Νέος ποδηλατόδρομος φιλοδοξεί να αλλάξει την Λευκωσία

  Το έργο στο μεγαλύτερο μέρος του εμπίπτει στα όρια του Δήμου Λευκωσίας ενώ το υπόλοιπο μέρος του εμπίπτει στα όρια του Δήμου Έγκωμης.

  Η υποδομή έχει μήκος της τάξης των 3,5 χλμ. Το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής θα είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα. Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, που δεν είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα, βρίσκεται μέσα στο Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας και πάνω σε πεζοδρόμια.

  Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μίας γέφυρας μήκους 20 μ. πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό, για χρήση μόνο από πεζούς και ποδηλάτες που θα συνδέει την οδό Γλάδστωνος με την οδό Δήμου Ηροδότου.

  Στα πλαίσια της κατασκευής περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

  - Φρεζάρισμα και επανατοποθέτηση ασφάλτου στα πλείστα οδοστρώματα που περιλαμβάνονται στα όρια του έργου.
  - Οριζόντια και κάθετη σήμανση.
  - Εργασίες στις συμβολές δρόμων και στις διαβάσεις πεζών, νέες ράμπες ΑΜΕΑ.
  - Κατασκευή πεζογέφυρας.
  - Εργασίες υπηρεσιών.
  - Εργασίες για τοποθέτηση νέων φώτων τροχαίας και διαβάσεων πεζών.
  - Φωτισμός στην πεζογέφυρα, σε ποδηλατικές διαδρομές εκτός των οδοστρωμάτων και στον Δημόσιο Κήπο.
  - Βοηθητικές Εργασίες.
  - Τοποθέτηση συστήματος άρδευσης.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ