πιο ακριβείς για τις έμφυλες ανισότητες στην εργασία και στην κοινωνία θα παραμένει ανοικτή όσο παραμένουν εν ισχύ εκείνοι οι παράγοντες που δημιουργούν και προάγουν τις ανισότητες.  Είναι προφανές ότι ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις στην εργασία δεν αρκεί ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο για την εξάλειψή τους.  Οι όροι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντάσσεται η γυναίκα στην εργασία είναι καθοριστικοί για την προώθηση της Ισότητας.  Εμείς εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι η μαζική ένταξη της γυναίκας στην εργασία δεν οδήγησε αυτόματα και σε σμίκρυνση των διακρίσεων, το αντίθετο συνέβη. Η γυναίκα της Κύπρου εργάζεται μαζικά αλλά σε θέσεις εργασίας κακοπληρωμένες, χωρίς ρυθμισμένα δικαιώματα, με μορφές εργασίας επισφαλείς, αρρύθμιστο ωράριο, αγορά υπηρεσιών, με συμβόλαια τακτής προθεσμίας. Συσσωρεύεται η γυναικεία απασχόληση σε θέσεις ανειδίκευτης ή χαμηλής εξειδίκευσης κάτι που αναδεικνύεται και στις στατιστικές, αφού στο δείκτη για τον επαγγελματικό διαχωρισμό η Κύπρος είναι  στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε.. Και αυτό αντανακλάται και σε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Προβληματικό παραμένει το πεδίο και σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό εργασίας οικογένειας και συμμετοχή της γυναίκας στα κοινωνικά δρώμενα ως αποτέλεσμα της απουσίας επαρκών οικονομικά και γεωγραφικά προσιτών και με ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων γυναικών δομών κοινωνικής προστασίας και φροντίδας βρεφών και παιδιών.

Και βεβαίως δεν έχουμε ακόμα αποβάλει τα στερεότυπα και τις έμφυλες παραστάσεις σε ό,τι αφορά τον ρόλο και τις προοπτικές των γυναικών, με αποτέλεσμα τα ζητήματα παρενοχλητικών συμπεριφορών που βασίζονται στο φύλο να παρεμβάλλουν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην πραγμάτωση της Ισότητας. 

Η 8η Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που δόθηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών. Σε ποια γυναίκα/γυναίκες θα αφιερώνατε τη μέρα αυτή και γιατί;

Θα αφιέρωνα την 8η Μαρτίου στις πρωτοπόρες γυναίκες που άνοιξαν δρόμους αλλά και σε κάθε γυναίκα που σήμερα υψώνει ανάστημα ενάντια στην αδικία, ενάντια στις διακρίσεις και που απαντά παρούσα στους αγώνες.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στη νέα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ισότητας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών;

Να μη μείνει στα ευχολόγια, τα θα και τις διακηρύξεις και σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Για να είμαι συγκεκριμένη θα σημείωνα ως προτεραιότητες τα ακόλουθα: Για να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα φτηνής αρρύθμιστης γυναικείας εργασίας χρειάζεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό έτσι που να καθοριστούν ελάχιστα βασικά δικαιώματα όπως ωράριο, 13ος μισθός, ΑΤΑ, υπερωρίες για όσους καλύπτονται από τον κατώτατο μισθό  - η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Να πάρει μέτρα προστασίας από την ψευδοαπασχόληση και να δώσει το καθεστώς εργοδοτουμένου στους χιλιάδες εργαζομένους στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Να κάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη  δημιουργία των αναγκαίων υποδομών φροντίδας. Να αυξήσει ουσιαστικά την άδεια μητρότητας.

Να εισάγει την έννοια των gender budgeting και να διοχετεύσει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την προώθηση της Ισότητας, την καταπολέμηση διακρίσεων της έμφυλης βίας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων.

Προτεραιότητα θεωρούμε και το θέμα της δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου και προώθηση της Ισότητας με ουσιαστικές εξουσίες και πόρους.

Τέλος χωρίς να είναι εξαντλητικός ο κατάλογος είναι για μας σημαντικό έμπρακτα να καταπολεμηθεί και να απομονωθεί ο σεξισμός και η υποτίμηση προς τη γυναίκα, που δυστυχώς είδαμε από το πρόεδρο του κράτους και όχι μόνο την τελευταία δεκαετία. 

Γυναίκα με μια λέξη…

Δύναμη 

WhoisWho

Γεννήθηκε το 1963, στον Άγ. Μέμνονα Αμμοχώστου. Σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στη Σόφια. Από το 1986 είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΠΕΟ. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις της ΠΕΟ, υπεύθυνη του Επαρχιακού Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ Λάρνακας – Αμμοχώστου, γραμματέας του Κεντρικού Γραφείου Γυναικών, εκτελεστική γραμματέας της ΠΕΟ, κεντρική οργανωτική γραμματέας, αναπληρώτρια γενική γραμματέας της ΠΕΟ. Εκλέγηκε γ.γ. της ΠΕΟ στο 28ο Συνέδριο της ΠΕΟ τον Δεκέμβριο του 2021. Διετέλεσε βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις από το 2001 – 2008 και υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 2008 – 2013. Ως βουλευτής διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών.

*ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ