Σημαντικός πυλώνας χρηματοδότησης εταιρειών και νέων έργων το ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο δια του Προέδρου του εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα 25χρονα της.

Στην ιδιαίτερη σημασία του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) στην ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο και στην πολύ παραγωγική διαχρονικά συνεργασία, που είχε το Χρηματιστήριο με την ΕΚ, τόσο στα εκάστοτε τρέχοντα θέματα λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, όσο και για την υλοποίηση σημαντικών νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ αναφέρθηκε ο Προέδρος του Χρηματιστηρίου Μαρίνος Χριστοδουλίδης σε παρέμβαση του  σε διαδικτυακό συνέδριο και σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που οργανώθηκε από την ΕΚ.

Το συνέδριο οργανώθηκε την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο. Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του ΧΑΚ δια του Προέδρου του Συμβουλίου του, επικεντρώθηκε στην αρχική παρέμβαση του κ. Μ. Χριστοδουλίδη  στα σημαντικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά του Χρηματιστηρίου. Στην  συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε ο κ. Χριστοδουλίδης ανέπτυξε  αναλυτικότερα τη μεγάλη σημασία που θα πρέπει να προσδίδεται στη χρηματιστηριακή αγορά, ως σημαντικού πυλώνα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νέων έργων, σε πρόσθετη και συμπληρωματική βάση από υφιστάμενες παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης τους. Δεν παρέλειψε τέλος να αναφερθεί και στην αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, η οποία εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό του Χρηματιστηρίου.

Αναλυτικότερα:

Στη διάρκεια του συνεδρίου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ  αφού ευχαρίστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαχρονική εποικοδομητική συνεργασία της με το Χρηματιστήριο, σημείωσε ότι παρόλο που το παρόν οικονομικό περιβάλλον είναι δύσκολο και με διάχυτη αβεβαιότητα, εντούτοις ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι στο μέλλον θα υπάρξουν σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα αυτό, η αξιοποίηση των οποίων θα μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία στους συμμετέχοντες στις Αγορές, καθώς και περαιτέρω συμβολή στην ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα στην Κύπρο.

Στη  διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, με τη συμμετοχή αξιωματούχων από σημαντικούς συντελεστές / Συνδέσμους στην Αγορά, ο  κ. Χριστοδουλίδης, ανέπτυξε με έμφαση  τη μεγάλη σημασία που  πρέπει να προσδίδεται στη χρηματιστηριακή αγορά, ως σημαντικού πυλώνα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νέων έργων, σε πρόσθετη και συμπληρωματική βάση από υφιστάμενες παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 

Παρέθεσε επίσης τα σημαντικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά από τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και την εισαγωγή εταιρειών σ’ αυτό, τα οποία δίνουν την ευχέρεια σε εταιρείες  να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο  και  να αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών  τους, μέσω των διαφορετικών αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών που τους προσφέρει το Χρηματιστήριο.

Ολοκληρώνοντας την  παρέμβαση του, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη μεγάλη σημασία που αποδίδεται πλέον διεθνώς και σε θέματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης (digitalisation) στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στα θέματα της επαρκούς κανονιστικής συμμόρφωσης στις νέες Οδηγίες και Κανονισμούς της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των οποίων μελλοντικά θα μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω η εικόνα της Κύπρου, ως ένα αξιόλογο επιχειρηματικό κέντρο και ως επενδυτικός προορισμός. Τόνισε επίσης ότι το Χρηματιστήριο παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα αυτά και προσαρμόζει τα συστήματα του και τις υποδομές του, στις νέες συνθήκες.

Τέλος, αναφορά έγινε και στην προωθούμενη αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου, που εμπίπτει στο στρατηγικό σχεδιασμό που εκπονήθηκε για τον Οργανισμό, η υλοποίηση της οποίας εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει με ουσιαστικό και θετικό τρόπο, στους πιο πάνω στόχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ