Πορευόμαστε στην επόμενη χρονιά με ρεαλισμό

Αναπτυσσόµαστε µαζί µε τους πελάτες µας, εδώ και 25 χρόνια, συµβάλλοντας έτσι και στην ίδια την ανάπτυξη της Κύπρου.

Του Δρος Kirill Zimarin

CEO RCB Bank

H RCB Bank γιορτάζει 25 χρόνια ιστορίας και επιτυχηµένης παρουσίας στην Κύπρο. Και σήµερα, µετά από 15 χρόνια στη θέση του CEO της RCB Bank, δηλώνω µε υπερηφάνεια ότι ηγούµαι µιας εκ των τριών µεγαλύτερων εγχώριων τραπεζών, ενός πλήρως κυπριακού τραπεζικού ιδρύµατος, µε ανθρώπινο δυναµικό και συνεργάτες που ξεπερνούν τις 10.000, που διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας της χώρας. Αυτή η απτή στήριξη διοχετεύεται µε διάφορους τρόπους, όπως είναι η χρηµατοδότηση πελατών που δραστηριοποιούνται στους πιο σηµαντικούς πυλώνες της οικονοµίας, όπως ο τουρισµός, η ενέργεια, η εκπαίδευση, η φαρµακευτική βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο. Αυτή δεν είναι απλώς µια αξιοσηµείωτη επιτυχία για τον κόσµο της RCB Bank, αλλά κάτι που µοιραζόµαστε µε την αγορά εν γένει. Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι είναι πως όλα αυτά τα χρόνια έχουµε παραµείνει πιστοί στις βασικές µας αξίες, της εµπιστοσύνης, της υπευθυνότητας και του επαγγελµατισµού.

ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Το 2020 ήταν µια χρονιά χωρίς προηγούµενο παγκοσµίως και, µέσα στο περιβάλλον το οποίο βιώνουµε, πορευόµαστε στην επόµενη χρονιά µε ρεαλισµό, καθώς δεν έχουµε ακόµη βιώσει την πλήρη εικόνα του αντίκτυπου του COVID-19 στην οικονοµία και την κοινωνία. Για τον τουρισµό, που αποτελεί έναν από τους πλέον σηµαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας, έχει χαθεί µια ολόκληρη σεζόν. Την ίδια ώρα, πολλές είναι οι επιχειρήσεις από διάφορους άλλους τοµείς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Ο τραπεζικός τοµέας ασφαλώς αντιµετωπίζει προκλήσεις, αφού οι πελάτες του αντιµετωπίζουν δυσκολίες, και είναι γι’ αυτό ακριβώς που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επενέβησαν για να προσφέρουν εργαλεία στις οικονοµίες της Ευρωζώνης, ενώ προγράµµατα στήριξης έχουν βεβαίως εξαγγελθεί και σε επίπεδο Ε.Ε. Στην περίπτωση της RCB Bank, βρεθήκαµε στο πλευρό των πελατών µας από την αρχή της πανδηµίας και θα συνεχίσουµε να το πράττουµε, επειδή τους γνωρίζουµε καλά και έχουµε την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες που τώρα αντιµετωπίζουν λόγω της πανδηµίας.

Όλα αυτά συµβαίνουν καθώς το τραπεζικό σύστηµα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναδιάρθρωση και µε το εποπτικό πλαίσιο να γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό. Με υψηλούς δείκτες ΜΕ∆ στην ατζέντα για την πλειοψηφία των τραπεζών, η πανδηµία COVID-19 θέτει νέες προκλήσεις, αφού πολλές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, επιλέγουµε να είµαστε αισιόδοξοι και αποφασισµένοι να ξεπεράσουµε και αυτή την κρίση. Η πεποίθησή µας βασίζεται στα γερά θεµέλια µιας επιτυχηµένης στρατηγικής, η οποία ακολουθεί τις νέες τάσεις της αγοράς, παρέχει τα εφόδια για την αντιµετώπιση των δυσκολιών και είναι επίσης ευέλικτη ούτως ώστε να προσαρµόζεται στις νέες ανάγκες και πραγµατικότητες. Είναι γεγονός ότι οι νέες πρωτοφανείς πραγµατικότητες βρήκαν την RCB Bank έτοιµη.

Η Τράπεζα κατέχει µια δυνατή και σταθερή θέση και αυτό αντικατοπτρίζεται στις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, που δίνουν επανειληµµένα στην RCB Bank την υψηλότερη βαθµολογία στη χώρα. Προχωρώντας µόνο και πάντα προς τα εµπρός, η στρατηγική µας περιστρέφεται γύρω από την περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων των επιχειρηµατικών πελατών µας, προσφέροντας ταυτόχρονα καινοτόµα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Είµαστε περήφανοι για την εξαίρετη οµάδα εταιρικής τραπεζικής, η οποία εργάζεται ώστε να γνωρίζει καλά τις εταιρείες των πελατών και τις ικανότητες του καθενός. Εν ολίγοις, ο επαγγελµατισµός µας και η σε βάθος ανάλυση µάς χάρισαν τον τίτλο της ασφαλέστερης τράπεζας, που έχει ισχυρά θεµέλια και δεν αντιµετωπίζει τα προβλήµατα ΜΕ∆ που αντιµετωπίζει ο τοµέας αυτή τη στιγµή. Εξάλλου, το ίδιο το µέλλον της Κύπρου έγκειται σε εκείνες τις εταιρείες που έχουν στέρεες βάσεις και προοπτικές ανάπτυξης και παραµένουµε δεσµευµένοι να τις στηρίξουµε και να συνεργαστούµε µαζί τους.

Αναπτυσσόµαστε µαζί µε τους πελάτες µας εδώ και 25 χρόνια, συµβάλλοντας έτσι και στην ίδια την ανάπτυξη της Κύπρου. Αυτό ακριβώς σκοπεύουµε να συνεχίσουµε να πράττουµε και τα επόµενα χρόνια. Για την RCB Bank, αυτή είναι η ουσία της εταιρικής τραπεζικής: να είµαστε µαζί µε τον πελάτη µας στην ανάπτυξη της επιχείρησής του. Όταν πήραµε την απόφαση να εστιάσουµε τη στρατηγική µας στην εγχώρια αγορά, το κάναµε πιστεύοντας στις προοπτικές της οικονοµίας, στις εταιρείες και στους πελάτες που είναι σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε την οικονοµία, παραµένοντας επικεντρωµένοι στην προσφορά προϊόντων και λύσεων και συντονισµένοι µε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις.

Με αυτό το όραµα ξεκινήσαµε, όταν η οµάδα µου και εγώ αποφασίσαµε να επεκτείνουµε την RCB Bank από µια µικρή διεθνή τραπεζική µονάδα σε µια κορυφαία κυπριακή τράπεζα, και αυτό γιορτάζουµε σήµερα. Εν µέσω πανδηµίας, δεν µπορούµε να γιορτάσουµε µαζί µε τους πελάτες και τους συνεργάτες µας την επέτειό µας, γι’ αυτό και γιορτάζουµε προσφέροντας στην κοινωνία και σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Προσηλωµένοι σε αρχές και αξίες, τα τελευταία 15 χρόνια προσφέραµε περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρόσφατο παράδειγµα η δωρεά 12 ιατρικών αναπνευστήρων στις κυπριακές αρχές, αφού πιστεύουµε πως η επιτυχία έχει αξία µόνο όταν την µοιράζεσαι. Αυτό το σκεπτικό ακολουθήσαµε και στην απόφασή µας να γιορτάσουµε την 25η επέτειό µας δωρίζοντας το συµβολικό ποσό των 25.000 ευρώ σε κάθε ένα από τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύµατα: τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το Συµβούλιο Εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής «Φωνή» και το Ίδρυµα «Σοφία για τα Παιδιά».

ΑτενίζουΜε το Μέλλον

Με αυτοπεποίθηση​

Σήµερα, ατενίζουµε το µέλλον µε αυτοπεποίθηση, παρά τις προκλήσεις για την Κύπρο και την οικονοµία, λόγω πανδηµίας. Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι εκεί για να µας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στην αντιµετώπιση κρίσεων. Στόχος µας είναι να αυξήσουµε περαιτέρω το µερίδιο αγοράς της RCB Bank στην τοπική αγορά και να παραµείνουµε σε µια ηγετική θέση όσον αφορά την τεχνολογία και την καινοτοµία, έχοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες των πελατών µας. Ταυτόχρονα, παραµένουµε πιστοί στην προστασία και τη στήριξη της ζωής σε όλες της τις πτυχές και εκφάνσεις. Με στέρεη βάση µια σηµαντική ιστορία, σαλπάρουµε για νέες επιτυχίες, για µας, την Κύπρο µας και τους ανθρώπους της.

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ