ANCORIA INSURANCE: 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Κύπρο

Η ασφαλιστική εταιρεία διαφοροποιείται με εξατομικευμένα ασφαλιστήρια συμβολαίων ζωής συνδεδεμένα με επενδυτικά κεφάλαια.

Ο CEO της Ancoria Insurance κ. Τάσος Αναστάση μιλά στο Capital Today για τους επόμενους σχεδιασμούς της εταιρείας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ζωής της στην κυπριακή αγορά, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας. Απαντά ακόμη ευθέως στο ερώτημα αν τους ενδιαφέρει το ενδεχόμενο εξαγοράς άλλης ασφαλιστικής εταιρείας.

Του Σωκράτη Ιωακείμ

30 χρόνια ζωής συμπληρώνει φέτος η Ancoria Insurance. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της εταιρείας;

Το 2017 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την εταιρεία μας, αφού γιορτάζουμε τρεις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας. Η Ancoria Insurance ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1987 από δύο Σουηδούς επιχειρηματίες ως Alpha Insurance, ενώ το 1994 μετονομάστηκε σε Akelius Insurance. Το 2008, ο ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της εταιρείας, κ. Sievert Larsson, δώρισε τις μετοχές του στο Ίδρυμα Υποτροφιών Sievert Larsson Scholarship Foundation και η εταιρεία μετονομάστηκε σε Ancoria Insurance. Οφείλω να αναφέρω πως μέσω του Ιδρύματος Υποτροφιών η εταιρεία διανέμει τα κέρδη της, για να παρέχει οικονομική στήριξη σε αριστούχους μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η Ancoria Insurance κατάφερε να εδραιωθεί ως μία ασφαλιστική εταιρεία ζωής με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούν τον οικονομικό προγραμματισμό. Σε συνεργασία με διακεκριμένους επενδυτικούς οίκους, η Ancoria Insurance προσφέρει σήμερα πάνω από 35 επενδυτικά/συνταξιοδοτικά ταμεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός διεθνούς πελατολογίου, ενώ τα κεφάλαια υπό διαχείριση πλησιάζουν τα €300 εκατ.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω, επίσης, πως από το 2015 η Ancoria Insurance αποτελεί έναν από τους κύριους μετόχους της νεοσύστατης κυπριακής τράπεζας Ancoria Bank.

Εξατομικευμένα ασφάλιστρα

Σε ποιους τομείς ασφάλισης δραστηριοποιείται η Ancoria Insurance;

Η Ancoria Insurance δραστηριοποιείται στην παροχή εξατομικευμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, συνδεδεμένων με επενδυτικά κεφάλαια (Κλάδος III της ασφαλιστικής νομοθεσίας), καθώς και επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (Κλάδος VII της ασφαλιστικής νομοθεσίας).

Συγκεκριμένα, στον Κλάδο ΙΙΙ η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της το Ancoria Life Policy, ένα εξατομικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, μέσω του οποίου παρέχεται ένα ευρύ φάσμα επιλογής επενδυτικών ταμείων με παγκόσμια διασπορά. Σημαντικό χαρακτηριστικό του Ancoria Life Policy είναι ότι ο ασφαλισμένος δεν δεσμεύεται στην καταβολή τακτικών ασφαλίστρων, αλλά μπορεί να μεταφέρει στο συμβόλαιό του όσα χρήματα επιθυμεί, όποτε το επιλέξει, και να ρευστοποιήσει μέρος ή όλο το ποσό του συμβολαίου ανά πάσα στιγμή. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο παρέχει και κάλυψη ζωής ύψους 1% της αξίας του συμβολαίου, χωρίς επιπλέον κόστος και ανεξαρτήτως ηλικίας του ασφαλισμένου.

Μέσω του Κλάδου VII, η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή συνταξιοδοτικών σχεδίων για επιχειρήσεις με τα σχέδια Ancoria Pension Plan και Ancoria Provident Plan. Το Ancoria Pension Plan αποτελεί τη σύγχρονη επιλογή στον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων. Χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης και σημαντικά φορολογικά οφέλη, αποτελεί ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, αφού οι όροι του προσαρμόζονται στις ανάγκες της, καθώς και των εργαζομένων της.

Το κάθε μέλος επιλέγει τη δική του επενδυτική πολιτική μέσα από μία γκάμα εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών ταμείων και έχει τη δυνατότητα να την παρακολουθεί και να την τροποποιεί ανά πάσα στιγμή, μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας Ancoria Online Service.

Το Ancoria Provident Plan απευθύνεται σε εγγεγραμμένα Ταμεία Προνοίας που επιθυμούν την επιλογή επένδυσης μέρους των κεφαλαίων τους στα εξειδικευμένα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ancoria Insurance, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μία ευρεία διασπορά στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ο θεσμός της αποταμίευσης

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει στην κυπριακή αγορά και τι το διαφορετικό έχει να προτείνει η Ancoria Insurance;

Θεωρώ πως ένα από τα μαθήματα που μας δίδαξε η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Κύπρο είναι η σημασία του θεσμού της αποταμίευσης, του έγκαιρου οικονομικού προγραμματισμού, όπως επίσης και η αξία της σωστής διασποράς των περιουσιακών μας στοιχείων. Τα προϊόντα της Ancoria Insurance στοχεύουν να βοηθήσουν ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Κύπρο να πετύχουν τους πιο πάνω στόχους, βασισμένοι στην τριαντάχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία μας.

Πέραν, όμως, από την εμπειρία και εξειδίκευσή μας στον τομέα αυτό, η Ancoria Insurance δίνει τεράστια σημασία στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της χωρίς διαμεσολαβητές (ασφαλιστικοί πράκτορες), καθώς πιστεύουμε πως η τεχνογνωσία, η εμπιστευτικότητα και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση διασφαλίζονται καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, η διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι αισθητά χαμηλότερες από αυτές του ανταγωνισμού, αλλά και η διαφάνεια στις αποδόσεις και στη διαχείριση των σχεδίων, έχουν πρώτιστη σημασία για μας και είναι κάτι που επιζητεί, πλέον, ο κάθε πελάτης.

Τέλος, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία και η διαδικτυακή μας υπηρεσία Ancoria Online Service είναι πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα, γιατί δίνει την ευχέρεια στους πελάτες μας όχι μόνο να παρακολουθούν την αξία και απόδοση του συμβολαίου τους, αλλά και να το διαχειρίζονται άμεσα, προβαίνοντας σε αλλαγές μεταξύ των επενδυτικών τους επιλογών οποτεδήποτε το επιθυμούν.

Οι μεγάλες προκλήσεις

Ποιες είναι οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ασφαλιστικός τομέας της Κύπρου;

Κατά την άποψή μου η ασφαλιστική βιομηχανία στην Κύπρο περνά αυτήν την περίοδο ένα μεταβατικό στάδιο, αφού η εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο φερεγγυότητας (Solvency ΙΙ) που εφαρμόστηκε το 2016, καθώς και άλλων νομοθεσιών, φέρνει προκλήσεις στη βιομηχανία, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να επανεξετάσουν το λειτουργικό τους μοντέλο, την εταιρική τους διακυβέρνηση, αλλά και τη διαχείριση των τεχνικών τους αποθεμάτων.

Επιπρόσθετα, όλες αυτές οι θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές επιφέρουν και αυξημένα κόστη στις ασφαλιστικές εταιρείες και θεωρώ πως ιδιαίτερα για τις μικρές εταιρείες ίσως αποτελέσει λόγο για συγχωνεύσεις στον κλάδο σε μία προσπάθεια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας.

Σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο εξαγοράς ή συγχώνευσης με άλλη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο;

Αν και η συνεχής κερδοφορία της εταιρείας, όπως και ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, που σήμερα φτάνει στο 238%, μας κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο υγιείς και κεφαλαιακά θωρακισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, τη δεδομένη στιγμή δεν εξετάζουμε τέτοιο σενάριο, γιατί οι τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε, όπως και το λειτουργικό μας μοντέλο, διαφέρουν αρκετά από την υπόλοιπη αγορά.

WHO IS WHO

Ο Τάσος Αναστάση κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ancoria Insurance από τον Ιανουάριο του 2015, ενώ ταυτόχρονα είναι και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με προϋπηρεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κυρίως στον κλάδο της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management). Είναι, επίσης, κάτοχος πτυχίου BSc in Accounting & Finance από το London School of Economics και μεταπτυχιακού MSc in Finance από το London Business School.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ