Για πολιτική ιδιωτικοποίησης δημόσιου πλούτου κάνει λόγο η ΑΣΤΕΠΑΗΚ

"Τα τελευταία 20 χρόνια εντατικοποιήθηκε η λεηλατική πολιτική του πολιτικού κατεστημένου και των εκάστοτε κυβερνώντων που στόχο έχουν την οικειοποίηση δημόσιου πλούτου", λέει σε ανακοίνωσή της η Συντεχνία

Για πολιτική ιδιωτικοποίησης δημόσιου πλούτου κάνει λόγο η Ανεξάρτητη Συντεχνία Τεχνικού και Εργατικού Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΣΤΕΠΑΗΚ). 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της συντεχνίας, στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, του Υπουργού Ενέργειας, αρμόδιων Διευθυντών της Αρχής και της ΑΣΤΕΠΑΗΚ, "έγινε παραδοχή από τον Υπουργό για άμεση ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στα θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του οργανισμού, όπως επίσης και την εφαρμογή άμεσων λύσεων που θα επιφέρουν δραστική μείωση της τιμής της κιλοβατώρας". 

"Τα τελευταία 20 χρόνια εντατικοποιήθηκε η λεηλατική πολιτική του πολιτικού κατεστημένου και των εκάστοτε κυβερνώντων που στόχο έχουν την οικειοποίηση δημόσιου πλούτου", σημειώνει η ΑΣΤΕΠΑΗΚ, προσθέτοντας ότι "εδώ και μια δεκαετία, ημικρατικοί οργανισμοί όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχουν τεθεί σε σειρά προτεραιότητας για ιδιωτικοποιήσεις εξυπηρετώντας συμφέροντα τρίτων, αδιαφορώντας για το υψηλό κόστος της κιλοβατώρας που επηρεάζει άμεσα τον κάθε καταναλωτή".

Περαιτέρω η συντεχνία αναφέρει ότι "για να υλοποιηθεί η λεηλατική πολιτική ιδιωτικοποίησης δημόσιου πλούτου, έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες, όπως ο λειτουργικός και λογιστικός διαχωρισμός της ΑΗΚ, ο στόχος να κρατηθεί ψηλά το κόστος της κιλοβατώρας και του καυσίμου, και η στασιμότητα στην αναβάθμιση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας".

Ακόμη, κάνει λόγο για στοχοποίηση της ΑΗΚ ,για εσκεμμένη καθυστέρηση αναπτυξιακών έργων που πρέπει να υλοποιήσει, για αγανάκτηση και διαμαρτυρία των καταναλωτών προς την ΑΗΚ για το ψηλό κόστος της κιλοβατώρας, για στασιμότητα στη στελέχωση του οργανισμού σε τμήματα της πρώτης γραμμής και στα τμήματα που έχουν να κάνουν άμεσα με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Η ΑΣΤΕΠΑΗΚ σημειώνει επιπλέον "την παρεμπόδιση της ΑΗΚ για ενεργή συμμετοχή της σε ΑΠΕ, τη μετακίνηση προσωπικού σε άλλα τμήματα του οργανισμού, εκτελώντας διαφορετικά καθήκοντα από τα σχέδια υπηρεσίας πρόσληψης, την αύξηση καθηκόντων και την εκτέλεση εργασιών με μειωμένο προσωπικό, καθώς και την αύξηση καθηκόντων προσωπικού με την ίδια μισθολογική κλίμακα".

Κάνει ακόμη λόγο για "προσωπικό σε μεγάλη ηλικία και προβλήματα υγείας από τα πολλά χρόνια καταπόνησης σε βαριές και δύσκολες εργασιακές συνθήκες (Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς, συνεργεία πρώτης γραμμής), καθώς και για μισθολογική στασιμότητα ανέλιξης κλιμάκων του προσωπικού (δυσαρεστημένο προσωπικό χωρίς εργασιακά κίνητρα)".

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι οι Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί Βασιλικού και Δεκέλειας εμπίπτουν στην κατηγορία της βαριάς βιομηχανίας, ενώ σημειώνει πως δεν υπάρχουν κίνητρα για πρόωρη αφυπηρέτηση και πακέτα πρόωρης αφυπηρέτησης.

Ακόμη κάνει λόγο για χαμηλά αμειβόμενο προσωπικό στις κλίμακες Α1-Α2/Α5, Α1-Α2-Α3,  αδικίες και στρεβλώσεις σε κλίμακες του προσωπικού, στέρηση ανέλιξης προσωπικού που εργάζεται σε διάφορα τμήματα του οργανισμού καθώς και τους εργαζομένους αορίστου χρόνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ανοίγουν οι κατάλογοι επιχειρήσεων για χορηγίες φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ